Till umu.se

Rutiner & hjälp

Studentexpeditionen

På studentexpeditionen får du hjälp med de flesta praktiska frågor du kan tänkas ha kring dina studier i datavetenskap. Välkommen att kontakta Yvonne Löwstedt eller Anne-Lie Persson.

Datorsupport

Som student vid datavetenskap så kommer du att arbeta med datorer som ligger i ett lokalt nätverk skiljt från universitetets andra datorer. Det innebär exempelvis att du kommer få en datoranvändare med lagringsutrymme lokalt på institutionens system. Det innebär att vi också tillhandahåller en egen supportpersonal för datorsystemen vid institutionen.Läs merAktivera din CAS-användare

Studievägledning

Studievägledarna ger dig vägledning och information om ämnets specifika innehåll, kunskapsmål och arbetssätt, studieteknik, tillgodoräknande och andra stödinsatser för att underlätta studierna. De har också den viktiga uppgiften att motverka hinder för studie- och yrkesval som beror på funktionshinder, kön eller social och kulturell bakgrund.Läs mer

Rutiner

Kursregistrering

Registrering på alla kurser sker elektroniskt via Portalen. Du kan inte examineras på en kurs (lämna in uppgifter, skriva tentor etc) om du inte är registrerad.

  • Registering sker under perioden från tre arbetsdagar före till fem arbetsdagar efter kurstart om inget annat meddelas via kursens välkomstbrev.
    • OBS! Om du inte registrerar dig under denna tidsperiod kommer du förlora rätten till din studieplats på kursen.
  • Om du är antagen med villkor ska du vända dig till någon av studievägledarna eller studentexpeditionen för att visa att du uppyller förkunskaperna för kursen.
    • Ta med dig ett Ladokutdrag (för att slippa långa köer) som du skriver ut via Portalen.
    • Om du inte vet förkunskaperna till en viss kurs finner du dessa i kursens kursplan via kursplanesök.

Passerkort

För att få tillgång till datorsalarna krävs ett passerkort. Har du redan ett passerkort till ett annat hus/annan lokal på campus så utökas rättigheterna på kortet automatiskt vid registrering. I annat fall ska du vända dig till Infocenter.

Inför tentamen

Anmälan till tentamen skall ske oavsett tentamenstillfälle. Detta görs via Portalen, logga in med ditt cas-id.Lista över tentamenstillfällenLäs mer om tentamensrutiner


Studentexpeditionen

Yvonne Löwstedt, Studentexpeditionen
Inst. för Datavetenskap
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset, plan 4, rum C420

Tel:  090-786 55 98

Fax:  090-58014

Kontaktformulär

Datorsupport

Support
Inst. för datavetenskap
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset, plan 4, rum D418

Tel:  090-786 99 50

Kontaktformulär

Studievägledning

Vill du ha hjälp att planera dina studier. Vi som studievägledare hjälper gärna till.

Studievägledning