Till umu.se

Välkommen till Datavetenskap

Cloud computing, digitala lösningar för hem- och mobilmiljö, gränssnittt baserad på naturliga språk, autonoma skogsmaskiner och intelligent äldrevård. Vi utbildar morgondagens programutvecklare.

Efterfrågan på arbetsmarknaden av datavetare med bred kunskap inom datavetenskap, datakommunikation och konstruktion av programsystem och systemutveckling är stor.

Attraktiva problemlösare

Våra kurser ger dig praktiska och teoretiska kunskaper om den moderna informationsteknologin och gör dig till en attraktiv problemlösare. De flesta av våra lärare är aktiva forskare och vi har ett gott samarbete med arbetsmarknadens representanter som deltar kontinuerligt i arbetet kring utbildningen.

Det här gör vi

Våra huvudsakliga uppgifter är undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Datavetenskap är huvudämne i Kandidatprogrammet i datavetenskap och civilingenjörsprogrammen Teknisk datavetenskap och Interaktion och design. Vi ger även kurser på övriga civilingenjörsprogram samt på program för kognitionsvetenskap och tillämpad matematik och fysik.

Aktuellt

Lena Palmquist har försvarat sin lic-avhandling

Lena Palmquist har försvarat sin lic-avhandling

Lena Palmquist har försvarat sin licentiate avhandling med titeln “Exploring self-efficacy in end-user programming – a feminist approach".


Martin Berglund har försvarat sin avhandling

Martin Berglund har försvarat sin avhandling

Martin Berglund, institutionen för datavetenskap, har försvarat sin avhandling Complexities of Order-Related Formal Language Extensions.


Samlade för institutionens doktoranddag

Samlade för institutionens doktoranddag

Den 14 maj höll institutionen för datavetenskap sin varje termin återkommande doktoranddag.


Forskning om robotar för skogs- och jordbruk

Forskning om robotar för skogs- och jordbruk

CROPS, Clever RObots for CroPS, är ett EU-finansierat projekt inom 7: e ramprogrammet som har haft ett möte under två dagar vid Umeå universitet.


Petter Svärd har försvarat sin avhandling

Petter Svärd har försvarat sin avhandling

Petter Svärd, institutionen för datavetenskap, har försvarat sin avhandling Dynamic Cloud Resource Management – Scheduling, Migration and Server Disaggregation.


Wubin Li har försvarat sin avhandling

Wubin Li har försvarat sin avhandling

Wubin Li, institutionen för datavetenskap, har försvarat sin avhandling Algorithms and Systems for Virtual machine Scheduling in Cloud Infrastructures.


UMIT Research Lab årsrapport 2013

UMIT Research Lab årsrapport 2013

Nu finns verksamhetsrapporten 2013 för UMIT Research Lab att ladda ner.


Forskningens dag vid Datavetenskap

Forskningens dag vid Datavetenskap

Institutionen för datavetenskap har arrangerat en "Forskningens dag", 26 mars, med ett antal föredrag av forskargrupper kring deras nuvarande arbete.


Andrii Dmytryshyn har försvarat sin lic avhandling

Andrii Dmytryshyn har försvarat sin lic avhandling

Andrii Dmytryshyn har försvarat sin licentiat avhandling "Skew-Symmetric Matrix Pencils: Stratification Theory and Tools".


Datavetenskap lockar gymnasieelever

Datavetenskap lockar gymnasieelever

It-utbildningar vid Umeå universitet håller sig framme när 3000 gymnasieelever från hela Norrland besöker Umeå universitet för att få veta mer om framtida studievägar.


Forskare ska utveckla intelligent rollator

Forskare ska utveckla intelligent rollator

En intelligent rollator ska utvecklas i ett nytt forskningsprojekt vid Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus. Syftet är att minska fallskador genom att rollatorn själv ska kunna svänga undan för hinder och undvika att någon kör utför trottoarkanten.


Mina Sedaghat presenterar lic-avhandling

Mina Sedaghat presenterar lic-avhandling

Mina Sedaghat har presenterat sin lic-avhandling med titeln "Capacity Management Approaches for Compute Clouds".




Sidansvarig: Lena Kallin Westin
2011-11-17

Utskriftsversion