Till umu.se

Välkommen till Datavetenskap

Cloud computing, digitala lösningar för hem- och mobilmiljö, gränssnittt baserad på naturliga språk, autonoma skogsmaskiner och intelligent äldrevård. Vi utbildar morgondagens programutvecklare.

Efterfrågan på arbetsmarknaden av datavetare med bred kunskap inom datavetenskap, datakommunikation och konstruktion av programsystem och systemutveckling är stor.

Attraktiva problemlösare

Våra kurser ger dig praktiska och teoretiska kunskaper om den moderna informationsteknologin och gör dig till en attraktiv problemlösare. De flesta av våra lärare är aktiva forskare och vi har ett gott samarbete med arbetsmarknadens representanter som deltar kontinuerligt i arbetet kring utbildningen.

Det här gör vi

Våra huvudsakliga uppgifter är undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Datavetenskap är huvudämne i Kandidatprogrammet i datavetenskap och civilingenjörsprogrammen Teknisk datavetenskap och Interaktion och design. Vi ger även kurser på övriga civilingenjörsprogram samt på program för kognitionsvetenskap och tillämpad matematik och fysik.

Aktuellt

Miljardsatsning på artificiell intelligens

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar 1 miljard kronor på forskning inom artificiell intelligens. Satsningen görs genom Wallenberg Autonomous Systems and Software Program, där Umeå universitet är en av fem partners.


SpaceTime är Årets avknoppningsföretag

SpaceTime är Årets avknoppningsföretag

SpaceTime Communication hyllas som Årets avknoppningsföretag i Umeå. Företaget har ursprung i Institutionen för datavetenskap.


Humanoida robotar med fysikbaserad simulering

Humanoida robotar med fysikbaserad simulering

Dr Shinichiro Nakaoka från AIST besökte UMIT Lab den 31 oktober och höll ett föredrag om användningen av fysikbaserad simulering i forskning och utveckling av humanoida robotar.


Föreläste om artificiell intelligens

Föreläste om artificiell intelligens

Helena Lindgren, Johanna Björklund och Suna Bensch föreläste om sina forskningsområden inom artificiell intelligens.


Studenter på resa till Kina

Studenter på resa till Kina

Tre IT-studenter från Umeå har deltagit i en kunskapsresa till Kina. Bakom satsningen står IT-företaget Huawei.


Swedish e-Science Academy lyfter fram e-vetenskap

Forskare inom e-vetenskap, e-science, samlas i Umeå under två dagar för Swedish e-Science Academy.


Umeåforskare vetenskaplig rådgivare till Komatsu

Umeåforskare vetenskaplig rådgivare till Komatsu

Umeåforskaren Martin Servin har utsetts till vetenskaplig rådgivare till Komatsu-koncernen. Uppkopplade smarta maskiner i samspel med människan är i fokus.


Ditt sätt att skriva visar vem du är

Ditt sätt att skriva visar vem du är

Är en text anonym om du inte undertecknar den? Forskning visar att det ofta går att uttala sig om en författare eller dess egenskaper genom analys av texten. Metoden kan användas för att upptäcka brott på internet, men den kan också missbrukas. Det skriver Niklas Zechner i sin avhandling, som försvaras vid Umeå universitet fredagen den 29 september.


Avknoppningsföretaget Algoryx teknik stöder världens största robottävling

Avknoppningsföretaget Algoryx teknik stöder världens största robottävling

Simuleringsteknik från avknoppningsföretaget Algoryx ska användas i världens största robottävling som avgörs i Japan 2020.

Elastisys i Europasatsning på fog computing

Elastisys i Europasatsning på fog computing

Avknoppningsföretaget Elastisys är med i stor europeisk satsning på fog computing, framtidens avancerade infrastruktur, särskilt lämplig för Internet-of-Things (IoT).


Ny bok om interaktivitet av Lars-Erik Janlert

Ny bok om interaktivitet av Lars-Erik Janlert

Professor Lars-Erik Janlert har kommit ut med en ny bok om interaktivitet.


Umeåforskare med på forskningsskepp i Östersjön

Umeåforskare med på forskningsskepp i Östersjön

Nio forskningsteam från Tyskland, Sverige, Estland, Finland, Lettland och Polen kommer under sommaren att delta på segelskeppet Thor Heyerdahl för ett gemensamt forskningsutbyte. Från Umeå universitet deltar Martin Berggren, professor vid Institutionen för datavetenskap.


Petter Ericson presenterar lic-avhandling

Petter Ericson presenterar lic-avhandling

Petter Ericson har den 19 maj 2017 presenterat sin lic-avhandling med titeln "Complexity and expressiveness for formal structures in Natural Language Processing".


Över 50 doktorander lär sig skapa autonoma datormoln i Umeå

Över 50 doktorander lär sig skapa autonoma datormoln i Umeå

Umeå universitet tar den 11-12 maj emot 52 doktorander från hela Sverige för ett kursmoment där de lär sig skapa effektivare datormoln genom att göra dem mer autonoma. Arrangemanget inkluderar två inbjudna huvudtalare från Google och Burt, det senare ett svenskt företag som nyttjar datormoln i stor skala.


Förbättrar kapaciteten på de datorer som kanske kan rädda världen

Förbättrar kapaciteten på de datorer som kanske kan rädda världen

Datavetaren Gonzalo Rodrigo har i sin avhandling utvecklat nya tekniker och verktyg för att få superdatorsystem att arbeta mer effektivt. Detta för att tillmötesgå forskningens allt större behov av att hantera stora mängder data och göra avancerade simuleringar. Han försvarar sin avhandling i morgon vid Umeå universitet.


12 miljoner till Umeå universitets forskning för framtidens datormoln

12 miljoner till Umeå universitets forskning för framtidens datormoln

Umeå universitet har beviljats 12 miljoner kronor från EU Horizon 2020 för deltagande i två forskningsprojekt som fokuserar på smartare och effektivare resurshantering för framtida datormoln.

Molnhantering gör avknoppningsföretag till ett av Sveriges hetaste

Molnhantering gör avknoppningsföretag till ett av Sveriges hetaste

Avknoppningsföretaget Elastisys hyllas som ett av Sveriges hetaste unga teknikbolag.