Programmering i Python för lärare, 7,5 hp

Detta är en uppdragsutbildning under Umeå universitet beställd av Skolverket för ht-17. Den riktar sig mot verksamma lärare i matematik och teknik, som är i behov av grundläggande kurs i programmering.

5DV203 Programmering i Python för lärare, 7,5 hp

Termin: HT17
Form:    IT-distans (du behöver tillgång till dator, webcam och hörlurar)
Takt:     25%-takt
Datum: 2017.11.06 - 2018.03.25

Närvaro på campus:

Kursen bedrivs helt nätbaserat och saknar obligatoriska fysiska träffar. Däremot sker examination och återkoppling via tex Skype och den examinationen sker under en viss tid som annonseras i samband med kursstart.

Länk till kursplan med litteraturlista

Python är ett textbaserat programspråk som är fritt tillgängligt på de flesta plattformar, från mobiltelefoner till superdatorer. Det som gör Python attraktivt från undervisiningsynpunkt är den enkla syntaxen och kraftfullheten. Detta gör det möjligt att studenter redan efter en kurs kan använda Python som en verktyg i deras studier, t.ex. manipulera mätdata eller text.

Från grundskola/gymnasium är Python också attraktivt då det finns billiga datorer, t.ex. Raspberry-Pi, och hårdvara, t.ex. robotar, som använder Python som programspråk. Att lära sig Python innebär med andra ord inte bara att lärarna lär sig programmering utan att de även får ett verktyg som de kan använda i sin normala undervisning.

Ansvarig institution: Institutionen för Datavetenskap, Umeå universitet

Behörighetskrav:

  • anställda matematik- och tekniklärare hos huvudman inom skolväsendet,
  • undervisar i ämnet matematik eller teknik
  • har grundläggande behörighet för högskolestudier
  • godkänt i matematik C eller matematik 3b från gymnasiet

Antal platser: 40 st

Vi har nu fått in mer än 40 sökande. Alla behöriga sökande placeras i reservlista utifrån datum för komplett ansökan. Skolverkets övriga uppdragsutbildningar hösten 2017 finner du via denna länk.

TID FÖR ANSÖKAN: 2017-09-25 till 2017-10-30

OBS BIFOGA SOM BILAGA I MAIL:

  • Skolhuvudmannens godkännande signerad och scannad (se länk i höger kolumnen)
  • Utdrag (vidimerad kopia) på gymnasiebetyg
    • Om du har en lärarlegitimation som visar att du är behörig att undervisa i Matematik årskurs 7-9 och/eller gymnasiet fungerar det också bra.
  • OBS! OBS! Endast fullständiga ansökningar beaktas. Dvs datum för ansökan bestäms till den dag en fullständig ansökan lämnats in.

Ansökan är stängd.


Sidansvarig: Jan Erik Moström

Utskriftsversion

Antagningsprocess

Antagningen är nu stängd.

De första 40 behöriga ansökanden antas i den ordning de inkommer.

Efterföljande ansökningar bedöms som Efteranmälda (EA) och reservplaceras i inkommande ordning

Blankett:

Huvudmannens godkännande

Kontakt

Jan Erik Moström, Uppdragsutbildningsansvarig
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Plan 4 MIT-huset B449

Tel:  090-786 67 94

Kontaktformulär