Till umu.se

Välkommen till Datavetenskap

Cloud computing, digitala lösningar för hem- och mobilmiljö, gränssnittt baserad på naturliga språk, autonoma skogsmaskiner och intelligent äldrevård. Vi utbildar morgondagens programutvecklare.

Efterfrågan på arbetsmarknaden av datavetare med bred kunskap inom datavetenskap, datakommunikation och konstruktion av programsystem och systemutveckling är stor.

Attraktiva problemlösare

Våra kurser ger dig praktiska och teoretiska kunskaper om den moderna informationsteknologin och gör dig till en attraktiv problemlösare. De flesta av våra lärare är aktiva forskare och vi har ett gott samarbete med arbetsmarknadens representanter som deltar kontinuerligt i arbetet kring utbildningen.

Det här gör vi

Våra huvudsakliga uppgifter är undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Datavetenskap är huvudämne i Kandidatprogrammet i datavetenskap och civilingenjörsprogrammen Teknisk datavetenskap och Interaktion och design. Vi ger även kurser på övriga civilingenjörsprogram samt på program för kognitionsvetenskap och tillämpad matematik och fysik.

Aktuellt

Ledande industripersoner möter akademin vid 6:e Cloud Control Workshop

Den 6: e Cloud Control Workshop lockade över 70 deltagare när den hölls vid IEEE-konferensen om Cloud and Utility Computing (UCC 2014) i London, Storbritannien den 8 december 2014.


Forskare får anslag för samarbete med Ericsson

Forskare får anslag för samarbete med Ericsson

Johan Tordsson, forskare vid Datavetenskap, Umeå universitet, får ett anslag på en halv miljon kronor från Stiftelsen för strategisk forskning för ett samarbete med Ericsson Research.


Umeå universitet bygger forskargrupp kring federerade databaser

Umeå universitet bygger en lösning som ska göra databaser med känslig personinformation tillgängliga för forskare och samtidigt säkerställa den personliga integriteten. Samtidigt inrättas en ny tjänst inom ramen för en satsning på federerade databaser.


Johan Tordsson har utnämnts till docent

Johan Tordsson har utnämnts till docent

Stort grattis till Johan Tordsson som har utsetts till docent i datavetenskap vid Umeå universitet.


Intelligenta rollatorer ska minska fallskador

Intelligenta rollatorer ska minska fallskador

Intelligenta rollatorer ska kunna känna av trottoarkanter, väggar och föremål. Färre fallskador är målet när ny teknik tas fram vid Umeå universitet.


Datavetenskap firar 20 år med datorhistoria

Datavetenskap firar 20 år som institution med bland annat en mindre utställning med datorer från tidigare år.


Forskningsprojekt får anslag från Vetenskapsrådet

Ett forskningsprojekt vid institutionen för datavetenskap får 3,4 miljoner kronor i anslag från Vetenskapsrådet. Projektet leds av professor Bo Kågström.


Helena Lindgren medförfattare till Best Paper

Helena Lindgren, institutionen för datavetenskap, är medförfattare till en artikel som utsetts till ”Best Paper” vid International Conference on Disability, Virtual Reality and Associated Technologies i början av september i Göteborg.


Esteban Guerrero har försvarat sin lic-avhandling

Esteban Guerrero har försvarat sin lic-avhandling

Esteban Guerrero har försvarat sin licentiate avhandling med titeln “Supporting Human Activity Performance Using Argumentation-Based Technology”.


Jaya Baskar har försvarat sin lic-avhandling

Jaya Baskar har försvarat sin lic-avhandling

Jaya Baskar har försvarat sin licentiate avhandling med titeln “Adaptive Human-Agent Dialogues for Reasoning about Health".


Vinner pris för att rädda datacenter från att gå ner

Vinner pris för att rädda datacenter från att gå ner

Datacenter får inte krascha och gå ner. Att bygga in riskhantering är därför en viktig åtgärd. Forskare vid Datavetenskap har nu vunnit pris för en artikel om hur överbokning av datacenter kan hanteras så att inga applikationer kraschar.


Lena Palmquist har försvarat sin lic-avhandling

Lena Palmquist har försvarat sin lic-avhandling

Lena Palmquist har försvarat sin licentiate avhandling med titeln “Exploring self-efficacy in end-user programming – a feminist approach".Sidansvarig: Lena Kallin Westin
2011-11-17

Utskriftsversion