Till umu.se

Hur blir jag doktorand?

Forskarstuderande ("doktorander") brukar ha en tidsbegränsad anställning, en s.k. doktorandtjänst, vid den institution som bedriver forskarutbildningen. Detta regleras i princip av Högskoleförordningen som begränsar forskarutbildningens tid till 48 månader och kräver samtidigt att institutionen som antar forskarstuderande måste garantera deras försörjning under denna tid. Om andra uppgifter ingår i anställningen förlängas tiden i motsvarande utsträckning. (Under en del av forskarutbildningen kan försörjningen vara i annan form än doktorandtjänst, t.ex. utbildningsbidrag, men den möjligheten används i dagsläget inte vid Institutionen för datavetenskap.)

Alla doktorandtjänster ska annonseras ut offentligt. Den som vill bli doktorand bör alltså hålla ögonen och öronen öppna och ansöka om en doktorandtjänst när en sådan blir utannonserad. Detta görs normalt inom ramen för externfinansierade forskningsprojekt, vilket innebär att tjänsten avser ett specifikt forskningsområde.

För närmare information kring behörighetskrav, studiernas upplägg o.dyl. läs institutionens allmänna studieplaner för forskarutbildning i Datavetenskap och Datavetenskaplig didaktik som finns här eller kontakta institutionens studierektor för forskarutbildning (se personalsidan). Vid funderingar som rör specifika forskningsområden kan självklart även respektive forskningsledare kontaktas.


Sidansvarig: Frank Drewes

Utskriftsversion