Till umu.se

Välkommen till Datavetenskap

Cloud computing, digitala lösningar för hem- och mobilmiljö, gränssnittt baserad på naturliga språk, autonoma skogsmaskiner och intelligent äldrevård. Vi utbildar morgondagens programutvecklare.

Efterfrågan på arbetsmarknaden av datavetare med bred kunskap inom datavetenskap, datakommunikation och konstruktion av programsystem och systemutveckling är stor.

Attraktiva problemlösare

Våra kurser ger dig praktiska och teoretiska kunskaper om den moderna informationsteknologin och gör dig till en attraktiv problemlösare. De flesta av våra lärare är aktiva forskare och vi har ett gott samarbete med arbetsmarknadens representanter som deltar kontinuerligt i arbetet kring utbildningen.

Det här gör vi

Våra huvudsakliga uppgifter är undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Datavetenskap är huvudämne i Kandidatprogrammet i datavetenskap och civilingenjörsprogrammen Teknisk datavetenskap och Interaktion och design. Vi ger även kurser på övriga civilingenjörsprogram samt på program för kognitionsvetenskap och tillämpad matematik och fysik.

Aktuellt

Förbättrar kapaciteten på de datorer som kanske kan rädda världen

Förbättrar kapaciteten på de datorer som kanske kan rädda världen

Datavetaren Gonzalo Rodrigo har i sin avhandling utvecklat nya tekniker och verktyg för att få superdatorsystem att arbeta mer effektivt. Detta för att tillmötesgå forskningens allt större behov av att hantera stora mängder data och göra avancerade simuleringar. Han försvarar sin avhandling i morgon vid Umeå universitet.


12 miljoner till Umeå universitets forskning för framtidens datormoln

12 miljoner till Umeå universitets forskning för framtidens datormoln

Umeå universitet har beviljats 12 miljoner kronor från EU Horizon 2020 för deltagande i två forskningsprojekt som fokuserar på smartare och effektivare resurshantering för framtida datormoln.

Molnhantering gör avknoppningsföretag till ett av Sveriges hetaste

Molnhantering gör avknoppningsföretag till ett av Sveriges hetaste

Avknoppningsföretaget Elastisys hyllas som ett av Sveriges hetaste unga teknikbolag.


Jakub Krzywda presenterar licentiatavhandling

Jakub Krzywda presenterar licentiatavhandling

Jakub Krzywda har presenterat sin licentiatavhandling vid ett seminarium den 28 mars 2017.


Studenter visar framtidens digitala vardag

Studenter visar framtidens digitala vardag

Framtidens digitala vardag var temat när studenter inom datavetenskap, interaktionsdesign och arbetsterapi visade hur interaktiva intelligenta system kan hjälpa människor att bättre delta i samhället, leva i smarta städer och hjälpa människor med funktionshinder till ett mer aktivt liv.


Bart De Moor om Machine Learning

Under höstterminen 2016 arrangerar Institutionen för datavetenskap en seminarieserie om Machine Learning, maskininlärning. Professor Bart De Moor, KU Leuven, Belgien, har gästat institutionen för att träffa forskare och hålla två öppna föreläsningar.


Eddie Wadbro utnämnd till docent

Eddie Wadbro utnämnd till docent

Eddie Wadbro, universitetslektor i datavetenskap, har antagits som docent i datavetenskap vid Umeå universitet.


Umeå universitet gör massiv satsning på autonoma system för framtidens industri och samhälle

Umeå universitet gör massiv satsning på autonoma system för framtidens industri och samhälle

Kempestiftelserna beviljar två års finansiering för åtta postdoktorala forskare i en stor satsning på autonoma system vid Umeå universitet. Autonoma system består av programvara och fysisk infrastruktur som tillsammans med människor skapar ökad funktionalitet, uthållighet, tillförlitlighet och effektivitet, t.ex. självkörande bilar, industrirobotar och socialt intelligenta datorsystem som kan hjälpa människor i vardagen.


Umeå universitet värd för konferens i språkteknologi

Umeå universitet värd för konferens i språkteknologi

Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet har varit värd för The Sixth Swedish Language Technology Conference (SLTC), 17-18 november, 2016.


Bygger ett av världens största nätverk

Bygger ett av världens största nätverk

Gonzalo Rodrigo och Abel Souza från Datavetenskap vid Umeå universitet är studentvolontärer vid SC16, en av världens största konferenser inom High Performance Computing.


Stor bredd på eHälsa

Stor bredd på eHälsa

Det är stor bredd på forskning inom eHälsa vid Umeå universitet. Det märktes vid en temadag som nyligen anordnades för andra gången i Vårdhögskolans lokaler. Att eHälsa blir allt viktigare inom sjukvårdens framtid stod klart.


Svensk-finskt samarbete utvecklar vård på distans

Svensk-finskt samarbete utvecklar vård på distans

En ny labbmiljö för eHälsa och vård på distans byggs upp vid Umeå universitet i samarbete med Finland och Västerbottens läns landsting.


Svårt ge robotar mänskligt förnuft

Svårt ge robotar mänskligt förnuft

Även om dagens robotar kan verka smarta så är det fortfarande långt bort att de kan ersätta människor fullt ut, menar robotforskaren Ramon Lopez de Mantaras på besök i Umeå.


Stort intresse när it-företag möter it-studenter

Stort intresse när it-företag möter it-studenter

Karriärdagen för it-studenter blev också i år välbesökt. Närkontakten med it-företag ger studenterna inblick i kommande arbetsliv.


Studenter bygger smarta digitala miljöer

Studenter bygger smarta digitala miljöer

Kan sociala robotar, artificiell intelligens och augmented reality vara en hjälp för människor i vardagen? Ett unikt samarbete mellan IT-studenter och blivande arbetsterapeuter vid Umeå universitet ska ge kunskap om digitala smarta miljöer.


Nya medarbetare till NLAFET-projekt

Nya medarbetare till NLAFET-projekt

Nya medarbetare till institutionen. Mirko Myllykoski och Angelika Schwarz har börjat på Institutionen för datavetenskap.


Miljonsatsning på doktorandutbildning inom robotar i äldrevård

Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet kommer att leda ett nytt europeiskt forsknings- och utbildningsprogram för 15 doktorander inom området sociala robotar.


Seminarieserie om Machine Learning

Seminarieserie om Machine Learning

Under höstterminen 2016 arrangerar Institutionen för datavetenskap en seminarieserie om Machine Learning, maskininlärning. Seminarieserien består av gästföreläsningar av ett flertal internationella forskare.


Thomas Hellström utses till professor

Thomas Hellström utses till professor

Forskningsledare Thomas Hellström har utsetts till professor vid Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet.