Utbildning

Programmering av datorer är ett viktigt inslag inom datavetenskap, men är bara en aspekt av ett mångsidigt ämne där problemlösning står i fokus.

Datavetenskap handlar också om t.ex. datorgrafik, bildbehandling, maskininlärning, kunskapsrepresentation, datakommunikation och interaktionsteknik. Våra starkaste ämnen är  parallella datorer, parallella  beräkningar, databaser och distribuerade system.

Nära forskningen

Undervisningen är ofta nära kopplad till den forskning som bedrivs inom datavetenskap. Datavetare arbetar exempelvis med systemutveckling, projektledning och produktutveckling inom bland annat teknik, medicin, media, design och ekonomi. IT-relaterad forskarutbildning är en alternativ fortsättning efter examen.

Mer information om vårt utbud av kurser och program hittar du under länkarna i menyn. Har du ytterligare frågor så kan du också vända dig till vår studentexpedition eller våra studievägledare.

Du är välkommen att börja som student hos oss!

Sidorna under fliken utbildning riktar sig främst till dig som funderar på att börja läsa datavetenskap.

  • För våra studenter innehåller aktuell utbildningsinformation riktad till studenter som läser hos oss just nu.
  • Lärare och personal finner ytterligare material kring utbildning under För våra anställda (lösenordsskyddad)

Bild: Ingela Hjulfors Berg


Kontaktinformation

Yvonne Löwstedt, Studentexpeditionen
Inst. för Datavetenskap
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset, plan 4, rum C420

Tel:  090-786 55 98

Fax:  090-58014

Kontaktformulär

Kontaktinformation

Lena Kallin Westin, Biträdande prefekt med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå
Inst. för datavetenskap
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset, plan 4, rum C444

Tel:  090-786 68 33

Kontaktformulär