Till umu.se

Programmeringsteknik med Python och Matlab, 7.5 hp

Om kursen

Kursen behandlar grunderna i problemlösning med hjälp av datorprogram. Grundläggande begrepp så som algoritm, iteration och implementation definieras. I momentet ingår en introduktion till hur man löser problem med hjälp av algoritmer på ett systematiskt sätt. Vidare presenteras de mest grundläggande byggstenarna i ett programmeringsspråk som gör att algoritmerna kan översättas till program. Under kursen ges en fördjupad introduktion till studieteknik och kursens uppläggning stimulerar studentens användande av strukturerad studieteknik. Under kursens gång kommer studenten att skriva program i Python och Matlab.

Utbildningsnivå: Grundnivå nybörjare


Sidansvarig: Lena Kallin Westin
2011-11-01

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Länk till kursens hemsida

Webbsida

Institutionen för datavetenskap

Webbsida

Kontaktperson:
Yvonne Löwstedt

Tel: 090-786 5598

Fax: 090-786 61 26

Kontaktformulär