Kursutvärderingar

Vi har sedan 1995 samlat sammanfattningar av kursvärderingar på våra kurser på webben.

Kursrapportsystemet samlar kursrapporter från fakultetens alla kurser. Du finner rapporterna från tidigare år här.

Våren 2018

I tabellen nedan finns länkar till kursrapporterna för de olika kurserna. Notera att genomströmningsstatistiken inte alltid är korrekt eftersom vissa kurser har flera anmälningskoder och statistiken som då genereras blir felaktig pga att omregistrerade studenter räknas dubbelt. Please note that the statistics might be inaccurate because some courses have several application codes. Statistics will be incorrect due to re-registered students are counted twice and some students are missing from the statistics.

Våren 2018
Kurser på grundläggande nivå
Namn Kod
Applikationsprogrammering i Python 5DA000
Datastrukturer och algoritmer (C) LP3 5DV149
Datastrukturer och algoritmer (C) LP4 5DV149
Datastrukturer och algoritmer (Python) 5DV150
Datavetenskapens grunder 5DV037
DV2: Algoritmer och problemlösning 5DV204
DV5: Metoder och aktuell kunskap 5DV164
Interaktionsteknik 5DV132
Introduktion till databashantering
[E]Introduction to Database Management
5DV202
Objektorienterad programmeringsmetodik 5DV133
Operativsystem
[E] Operating systems
5DV171
Parallell programmering för multicore-baserade system
[E]Parallell programming for multicore-based systems
5DV152
Programspråk 5DV086
Programvaruteknik 5DV151

Utveckling av mobila applikationer

Sommarkursen Utveckling av mobila applikationer

5DV155
Kurser på avancerad nivå
Namn Kod
Avancerad datorgrafik och tillämpningar
[E] Advanced Computer Graphics and Applications
5DV180
 Distribuerade system
[E] Distributed Systems
5DV186
Finansiell IT 5DV168
Maskininlärning
[E] Machine learning
5DV194
Människa-robotinteraktion
[E] Human Robot Interaction
5DV183
Projektkurs i datorseende
[E] Project course in machine vision
5DV190
Teoretiska perspektiv inom kognitionsvetenskap
[E] Theoretical Perspectives in Cognitive Science
5DV113
Visuell interaktiv simulering
[E] Visual Interactive Simulation
5DV191


Kontaktinformation

Lena Kallin Westin, Biträdande prefekt med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå
Inst. för datavetenskap
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset, plan 4, rum C444

Tel:  090-786 68 33

Kontaktformulär