Till umu.se

Examensarbete för kandidatexamen i datavetenskap, 15.0 hp

Om kursen

Under kursen tränas studentens förmåga att planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete. Studenten tillämpar sina, under utbildningen förvärvade, kunskaper och fördjupar sig i ett specifikt delområde. Genom arbetet får studenten en introduktion till pågående forskning och utvecklingsarbete i ämnet. Resultaten presenteras muntligt och skriftligt.

Utbildningsnivå: Grundnivå ej nybörjare


Sidansvarig: Lena Kallin Westin
2011-11-01

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för Datavetenskap

Webbsida

Kontaktperson:
Yvonne Löwstedt

Tel: 090-786 5598

Fax: 090-786 61 26

Kontaktformulär