Till umu.se

Välkommen till Datavetenskap

Cloud computing, digitala lösningar för hem- och mobilmiljö, gränssnittt baserad på naturliga språk, autonoma skogsmaskiner och intelligent äldrevård. Vi utbildar morgondagens programutvecklare.

Efterfrågan på arbetsmarknaden av datavetare med bred kunskap inom datavetenskap, datakommunikation och konstruktion av programsystem och systemutveckling är stor.

Attraktiva problemlösare

Våra kurser ger dig praktiska och teoretiska kunskaper om den moderna informationsteknologin och gör dig till en attraktiv problemlösare. De flesta av våra lärare är aktiva forskare och vi har ett gott samarbete med arbetsmarknadens representanter som deltar kontinuerligt i arbetet kring utbildningen.

Det här gör vi

Våra huvudsakliga uppgifter är undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Datavetenskap är huvudämne i Kandidatprogrammet i datavetenskap och civilingenjörsprogrammen Teknisk datavetenskap och Interaktion och design. Vi ger även kurser på övriga civilingenjörsprogram samt på program för kognitionsvetenskap och tillämpad matematik och fysik.

Aktuellt

Datavetenskap firar 20 år med datorhistoria

Datavetenskap firar 20 år som institution med bland annat en mindre utställning med datorer från tidigare år.


Forskningsprojekt får anslag från Vetenskapsrådet

Ett forskningsprojekt vid institutionen för datavetenskap får 3,4 miljoner kronor i anslag från Vetenskapsrådet. Projektet leds av professor Bo Kågström.


Helena Lindgren medförfattare till Best Paper

Helena Lindgren, institutionen för datavetenskap, är medförfattare till en artikel som utsetts till ”Best Paper” vid International Conference on Disability, Virtual Reality and Associated Technologies i början av september i Göteborg.


Esteban Guerrero har försvarat sin lic-avhandling

Esteban Guerrero har försvarat sin lic-avhandling

Esteban Guerrero har försvarat sin licentiate avhandling med titeln “Supporting Human Activity Performance Using Argumentation-Based Technology”.


Jaya Baskar har försvarat sin lic-avhandling

Jaya Baskar har försvarat sin lic-avhandling

Jaya Baskar har försvarat sin licentiate avhandling med titeln “Adaptive Human-Agent Dialogues for Reasoning about Health".


Vinner pris för att rädda datacenter från att gå ner

Vinner pris för att rädda datacenter från att gå ner

Datacenter får inte krascha och gå ner. Att bygga in riskhantering är därför en viktig åtgärd. Forskare vid Datavetenskap har nu vunnit pris för en artikel om hur överbokning av datacenter kan hanteras så att inga applikationer kraschar.


Lena Palmquist har försvarat sin lic-avhandling

Lena Palmquist har försvarat sin lic-avhandling

Lena Palmquist har försvarat sin licentiate avhandling med titeln “Exploring self-efficacy in end-user programming – a feminist approach".


Martin Berglund har försvarat sin avhandling

Martin Berglund har försvarat sin avhandling

Martin Berglund, institutionen för datavetenskap, har försvarat sin avhandling Complexities of Order-Related Formal Language Extensions.


Samlade för institutionens doktoranddag

Samlade för institutionens doktoranddag

Den 14 maj höll institutionen för datavetenskap sin varje termin återkommande doktoranddag.


Forskning om robotar för skogs- och jordbruk

Forskning om robotar för skogs- och jordbruk

CROPS, Clever RObots for CroPS, är ett EU-finansierat projekt inom 7: e ramprogrammet som har haft ett möte under två dagar vid Umeå universitet.


Petter Svärd har försvarat sin avhandling

Petter Svärd har försvarat sin avhandling

Petter Svärd, institutionen för datavetenskap, har försvarat sin avhandling Dynamic Cloud Resource Management – Scheduling, Migration and Server Disaggregation.


Wubin Li har försvarat sin avhandling

Wubin Li har försvarat sin avhandling

Wubin Li, institutionen för datavetenskap, har försvarat sin avhandling Algorithms and Systems for Virtual machine Scheduling in Cloud Infrastructures.Sidansvarig: Lena Kallin Westin
2011-11-17

Utskriftsversion