Program

Vid Institutionen för datavetenskap ges kurser inom flera program som har stort inslag av datavetenskap.

Kandidatprogram Högskolepoäng Utbildningsnivå
Datavetenskap 180 hp Nybörjarnivå
Kognitionsvetenskap 180 hp Nybörjarnivå
Civilingenjörsprogram Högskolepoäng Utbildningsnivå
Interaktion och design 300 hp Nybörjarnivå
Teknisk datavetenskap 300 hp Nybörjarnivå
Masterprogram Högskolepoäng Utbildningsnivå
Beräkningsteknik 120 hp Påbyggnad
Datavetenskap 120 hp Påbyggnad
Kognitionsvetenskap 120 hp Påbyggnad
Robotik och reglerteknik 120 hp Påbyggnad

Utöver de program som listas i tabellerna ovan ger vi kurser på samtliga civilingenjörsprogram och några högskoleingenjörsprogram och kandidatprogram vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet. De flesta av våra kurser kan också läsas som fristående kurs. 


Kontaktinformation

Marie Nordström
Programstudievägledare
Datavetenskap och Teknisk datavetenskap 

Besöksadress
MIT-huset, plan 4, rum C450

Tel:  090-786 77 08

Kontaktformulär

Kontaktinformation

Lena Palmquist
Programstudievägledare
Interaktion och design 

Besöksadress
MIT-huset, plan 4, rum E440

Tel:  090-786 55 65

Kontaktformulär