Till umu.se

Välkommen till Datavetenskap

Cloud computing, digitala lösningar för hem- och mobilmiljö, gränssnittt baserad på naturliga språk, autonoma skogsmaskiner och intelligent äldrevård. Vi utbildar morgondagens programutvecklare.

Efterfrågan på arbetsmarknaden av datavetare med bred kunskap inom datavetenskap, datakommunikation och konstruktion av programsystem och systemutveckling är stor.

Attraktiva problemlösare

Våra kurser ger dig praktiska och teoretiska kunskaper om den moderna informationsteknologin och gör dig till en attraktiv problemlösare. De flesta av våra lärare är aktiva forskare och vi har ett gott samarbete med arbetsmarknadens representanter som deltar kontinuerligt i arbetet kring utbildningen.

Det här gör vi

Våra huvudsakliga uppgifter är undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Datavetenskap är huvudämne i Kandidatprogrammet i datavetenskap och civilingenjörsprogrammen Teknisk datavetenskap och Interaktion och design. Vi ger även kurser på övriga civilingenjörsprogram samt på program för kognitionsvetenskap och tillämpad matematik och fysik.

Aktuellt

Svensk-finskt samarbete utvecklar vård på distans

Svensk-finskt samarbete utvecklar vård på distans

En ny labbmiljö för eHälsa och vård på distans byggs upp vid Umeå universitet i samarbete med Finland och Västerbottens läns landsting.


Svårt ge robotar mänskligt förnuft

Svårt ge robotar mänskligt förnuft

Även om dagens robotar kan verka smarta så är det fortfarande långt bort att de kan ersätta människor fullt ut, menar robotforskaren Ramon Lopez de Mantaras på besök i Umeå.


Stort intresse när it-företag möter it-studenter

Stort intresse när it-företag möter it-studenter

Karriärdagen för it-studenter blev också i år välbesökt. Närkontakten med it-företag ger studenterna inblick i kommande arbetsliv.


Nya medarbetare till NLAFET-projekt

Nya medarbetare till NLAFET-projekt

Nya medarbetare till institutionen. Mirko Myllykoski och Angelika Schwarz har börjat på Institutionen för datavetenskap.


Miljonsatsning på doktorandutbildning inom robotar i äldrevård

Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet kommer att leda ett nytt europeiskt forsknings- och utbildningsprogram för 15 doktorander inom området sociala robotar.


Seminarieserie om Machine Learning

Seminarieserie om Machine Learning

Under höstterminen 2016 arrangerar Institutionen för datavetenskap en seminarieserie om Machine Learning, maskininlärning. Seminarieserien består av gästföreläsningar av ett flertal internationella forskare.


Thomas Hellström utses till professor

Thomas Hellström utses till professor

Forskningsledare Thomas Hellström har utsetts till professor vid Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet.


Molnexpert får Nordeas vetenskapliga pris

Molnexpert får Nordeas vetenskapliga pris

Datavetaren Johan Tordssons forskning är av stor vikt för framtidens digitaliserade värld och för alla företag som är beroende av datacenter däribland inte minst banksektorn. Han prisas nu av Nordeas Norrlandsstiftelse för sina insatser. Prissumman är på 100 000 kr och delas ut på Umeå universitets årshögtid lördagen den 22 oktober.


Digitalisering i norr får stöd med 14 miljoner

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har beviljat totalt 22 utvecklingsprojekt cirka 142 miljoner kronor. Ett av dessa är SPIN vars mål är att stärka regionens möjligheter att ta till vara effekterna av den digitala transformationen.


När ”smarta” appar blir smarta på riktigt

När ”smarta” appar blir smarta på riktigt

Hur kan en smart applikation känna igen och resonera om en människas dagliga aktiviteter för att kunna coacha på ett meningsfullt sätt? Esteban Guerrero presenterar nya datorbaserade metoder för detta, vilka baseras på aktivitetscentrerade och argumentationsbaserade teorier. Han försvarar sin avhandling tisdagen den 7 juni vid Umeå universitet.


Designar akustiska komponenter innehållande tunna material

Designar akustiska komponenter innehållande tunna material

Datorsimuleringar och numeriska optimeringsalgoritmer blir alltmer användbara när man konstruerar akustiska enheter såsom ljuddämpare, högtalare och hörapparater. Simulering och optimering förkortar tiden för produktutveckling och minskar antalet fysiska prototyper. Esubalewe Lakie Yedeg har i sin avhandling utvecklat en datorsimuleringsprocess för utformning av olika akustiska enheter.


Björn Adlerbon har försvarat sin licentiate avhandling

Björn Adlerbon har försvarat sin licentiate avhandling

Björn Adlerbon har försvarat sin licentiate avhandling med titeln ”Parallel Algorithms and Library Software for the Generalized Eigenvalue Problem on Distributed Memory Computer Systems”.


Johanna Björklund utnämnd till docent

Johanna Björklund utnämnd till docent

Johanna Björklund, universitetslektor i datavetenskap, har antagits som docent i datavetenskap vid Umeå universitet.


Olumuyiwa Ibidunmoye har försvarat sin licentiate avhandling

Olumuyiwa Ibidunmoye har försvarat sin licentiate avhandling

Olumuyiwa Ibidunmoye har försvarat sin licentiate avhandling med titeln ”Performance Problem Diagnosis in Cloud Infrastructures”.


Övningar på internet en hjälp mot inkontinens

Kvinnor med ansträngningsinkontinens kan få hjälp via internet. En ny webbplattform ska ge kvinnor möjlighet till egna övningar och information kring behandling.


En av Sveriges mest innovativa entreprenörer

En av Sveriges mest innovativa entreprenörer

Johanna Björklund, teknisk chef på Codemill, har utsetts till en av Sveriges tio mest innovativa entreprenör. Förutom företagare är Johanna Björklund även forskare vid institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet.


Professor i datavetenskap får hederstitel

Professor i datavetenskap får hederstitel

Bo Kågström, senior professor i datavetenskap vid Umeå universitet har utsetts till Society of Industrial and Applied Mathematics Fellow 2016. Han belönas för bidrag till förståelsen av så kallade matrisknippen och för sitt ledarskap inom den europeiska forskningen om superdatorsystem för storskaliga beräkningar.


Selome Kostentinos Tesfatsion har försvarat sin licentiate avhandling

Selome Kostentinos Tesfatsion har försvarat sin licentiate avhandling

Selome Kostentinos Tesfatsion har försvarat sin licentiate avhandling med titeln ”Energy-efficient Resource Provisioning for Cloud Data Centers”.Sidansvarig: Lena Kallin Westin
2011-11-17

Utskriftsversion