Till umu.se

Välkommen till Datavetenskap

Cloud computing, digitala lösningar för hem- och mobilmiljö, gränssnittt baserad på naturliga språk, autonoma skogsmaskiner och intelligent äldrevård. Vi utbildar morgondagens programutvecklare.

Efterfrågan på arbetsmarknaden av datavetare med bred kunskap inom datavetenskap, datakommunikation och konstruktion av programsystem och systemutveckling är stor.

Attraktiva problemlösare

Våra kurser ger dig praktiska och teoretiska kunskaper om den moderna informationsteknologin och gör dig till en attraktiv problemlösare. De flesta av våra lärare är aktiva forskare och vi har ett gott samarbete med arbetsmarknadens representanter som deltar kontinuerligt i arbetet kring utbildningen.

Det här gör vi

Våra huvudsakliga uppgifter är undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Datavetenskap är huvudämne i Kandidatprogrammet i datavetenskap och civilingenjörsprogrammen Teknisk datavetenskap och Interaktion och design. Vi ger även kurser på övriga civilingenjörsprogram samt på program för kognitionsvetenskap och tillämpad matematik och fysik.

Aktuellt

Forskningens dag vid Datavetenskap

Forskningens dag vid Datavetenskap

Institutionen för datavetenskap har arrangerat en "Forskningens dag", 26 mars, med ett antal föredrag av forskargrupper kring deras nuvarande arbete.


Andrii Dmytryshyn har försvarat sin lic avhandling

Andrii Dmytryshyn har försvarat sin lic avhandling

Andrii Dmytryshyn har försvarat sin licentiat avhandling "Skew-Symmetric Matrix Pencils: Stratification Theory and Tools".


Datavetenskap lockar gymnasieelever

Datavetenskap lockar gymnasieelever

It-utbildningar vid Umeå universitet håller sig framme när 3000 gymnasieelever från hela Norrland besöker Umeå universitet för att få veta mer om framtida studievägar.


Forskare ska utveckla intelligent rollator

Forskare ska utveckla intelligent rollator

En intelligent rollator ska utvecklas i ett nytt forskningsprojekt vid Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus. Syftet är att minska fallskador genom att rollatorn själv ska kunna svänga undan för hinder och undvika att någon kör utför trottoarkanten.


Mina Sedaghat presenterar lic-avhandling

Mina Sedaghat presenterar lic-avhandling

Mina Sedaghat har presenterat sin lic-avhandling med titeln "Capacity Management Approaches for Compute Clouds".


Johan Mollevik presenterar lic-avhandling

Johan Mollevik presenterar lic-avhandling

Johan Mollevik har presenterat sin lic-avhandling med titeln Natural Language Interfaces over Spatial Data: Investigations in Scalability, Extensibility and Reliability


Skolelever frågar forskare om robotar

Skolelever frågar forskare om robotar

Vad händer om robotar flyttar in i våra hem och kök? Kan de hjälpa äldre med städning och barn med läxor? Högstadieeleverna Jenny Karlsson och Tova Backman träffade forskaren Helena Lindgren för att få testa sina frågor om framtiden.


Internet ska bli mer sökbart

Internet ska bli mer sökbart

I framtiden ska innehållet i filmer, bilder och ljud gå att söka i precis som man gör med texter på internet. Det är målet för det nya europeiska forskningsprojektet Media in Context i vilket forskare från datavetenskap vid Umeå universitet ingår.


Miljonstöd från Vetenskapsrådet till forskare

Miljonstöd från Vetenskapsrådet till forskare

Tre forskare knutna till UMIT Research Lab har beviljats bidrag från Vetenskapsrådet på sammanlagt nästan 10 miljoner kronor.


Forskare från Umeå universitet deltar i internationellt molnprojekt om 4,5 miljoner euro

Forskare från Umeå universitet deltar i internationellt molnprojekt om 4,5 miljoner euro

Forskningsgruppen Distributed Systems Research Group vid institutionen för Datavetenskap kommer att delta i ett omfattande europeiskt samarbete i molnforskning med ledande organisationer och universitet från Storbritannien, Irland och Tyskland.


Stark tillväxt för it i Umeå

Stark tillväxt för it i Umeå

"Umeå är världsbäst i Sverige!", utbrister författarna till en färsk utredning. Närmare 800 nya it-jobb och nya 80 företag har skapats i Umeå under de senaste åren. Tillväxten är enorm, menar utredarna.


Vill locka datorspelare börja programmera

Vill locka datorspelare börja programmera

Under datorspelsevenemanget Frostbyte vill arrangörerna att deltagarna inte bara ska spela utan också upptäcka tjusningen med att programmera. Kanske blir det ett sätt att hitta fram till datavetenskap på universitetet.
Sidansvarig: Lena Kallin Westin
2011-11-17

Utskriftsversion