Datorsupport

Som student vid datavetenskap så kommer du att arbeta med datorer som ligger i ett lokalt nätverk skiljt från universitetets andra datorer. Det innebär exempevis att du kommer få en datoranvändare med lagringsutrymme lokalt på institutionens system. Det innebär att vi också tillhandahåller en egen supportpersonal för datorsystemen vid institutionen.

CAS

Alla studenter vid Umeå universitet har ett centralt användarkonto. Användarnamnet knutet till detta konto kallas också för din CAS-identitet. För studenter är det också den första delen i den e-postadress som är knuten till det centrala datorsystemet. Den e-postadressen slutar på @student.umu.se. Du bör ha fått information om din CAS-identitet i samband med att du antogs till studier vid universitetet. Om du har frågor eller funderingar kring CAS vänd dig till UMDACs stödcentrum (se länkarna i högermenyn).

Din CAS-identitet använder du för att exempelvis logga in på Portalen där du bland annat kan skriva ut ett Ladokintyg över dina studier.

Lokal användare på datavetenskap

I samband med att du blir registrerad på en kurs i datavetenskap så skapas automatiskt en användare åt dig. Denna användare är knutet till ett konto med lagringsutrymme och e-post. Den e-postadressen slutar på @cs.umu.se.

All epost som rör kurserna på Datavetenskap kommer att skickas till denna epostadress, så om du inte vill läsa den direkt bör du vidarebefodra den till en adress du läser. För mer information, se supports hjälpsidor, länk i högerspalten.

Passerkort

För att få tillgång till datorsalarna krävs ett passerkort. Har du redan ett passerkort till ett annat hus/annan lokal på campus så utökas rättigheterna på kortet automatiskt vid registrering. I annat fall ska du vända dig till Infocenter.


Datorsupport

Support
Inst. för datavetenskap
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset, plan 4, rum D418

Tel:  090-786 99 50

Kontaktformulär