Examensarbeten

Vi erbjuder examensarbeteskurser på kandidat-, magister-, master- och civilingenjörsnivå. Alla publicerade examensarbeten sedan 1981 finns samlade i UMNAD-serien och de flesta examensarbeten efter 2002 finns digitalt som pdf-fil.

Ett krav för alla examina i datavetenskap är att studenten genomfört ett examensarbete. Ett examensarbete utförs vanligtvis som den sista kursen på ett utbildningsprogram. Tanken är att studenten genom att utföra ett större självständigt arbete ska visa upp och knyta samman sina kunskaper och färdigheter.

För dig som ska göra ditt examensarbete

Att söka rätt kurs

Det är olika kurser, med olika kurskoder beroende på vilken examen du ska ta ut. I tabellen nedan listas de kurser som ges av institutionen. Du söker kursen i vanlig ordning innan den 15 april respektive 15 oktober.  Du länkas till Universitetes kurskatalog.

De kurser som vi brukar erbjuda är:

Kursnamn Omfattning Kurskod
Examensarbete för kandidatexamen i datavetenskap
Sökbar för programmen TGDAV, TYCTD, TYCID
15 hp 5DV165
Examensarbete för magisterexamen i datavetenskap
Sökbar för programmet TADAM
15 hp 5DV138
Examensarbete för magisterexamen i beräkningsteknik
Sökbar för programmet TABEM
15 hp 5DV140
Examensarbete för masterexamen i datavetenskap (generell och inriktning datalogi)
Sökbar för programmet TADAM
30 hp 5DV136
Examensarbete för masterexamen i beräkningsteknik
Sökbar för programmet TABEM
30 hp 5DV137
Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap
Sökbar för programmet TYCTD
30 hp 5DV143
Examensarbete för civilingenjörer (för ID)
Sökbar för programmet TYCID
30 hp 5DV028
Examensarbete för masterexamen i datavetenskap (inriktning Robotik och reglerteknik)
Sökbar för programmet TAROM
30 hp 5DV141

TGDAV = Kandidatprogrammet i datavetenskap 
TYCTD = Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap 
TYCID = Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design
TADAM = Masterprogrammet i datavetenskap 
TABEM = Masterprogrammet i beräkningsteknik
TAROM = Masterprogrammet i robotik och reglerteknik

För mer information om kurser som inte utlyses eller information till fristående kurs-studenter kontakta studievägledare. Tag gärna kontakt med kontaktpersonen för respektive kurs om du har frågor (se menyn till höger).

Tidigare examensarbeten

Nedan listas de examensarbeten vi lagt in i Diva/Opus. Utöver dessa examensarbeten kan man få tag på äldre examensarbeten via denna sida.

Publikationer vid Datavetenskap

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Uddgren, Fredrik

Extending text categorization with lexica lsemantic resources: A vector space model based on WordNet similarities

2018

-

Mårtensson, Oskar

Semantic Similarity Evaluation using Convolution Kernels and Word Embeddings

2018

-

Watt, Ruaridh

Proof-of-Possession Tokens in Microservice Architectures

2018

Hämta

Nyman, Jonas

Evaluating the mitigating effect on HTTP lood attacks using an application laye Challenge-response approach

2018

Hämta

Kastberg, Joacim

Multi-armed bandit strategies- A comparison on the most popular strategies for solving the multi-armed bandit problem

2018

-

Andersson, Gustav

Classification of Heart Sounds with Deep Learning

2018

Hämta

Häggström, Fredrik

Real-time rendering of volumetric clouds

2018

Hämta

Ingeson, Martin

Long-Term Experience Applications for Augmented Reality - In a Medication Adherence Scenario

2018

Hämta

Lidell, Björn

Improving Credential Theft Detection Capabilities: A case study on Mimikatz: Improving Detection Capabilities by Examining Temporal Relations of Dynamic-Link Libraries and Correlating Memory Access of Targeted Processes

2018

-

Olsson, Timmy

Methodically selecting a test framework for RESTA literature review

2018

Hämta


Sidansvarig: Jerry Eriksson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Frank Drewes
Inst. för datavetenskap

Kontaktformulär

Relaterad information

Examina