Välkommen till Datavetenskap

Cloud computing, digitala lösningar för hem- och mobilmiljö, gränssnittt baserad på naturliga språk, autonoma skogsmaskiner och intelligent äldrevård. Vi utbildar morgondagens programutvecklare.

Efterfrågan på arbetsmarknaden av datavetare med bred kunskap inom datavetenskap, datakommunikation och konstruktion av programsystem och systemutveckling är stor.

Attraktiva problemlösare

Våra kurser ger dig praktiska och teoretiska kunskaper om den moderna informationsteknologin och gör dig till en attraktiv problemlösare. De flesta av våra lärare är aktiva forskare och vi har ett gott samarbete med arbetsmarknadens representanter som deltar kontinuerligt i arbetet kring utbildningen.

Det här gör vi

Våra huvudsakliga uppgifter är undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Datavetenskap är huvudämne i Kandidatprogrammet i datavetenskap och civilingenjörsprogrammen Teknisk datavetenskap och Interaktion och design. Vi ger även kurser på övriga civilingenjörsprogram samt på program för kognitionsvetenskap och tillämpad matematik och fysik.

Aktuellt

Forskare möts om extremt skalbara datorsystem

Forskare möts om extremt skalbara datorsystem

Nyligen har projektet NLAFET hållit ett möte vid Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet med deltagare från samtliga fyra parter i projektet.


Roboten som skördar paprikor och framgång

Roboten som skördar paprikor och framgång

En skörderobot har utvecklats i EU-projektet SWEEPER av bland annat Umeåprofessorn Thomas Hellström och hans forskarteam. Roboten är den första i sitt slag, och visades upp för imponerade paprikaodlare i början av juli. Den visades även för allmänheten den 11-12 september i Bryssel.


Karriärdag för studenter ger direktträff med företag

Karriärdag för studenter ger direktträff med företag

Under den årliga Karriärdagen får Umeå universitets IT-studenter chans att lära känna näringslivet som väntar efter examen.


Europa måste satsa på AI menar toppforskare

Europa måste satsa på AI menar toppforskare

Forskning inom artificiell intelligens med människan i centrum måste stärkas i Europa. Det hävdar ledande forskare, däribland Umeåforskaren Helena Lindgren, i ett brev till europeiska politiker.


Ledande artificiell intelligens-forskare lämnar Nederländerna för Sverige

Grattis Umeå universitet och grattis Sverige! Toppforskaren i AI, Virginia Dignum, flyttar sin forskning från Delft i Nederländerna till Umeå .


Forskare från Umeå universitet på konferenser om artificiell intelligens

Forskare från Umeå universitet på konferenser om artificiell intelligens

I juli var Stockholm och Sverige värd för Federated AI Meeting (FAIM) - världens största vetenskapliga händelse sammankomst om artificiell intelligens. Bland deltagarna fanns flera forskare från Umeå universitet.


Expert på artificiell intelligens får Nordeas vetenskapliga pris

Expert på artificiell intelligens får Nordeas vetenskapliga pris

Datavetaren Helena Lindgrens forskning inom artificiell intelligens-området (AI) är ett viktigt bidrag till hur hälsovården och samhället i stort kommer att utvecklas framöver. Hon prisas nu av Nordeas Norrlandsstiftelse för sina insatser. Prissumman är på 100 000 kronor och delas ut vid Umeå universitets årshögtid 20 oktober.


Yonas Woldemariam har försvarat sin licentiate avhandling

Yonas Woldemariam har försvarat sin licentiate avhandling

Yonas Woldemariam har försvarat sin licentiate avhandling med titeln ”Natural Language Processing in Cross-Media Analysis”.


Navigering med artificiell intelligens

Navigering med artificiell intelligens

När Sveriges Television vill reda ut mer om hur artificiell intelligens kan bidra till smartare navigering intervjuar de Kai-Florian Richter, Datavetenskap vid Umeå universitet.


Avhandling om energi-effektiva datacenter

Avhandling om energi-effektiva datacenter

En avhandling som presenterar metoder för att minska energiåtgången i stora datacenter har presenterats vid Umeå universitet. Det är Selome Kostentinos Tesfatsion som försvarat sin avhandling Energy-efficient cloud computing: autonomic resource provisioning for datacenters.


Etik och artificiell intelligens

Etik och artificiell intelligens

Nyligen höll Associated Professor Virginia Dignum en uppskattad presentation vid Umeå universitet om etik och artificiell intelligens.


Meriterade lärare vid Datavetenskap

Två lärare inom Datavetenskap, Marie Nordström och Lena Palmquist, har utnämnts till meriterade lärare vid Umeå universitet.


Mahmoud Eljammaly har försvarat sin licentiate avhandling

Mahmoud Eljammaly har försvarat sin licentiate avhandling

Mahmoud Eljammaly har försvarat sin licentiate avhandling med titeln ”Identification and Tuning of Algorithmic Parameters in Parallel Matrix Computations: Hessenberg Reduction and Tensor Storage Format Conversion”.


Datavetenskap presenterar sig

Datavetenskap presenterar sig

Umeå universitets IT-utbildningar fanns med som en viktig del när omkring 3 400 gymnasieelever kom till campus för att få information om program och utbildningsvägar.


Robotar och smarta kläder exempel på framtidens teknik

Robotar och smarta kläder exempel på framtidens teknik

En robot som hjälper till i köket och smarta kläder som förhindrar dålig arbetsställning på jobbet. Det var några exempel på smart teknik som studenter visade upp på Umeå universitet.