Till umu.se

Applikationsprogrammering i Python, 7.5 hp

Om kursen

Kursen behandlar olika applikationsområden där programmering är ett viktigt redskap. Fokus är att träna den praktiska färdigheten i programmering i allmänhet och respektive applikationsområde i synnerhet. Områden som behandlas är att koppla grafiska användarytor till program, förståelse för XML som redskap, koppling mot databaser, samt implementation av webbapplikationer. Programmeringsspråket Python används.

Utbildningsnivå: Grundnivå ej nybörjare


Sidansvarig: Lena Kallin Westin
2011-11-01

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Länk till kursens hemsida:

Webbsida

Institutionen för datavetenskap

Webbsida

Kontaktperson:
Yvonne Löwstedt

Tel: 090-786 5598

Fax: 090-786 61 26

Kontaktformulär