Studievägledning

Kontakta din studievägledare om du har frågor kring dina studier och vill ha vägledning.

Studievägledarna ger dig vägledning och information om ämnets specifika innehåll, kunskapsmål och arbetssätt, studieteknik, tillgodoräknande och andra stödinsatser för att underlätta studierna. De har också den viktiga uppgiften att motverka hinder för studie- och yrkesval som beror på funktionshinder, kön eller social och kulturell bakgrund.

Valinformation HT2018

Blockscheman för programmen

Examensbeskrivningar

Examensguide för dig som läser teknisk datavetenskap 300hp 

Kursföljder på avancerad nivå

Kandidatexamen i datavetenskap för dig som läser interakton och design

Lena Palmquist är studievägledare för

  • Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design (300hp)
    Programansvarig är Thomas Mejtoft.

Marie Nordström är programstudievägledare för:

  • Kandidatprogrammet i Datavetenskap (180hp)
    Programansvarig är Jerry Eriksson.
  • Civilingenjörsprogrammet i Teknisk Datavetenskap (300hp)
    Programansvarig är Henrik Björklund.


Sidansvarig: Marie Nordström

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Lena Palmquist
Programstudievägledare
Interaktion och design 

Besöksadress
MIT-huset, plan 4, rum E440

Tel:  090-786 55 65

Kontaktformulär

Kontaktinformation

Marie Nordström
Programstudievägledare
Datavetenskap och Teknisk datavetenskap 

Besöksadress
MIT-huset, plan 4, rum C450

Tel:  090-786 77 08

Kontaktformulär