Till umu.se

Kursguide

Är du nyfiken på att lära dig mer om programmering eller datavetenskap men inte vet riktigt var man ska börja eller vilka kurser man ska läsa? Nedan försöker vi ge en översiktlig bild av datavetenskap. Dels beskriver vi våra profil- och nybörjarkurser och dels beskriver vi lämpliga kurser inom olika intresseområden.

Profilkurser

Vill du bredda din kompetens eller komplettera din utbildning? Eller läsa en kurs bara för att det är roligt. Nedan listar vi kurser som funger utmärkt för detta.

Kurskod
Kursnamn
Förkunskapskrav
5DV082Matlab: beräkningar, programmering och visualiseringMa D, Fy B, Ke A
5DV032Applikationsutveckling för iPhoneObjektorient.prog.
5DV106Programmering i PythonMa C
5DV114Programmering i CMa D
5DV110Programmering i World of Warcraft
5DV125Webbutveckling med HTML5Ma B

Nybörjarkurser

Vilken kurs man ska välja som introduktionskurs beror på dels vilken bakgrund man har och dels vad man är intresserad av inom programmering och datavetenskap. Nedan listas våra nybörjarkurser

Kurskod
Kursnamn
Förkunskapskrav
5DV104Programmeringsteknik med C och MatlabMa D
5DV105Programmeringsteknik med Pyhton och MatlabMa D
5DV114Programmering i C
Ma D
5DV106Programmering i PythonMa C

Programmeringsspråket C är bra att kunna om man vill programmera UNIX/Linux men också nätverk, grafik och multicore maskiner. Det kan också vara bra om man vill inrikta sig mot beräkningsteknik.

Matlab är bra att kunna om man vill läsa mer matematik, t.ex. Envariabelanalys 1.

Python är ett utmärkt nybörjarspråk med stor potential när man snabbt vill programmera små till medelstora program eller webbapplikationer.

Programmering som verktyg

Vill du veta vad programmering innebär och samtidigt få med dig ett överlägset verktyg att använda i yrkeslivet? Python är ett utmärkt språk till att lösa vardagliga problem.

Kurskod
Kursnamn
Förkunskapskrav
5DV106Programmering i PythonMA C eller 5DV027
5DA000Applikationsprogrammering i Python5DV106
Tillvalskurser
5DV078Interaktionsteknik5DV106
5DV108Datastrukturer och algoritmer5DV106

Mjukvaruutveckling

Vill du jobba med att utveckla morgondagens programvara inom IT-industrin? Vi har ett fins paket kurser som ger dig de färdigheter och kunnande som behövs.

KurskodKursnamnFörkunskapskrav
Nybörjarkurs (se ovan)Ma C eller Ma D
5DV108Datastrukturer och algoritmerNybörjarkurs
5DV078InteraktionsteknikNybörjarkurs
5DV109Obektorienterad programmeringsmetodik5DV108
5DV085Applikationsprogrammering i Java5DV109 och 5DV078
5DV087Programvaruteknik, 15 hp5DV085
Tillvalskurser
5DV119Introduktion till databashantering5DV108, 22,5 hp matematik
5DV121Artificiell intelligens - grunderna
5DV108
5DV065Datorkommunikation och Internet5DV085

Hårdvarunära programmering

Om du vill kunna programmera på UNIX/Linux eller applikationer inom nätverk, multicore, grafik eller sensorer är C en bra början. Med hårdvarunära menas att vi programmerar på en lägre nivå, där datorns arkitektur spelar en större roll. Vi måste veta hur datorn sköter sin interna kommunikation och veta hur den behandlar data för att programmera bra program.

Inom detta område kan man profilera sig mot att programmera datorgrafik, datornätverk eller multi core och parallella datorer.

kurskodKursnamn
Förkunskapskrav
5DV114Programmering i C ellerMa D
5DV104Programmering med C och MatlabMa D
5DV109Datastrukturer och algoritmer5DV104
5DV088Systemnära programmering5DV109
Tillvalskurser
5DV118Datorers uppbyggnad och arkitektur
5DV088
5DV011Parallelldatorsystem5DV088
5DV013Datorkommunikation och datornät5DV088
5DV111Datorgrafik och visualisering5DV088 och 5MA019

Beräkningsteknik

Att datorer beräknar saker fort vet vi, men kan vi räkna på allt? Hur designar vi våra problem matematiskt så att vi kan beräkna dem på våra datorer och få ett svar vi kan lita på? Läs mer inom beräkningsteknik så får du veta.

KurskodKursnamnFörkunskapskrav
5DV104Programmering med C och MatlabMa D
5MA009Envariabelanalys 1Ma D
5MA011Envariabelanalys 25MA009
5MA019Linjär algebraMa D
5MS005Matematisk statistik5DV104 och 5MA011
5DV005Teknisk-vetenskapliga beräkningar5MA011 och 5DV104
Tillvalskurser
5DA002Matrisberäkningar och tillämpningar5DV005


Sidansvarig: Pedher Johansson
2011-03-30

Utskriftsversion

Studievägledning

Vill du ha hjälp att planera dina studier. Vi som studievägledare hjälper gärna till.

Studievägledning

Studentexpeditionen

Yvonne Löwstedt, Studentexpeditionen
Inst. för Datavetenskap
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset, plan 4, rum C420

Tel:  090-786 55 98

Fax:  090-58014

Kontaktformulär

Studierektor

Lena Kallin Westin, Huvudstudierektor
Inst. för datavetenskap
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset, plan 4, rum C448

Tel:  090-786 68 33

Kontaktformulär