Till umu.se

Introduktion till databashantering, 7.5 hp

Om kursen

Kursen behandlar koncept och verktyg som krävs för att använda databassystem. Kursen startar med "entity-relationship" modellering, relationsmodellen, grundläggande begrepp för normalisering (3NF, BCNF) och formella relationella frågespråk (relationsalgebra och tupel kalkyl). Kursen behandlar sedan datadefinition, datamanipulation, transaktionshantering och SQLs säkerhetshantering.

Utbildningsnivå: Grundnivå ej nybörjare


Sidansvarig: Lena Kallin Westin
2011-11-01

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Länk till kursens hemsida:

Webbsida

Institutionen för datavetenskap

Webbsida

Kontaktperson:
Yvonne Löwstedt

Tel: 090-786 5598

Fax: 090-786 61 26

Kontaktformulär