Till umu.se

Examensarbeten

Vi erbjuder examensarbeteskurser på kandidat-, magister-, master- och civilingenjörsnivå. Alla publicerade examensarbeten sedan 1981 finns samlade i UMNAD-serien och de flesta examensarbeten efter 2002 finns digitalt som pdf-fil.

Ett krav för alla examina i datavetenskap är att studenten genomfört ett examensarbete. Ett examensarbete utförs vanligtvis som den sista kursen på ett utbildningsprogram. Tanken är att studenten genom att utföra ett större självständigt arbete ska visa upp och knyta samman sina kunskaper och färdigheter.

För dig som ska göra ditt examensarbete

Att söka rätt kurs

Det är olika kurser, med olika kurskoder beroende på vilken examen du ska ta ut. I tabellen nedan listas de kurser som ges av institutionen. Du söker kursen i vanlig ordning innan den 15 april respektive 15 oktober.  Du länkas till Universitetes kurskatalog.

De kurser som vi brukar erbjuda är:

Kursnamn Omfattning Kurskod
Examensarbete för kandidatexamen i datavetenskap
Sökbar för programmen TGDAV, TYCTD, TYCID
15 hp 5DV129
Examensarbete för magisterexamen i datavetenskap
Sökbar för programmet TADAM
15 hp 5DV138
Examensarbete för magisterexamen i beräkningsteknik
Sökbar för programmet TABEM
15 hp 5DV140
Examensarbete för masterexamen i datavetenskap (generell och inriktning datalogi)
Sökbar för programmet TADAM
30 hp 5DV136
Examensarbete för masterexamen i beräkningsteknik
Sökbar för programmet TABEM
30 hp 5DV137
Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap
Sökbar för programmet TYCTD
30 hp 5DV097
Examensarbete för civilingenjörer (för ID)
Sökbar för programmet TYCID
30 hp 5DV028
Examensarbete för masterexamen i datavetenskap (inriktning Robotik och reglerteknik)
Sökbar för programmet TAROM, utlyses ej
30 hp 5DV141
Examensarbete för magisterexamen i datavetenskap
Endast för studenter som påbörjat sina studier före 2007-07-01, utlyses ej
30 hp 5DV139

TGDAV = Kandidatprogrammet i datavetenskap 
TYCTD = Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap 
TYCID = Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design
TADAM = Masterprogrammet i datavetenskap 
TABEM = Masterprogrammet i beräkningsteknik
TAROM = Masterprogrammet i robotik och reglerteknik
SAMDM = Masterprogrammet i människa-dator interaktion

För mer information om kurser som inte utlyses eller information till fristående kurs-studenter kontakta studievägledare.

Att hitta ett projekt

Att hitta ett projekt kan ta tid och kräva viss uppfinningsrikedom. Var gärna ute i god tid. Det ökar dina chanser att hitta något du brinner för. Under länken ovan har vi samlat några förslag och beskriver vägar till andra.

Arbetsgång

Arbetsgången och riktlinjerna skiljer sig åt något beroende på vilken kurs du ska läsa. Nedan finns länkar till sidor med information om vem som är examinator och mer detaljer kring hur ett examensarbete genomförs.

Kandidatnivå För er som ska ta ut en kandidatexamen
Masternivå För er som ska ta ut en magister-, master- eller civilingenjörsexamen.

Tag gärna kontakt med kontaktpersonen för respektive kurs om du har frågor (se menyn till höger).

Tidigare examensarbeten

Nedan listas de examensarbeten vi lagt in i Diva/Opus. Utöver dessa examensarbeten kan man få tag på äldre examensarbeten via denna sida.

Publikationer vid Datavetenskap

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Robertsson, Lukas

Quantified Self: An Overview & the Development of a Universal Tracking Application

2014

Hämta

Andersson, Christer

En jämförelsestudie av JavaScript-bibliotek Med fokus på mjukvarukvalitet

2014

Hämta

Wallskog Pappas, Alexis

Migration of Legacy Applications to the Cloud- A Review on Methodology and Tools for Migration to the Cloud

2014

Hämta

Jakobsson, Andreas

Video approval app for iPad

2014

Hämta

Lindström, Lucas

Towards a Video Annotation System using Face Recognition

2014

Hämta

Azimi, Seyed Ali

Construction and Evaluation of Persistent Storage for an Online Game's Statistics

2014

Hämta

Dahlberg, Marina

Rasterization of Fragmented Spatial Data

2014

Hämta

Sandström, Fredrik

A test of attack graph-based evaluation of IT-security

2014

Hämta

Forsman, Tomas

Security in Web Applications and the Implementation of a Ticket Handling System

2014

Hämta

Lindh Morén, Jonas

The Application of Closed Frequent Subtrees to Authorship Attribution

2014

Hämta


Sidansvarig: Jerry Eriksson
2015-01-15

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Frank Drewes
Inst. för datavetenskap

Kontaktformulär

Relaterad information

Examina Efter studierna