Till umu.se

Kursguide

Är du nyfiken på att lära dig mer om programmering eller datavetenskap men inte vet riktigt var man ska börja eller vilka kurser man ska läsa? Nedan försöker vi ge en översiktlig bild av datavetenskap. Dels beskriver vi våra profil- och nybörjarkurser och dels beskriver vi lämpliga kurser inom olika intresseområden.

 

Nybörjarkurser

Vilken kurs man ska välja som introduktionskurs beror på dels vilken bakgrund man har och dels vad man är intresserad av inom programmering och datavetenskap. Nedan listas våra nybörjarkurser

Kurskod Kursnamn Förkunskapskrav
5DV157 Programmeringsteknik med C och Matlab Ma D
5DV105 Programmeringsteknik med Pyhton och Matlab Ma D
5DV106 Programmering i Python Ma C

Programmeringsspråket C är bra att kunna om man vill programmera UNIX/Linux men också nätverk, grafik och multicore maskiner. Det kan också vara bra om man vill inrikta sig mot beräkningsteknik.

Matlab är bra att kunna om man vill läsa mer matematik, t.ex. Envariabelanalys 1.

Python är ett utmärkt nybörjarspråk med stor potential när man snabbt vill programmera små till medelstora program eller webbapplikationer.

Programmering som verktyg

Vill du veta vad programmering innebär och samtidigt få med dig ett överlägset verktyg att använda i yrkeslivet? Python är ett utmärkt språk till att lösa vardagliga problem.

Kurskod Kursnamn Förkunskapskrav
5DV106 Programmering i Python MA C eller 5DV027
5DA000 Applikationsprogrammering i Python 5DV106
Tillvalskurser
5DV078 Interaktionsteknik 5DV106
5DV150 Datastrukturer och algoritmer 5DV106

Mjukvaruutveckling

Vill du jobba med att utveckla morgondagens programvara inom IT-industrin? Vi har ett fins paket kurser som ger dig de färdigheter och kunnande som behövs.

Kurskod Kursnamn Förkunskapskrav
Nybörjarkurs (se ovan) Ma C eller Ma D
5DV150 Datastrukturer och algoritmer Nybörjarkurs
5DV132 Interaktionsteknik Nybörjarkurs
5DV133 Obektorienterad programmeringsmetodik 5DV149/5DV150
5DV135 Applikationsprogrammering i Java 5DV132 och 5DV133
5DV151 Programvaruteknik, 15 hp 5DV135
Tillvalskurser
5DV119 Introduktion till databashantering 5DV149/5DV150, 22,5 hp matematik
5DV121 Artificiell intelligens - grunderna 5DV149/5DV150
5DV065 Datorkommunikation och Internet 5DV133

Hårdvarunära programmering

Om du vill kunna programmera på UNIX/Linux eller applikationer inom nätverk, multicore, grafik eller sensorer är C en bra början. Med hårdvarunära menas att vi programmerar på en lägre nivå, där datorns arkitektur spelar en större roll. Vi måste veta hur datorn sköter sin interna kommunikation och veta hur den behandlar data för att programmera bra program.

Inom detta område kan man profilera sig mot att programmera datorgrafik, datornätverk eller multi core och parallella datorer.

kurskod Kursnamn Förkunskapskrav
5DV157 Programmering med C och Matlab Ma D
5DV149 Datastrukturer och algoritmer 5DV157
5DV088 Systemnära programmering 5DV149
Tillvalskurser
5DV118 Datorers uppbyggnad och arkitektur 5DV088
5DV152 Parallell programmering för multicore-baserade system 5DV088
5DV013 Datorkommunikation och datornät 5DV088
5DV111 Datorgrafik och visualisering 5DV088 och 5MA019

Beräkningsteknik

Att datorer beräknar saker fort vet vi, men kan vi räkna på allt? Hur designar vi våra problem matematiskt så att vi kan beräkna dem på våra datorer och få ett svar vi kan lita på? Läs mer inom beräkningsteknik så får du veta.

Kurskod Kursnamn Förkunskapskrav
5DV157 Programmering med C och Matlab Ma D
5MA009 Envariabelanalys 1 Ma D
5MA011 Envariabelanalys 2 5MA009
5MA019 Linjär algebra Ma D
5MS005 Matematisk statistik 5DV104 och 5MA011
5DV005 Teknisk-vetenskapliga beräkningar 5MA011 och 5DV104
Tillvalskurser
5DA002 Matrisberäkningar och tillämpningar 5DV005


Sidansvarig: Pedher Johansson
2015-01-15

Utskriftsversion

Studievägledning

Vill du ha hjälp att planera dina studier. Vi som studievägledare hjälper gärna till.

Studievägledning

Studentexpeditionen

Yvonne Löwstedt, Studentexpeditionen
Inst. för Datavetenskap
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset, plan 4, rum C420

Tel:  090-786 55 98

Fax:  090-58014

Kontaktformulär

Studierektor

Lena Kallin Westin, Biträdande prefekt med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå
Inst. för datavetenskap
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset, plan 4, rum C448

Tel:  090-786 68 33

Kontaktformulär