Utbildning på forskarnivå

Institutionen för datavetenskap bedriver forskarutbildning i både datavetenskap och beräkningsteknik. Vi vill erbjuda våra doktorander en inspirerande miljö där de kan forska på intressanta frågeställningar samtidigt som de utvecklar sin personlighet.

Institutionens strävan är att varje doktorand ska tillhöra en fungerande grupp bestående av forskare i olika stadier av sin karriär som kan stödja och inspirera varandra.

Sedan vt09 anordnas institutionens Doktoranddag en gång per termin. På doktoranddagen presenterar doktoranderna sina forskningsfrågor och -resultat för institutionen och andra intresserade på ett allmänt förståeligt sätt. Dagarna är allmänt uppskattade bl.a. eftersom de ger upphov till intressanta diskussioner och synpunkter. Ofta visar sig även oväntade samband mellan olika forskningsinriktningar.


Sidansvarig: Frank Drewes

Utskriftsversion

Uppskattad doktoranddag

Datavetenskaps doktorander presenterar två gånger per år sin forskning på uppskattade doktoranddagar. En på våren och en på hösten.

Vid höstpresentationen deltog Martin Berglund, Robert Helgesson, Lars Karlsson, Marie Nordström och Meiyue Shao. (På bilden saknas Lars Larsson.)

Vid vårpresentationen deltog fr.v. Björn Adlerborn, Ola Ringdahl, Fotios Katolis, Erik Billing, Per-Olov Östberg, Daniel Sjölie och Jan-Erik Moström. ( På bilden saknas Dipak Surie)

Bild: Ingela Hjulfors Berg och Mikael Hansson

Kontaktinformation

Frank Drewes, Forskarutbildningsstudierektor
Inst. för datavetenskap
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset, plan 4, rum E454

Tel:  090-786 97 90

Kontaktformulär

Att lära robotar tänka själv

Vilka mekanismer krävs för att en robot ska lära sig uppgifter som den inte är programmerad för?

Hur kan vi lära en robot att skaffa sig nödvändig kunskap för en uppgift? Svar på en del av dessa frågor presenterar doktoranden Erik Billing, institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet i sin licentiatavhandling.

Läs hela pressmeddelandet.