För våra studenter

På dessa sidor finns information till de studenter som läser kurser hos oss. Om du inte fått svar på de frågor du har efter att ha tittat på dessa sidor ta kontakt med någon av personerna som är angivna i texten nedan!

Program

Vid Institutionen för datavetenskap ges kurser inom flera program som också tillhandahåller utbildningsinformation på egna websidor. Vill du ha mer specifik programinformation kan du titta på någon av dessa sidor:

Program med stort inslag av kurser i datavetenskap

Kurser

All information om en kurs finns på kursens hemsida. Där finner du schema, kursplan, information om lärare och annan matnyttig information. Du finner kursens hemsida genom att klicka på kursens namn i listan som finns på länken Kursutbud i menyn till vänster.

Bild: Ingela Hjulfors Berg


Studentexpeditionen

Yvonne Löwstedt, Studentexpeditionen
Inst. för Datavetenskap
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset, plan 4, rum C420

Tel:  090-786 55 98

Fax:  090-58014

Kontaktformulär

Programstudievägledare

Marie Nordström
Programstudievägledare
Datavetenskap och Teknisk datavetenskap 

Besöksadress
MIT-huset, plan 4, rum C450

Tel:  090-786 77 08

Kontaktformulär

Programstudievägledare

Lena Palmquist
Programstudievägledare
Interaktion och design 

Besöksadress
MIT-huset, plan 4, rum E440

Tel:  090-786 55 65

Kontaktformulär

Huvudstudierektor

Lena Kallin Westin, Biträdande prefekt med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå
Inst. för datavetenskap
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset, plan 4, rum C444

Tel:  090-786 68 33

Kontaktformulär