Till umu.se

Välkommen till Datavetenskap

Cloud computing, digitala lösningar för hem- och mobilmiljö, gränssnittt baserad på naturliga språk, autonoma skogsmaskiner och intelligent äldrevård. Vi utbildar morgondagens programutvecklare.

Efterfrågan på arbetsmarknaden av datavetare med bred kunskap inom datavetenskap, datakommunikation och konstruktion av programsystem och systemutveckling är stor.

Attraktiva problemlösare

Våra kurser ger dig praktiska och teoretiska kunskaper om den moderna informationsteknologin och gör dig till en attraktiv problemlösare. De flesta av våra lärare är aktiva forskare och vi har ett gott samarbete med arbetsmarknadens representanter som deltar kontinuerligt i arbetet kring utbildningen.

Det här gör vi

Våra huvudsakliga uppgifter är undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Datavetenskap är huvudämne i Kandidatprogrammet i datavetenskap och civilingenjörsprogrammen Teknisk datavetenskap och Interaktion och design. Vi ger även kurser på övriga civilingenjörsprogram samt på program för kognitionsvetenskap och tillämpad matematik och fysik.

Aktuellt

Eddie Wadbro utnämnd till docent

Eddie Wadbro utnämnd till docent

Eddie Wadbro, universitetslektor i datavetenskap, har antagits som docent i datavetenskap vid Umeå universitet.


Umeå universitet gör massiv satsning på autonoma system för framtidens industri och samhälle

Umeå universitet gör massiv satsning på autonoma system för framtidens industri och samhälle

Kempestiftelserna beviljar två års finansiering för åtta postdoktorala forskare i en stor satsning på autonoma system vid Umeå universitet. Autonoma system består av programvara och fysisk infrastruktur som tillsammans med människor skapar ökad funktionalitet, uthållighet, tillförlitlighet och effektivitet, t.ex. självkörande bilar, industrirobotar och socialt intelligenta datorsystem som kan hjälpa människor i vardagen.


Umeå universitet värd för konferens i språkteknologi

Umeå universitet värd för konferens i språkteknologi

Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet har varit värd för The Sixth Swedish Language Technology Conference (SLTC), 17-18 november, 2016.


Bygger ett av världens största nätverk

Bygger ett av världens största nätverk

Gonzalo Rodrigo och Abel Souza från Datavetenskap vid Umeå universitet är studentvolontärer vid SC16, en av världens största konferenser inom High Performance Computing.


Studenter bygger smarta digitala miljöer

Studenter bygger smarta digitala miljöer

Kan sociala robotar, artificiell intelligens och augmented reality vara en hjälp för människor i vardagen? Ett unikt samarbete mellan IT-studenter och blivande arbetsterapeuter vid Umeå universitet ska ge kunskap om digitala smarta miljöer.


Stor bredd på eHälsa

Stor bredd på eHälsa

Det är stor bredd på forskning inom eHälsa vid Umeå universitet. Det märktes vid en temadag som nyligen anordnades för andra gången i Vårdhögskolans lokaler. Att eHälsa blir allt viktigare inom sjukvårdens framtid stod klart.


Svensk-finskt samarbete utvecklar vård på distans

Svensk-finskt samarbete utvecklar vård på distans

En ny labbmiljö för eHälsa och vård på distans byggs upp vid Umeå universitet i samarbete med Finland och Västerbottens läns landsting.


Svårt ge robotar mänskligt förnuft

Svårt ge robotar mänskligt förnuft

Även om dagens robotar kan verka smarta så är det fortfarande långt bort att de kan ersätta människor fullt ut, menar robotforskaren Ramon Lopez de Mantaras på besök i Umeå.


Stort intresse när it-företag möter it-studenter

Stort intresse när it-företag möter it-studenter

Karriärdagen för it-studenter blev också i år välbesökt. Närkontakten med it-företag ger studenterna inblick i kommande arbetsliv.


Nya medarbetare till NLAFET-projekt

Nya medarbetare till NLAFET-projekt

Nya medarbetare till institutionen. Mirko Myllykoski och Angelika Schwarz har börjat på Institutionen för datavetenskap.


Miljonsatsning på doktorandutbildning inom robotar i äldrevård

Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet kommer att leda ett nytt europeiskt forsknings- och utbildningsprogram för 15 doktorander inom området sociala robotar.


Seminarieserie om Machine Learning

Seminarieserie om Machine Learning

Under höstterminen 2016 arrangerar Institutionen för datavetenskap en seminarieserie om Machine Learning, maskininlärning. Seminarieserien består av gästföreläsningar av ett flertal internationella forskare.


Thomas Hellström utses till professor

Thomas Hellström utses till professor

Forskningsledare Thomas Hellström har utsetts till professor vid Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet.


Molnexpert får Nordeas vetenskapliga pris

Molnexpert får Nordeas vetenskapliga pris

Datavetaren Johan Tordssons forskning är av stor vikt för framtidens digitaliserade värld och för alla företag som är beroende av datacenter däribland inte minst banksektorn. Han prisas nu av Nordeas Norrlandsstiftelse för sina insatser. Prissumman är på 100 000 kr och delas ut på Umeå universitets årshögtid lördagen den 22 oktober.


Digitalisering i norr får stöd med 14 miljoner

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har beviljat totalt 22 utvecklingsprojekt cirka 142 miljoner kronor. Ett av dessa är SPIN vars mål är att stärka regionens möjligheter att ta till vara effekterna av den digitala transformationen.


När ”smarta” appar blir smarta på riktigt

När ”smarta” appar blir smarta på riktigt

Hur kan en smart applikation känna igen och resonera om en människas dagliga aktiviteter för att kunna coacha på ett meningsfullt sätt? Esteban Guerrero presenterar nya datorbaserade metoder för detta, vilka baseras på aktivitetscentrerade och argumentationsbaserade teorier. Han försvarar sin avhandling tisdagen den 7 juni vid Umeå universitet.


Designar akustiska komponenter innehållande tunna material

Designar akustiska komponenter innehållande tunna material

Datorsimuleringar och numeriska optimeringsalgoritmer blir alltmer användbara när man konstruerar akustiska enheter såsom ljuddämpare, högtalare och hörapparater. Simulering och optimering förkortar tiden för produktutveckling och minskar antalet fysiska prototyper. Esubalewe Lakie Yedeg har i sin avhandling utvecklat en datorsimuleringsprocess för utformning av olika akustiska enheter.


Björn Adlerbon har försvarat sin licentiate avhandling

Björn Adlerbon har försvarat sin licentiate avhandling

Björn Adlerbon har försvarat sin licentiate avhandling med titeln ”Parallel Algorithms and Library Software for the Generalized Eigenvalue Problem on Distributed Memory Computer Systems”.Sidansvarig: Lena Kallin Westin
2011-11-17

Utskriftsversion