Till umu.se

Systemnära programmering, 7.5 hp

Om kursen

Kursen innefattar genomgång av ett operativsystems (Unix) gränsytor och viktiga systemprogramvaror, filsystem och processhantering i Unix, introduktion till parallella processer, principer för synkronisering och kommunikation mellan processer samt programutveckling, verktyg och felsökningsmetodik i Unix-miljö.

Utbildningsnivå: Grundnivå ej nybörjare


Sidansvarig: Lena Kallin Westin
2011-11-01

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Länk till kursens hemsida

Webbsida

Institutionen för datavetenskap

Webbsida

Kontaktperson:
Yvonne Löwstedt

Tel: 090-786 5598

Fax: 090-786 61 26

Kontaktformulär