Till umu.se

Kursutvärderingar

Vi har sedan 1995 samlat sammanfattningar av kursvärderingar på våra kurser på webben.

Numera finns det även ett kursrapportsystem som samlar kursrapporter från fakultetens alla kurser. Du finner rapporterna här.

Hösten 2017

Hösten 2017
Kurser på grundläggande nivå
Namn Kod
Applikationsprogrammering i Python 5DA000
Applikationsutveckling i Java 5DV135
Artificiell intelligens för kognitionsvetare 5DV201
Artificiell intelligens - grunderna
[E] Fundamentals of Artificial intelligence
5DV121
Datakommunikation och datornät 5DV197
Datakommunikation och internet 5DV198
Datastrukturer och algoritmer (Python) 5DV150
Datorgrafik
[E]Computer Graphics
5DV179
DV0: Komputationellt tänkande 5DV159
DV1: Datavetenskapens byggstenar 5DV160
DV3: Beräkningar och språk 5DV162
DV4: Datavetenskaplig logik 5DV163
Grundläggande logik och modellteori 5DV102
Metoder och verktyg för datavetare 5DV107
Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare 5DV060
Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design 5DV045
Operativsystem
[E] Operating systems
5DV171
Programmering i C 5DV158
Programmering i Python 5DV177
Programmeringsteknik med C och Matlab 5DV157
Programmeringsteknik med Python och Matlab 5DV176
Python för C-programmerare 5DV148
Resonerande och informationsbehandling 5DV175
Systemnära programmering 5DV088
Teknisk beräkningsvetenskap I 5DV154
Teknisk beräkningsvetenskap II 5DV123
Teknisk-vetenskapliga beräkningar 5DV005
Kurser på avancerad nivå
Namn Kod
Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar,
[E] Artificial Intelligence - Methods and Applications
5DV181
Databasteknik
[E] Database System Principles
5DV187
Datorers uppbyggnad och arkitektur,
[E] Computer Organization and Architecture
5DV193
Distribuerade system
[E] Distributed systems
5DV186
Effektiva algoritmer
[E] Efficient Algorithms
5DV182
Kognitiv interaktionsdesign
[E] Cognitive Interaction Design
5DV188
Matrisberäkningar och tillämpningar [E] Matrix Computations and Applications 5DA003
Optimering med tillämpningar
[E] Engineering Optimization
5DA004
[E] Student Conference in Computing Science 5DV184
Interaktivitet i smarta miljöer
[E] Interactivity in smart environments
5DV185


Kontaktinformation

Lena Kallin Westin, Biträdande prefekt med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå
Inst. för datavetenskap
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset, plan 4, rum C444

Tel:  090-786 68 33

Kontaktformulär