Våren 2018 / Spring 2018

[E]-märkta kurser undervisas på engelska [E]-marked courses will be given in English

  • Information om kurslitteratur finns under Kurskod-länkarna i tabellen.
  • Information about text books are available through the Course code links in the table.
Kursens namn/
Course name
Schema/
Schedule
Kommentar/
Comments
Grundnivåkurser/Basic level courses
5DV149 Datastrukturer och algoritmer (C) Schema x x
5DV150 Datastrukturer och algoritmer (Python) Schema x x
5DV037 Datavetenskapens grunder Schema x x
5DV204 DV2: Algoritmer och problemlösning Schema x x Programkurs för DV-kandidater TGDAV
5DV086 Programspråk Schema x x
5DV155 Utveckling av mobila applikationer Schema x x Notera att det finns en nätkurs utan obligatoriska träffar och en campuskurs med ett antal träffar (ej obligatoriska)
5DA000 Applikationsprogrammering i Python Schema x x Programkurs för KV-kandidater SGKOG och Industriell ekonomi TYCIE
5DV149 Datastrukturer och algoritmer (C) Schema x x Programkurs för Teknisk fysik TYCFT
5DV132 Interaktionsteknik Schema x x
5DV133 Objektorienterad programmeringsmetodik Schema x x
Grundnivåkurser - kandidatexamensnivåBasic level courses demanding at least 60 ECTS-credits or two years completed studies
5DV164 DV5: Metoder och aktuell kunskap Schema x x Programkurs för DV-kandidater TGDAV
5DV202 Introduktion till databashantering
[E] Introduction to Database Management
Schedule x x
5DV171 Operativsystem
[E] Operating systems
Schedule x x
5DV152 Parallell programmering för multicore-baserade system
[E] Parallel programming for multicore-based systems
Schedule x x
5DV151 Programvaruteknik Schema x x
5DV199 Examensarbete för kandidatexamen i datavetenskap Schema x x
Kurser avancerad nivå/Advanced level courses
5DV180 Avancerad Datorgrafik och tillämpningar
[E] Advanced Computer Graphics and Applications
Schedule x x
5DV189 Examensarbete för civilingenjörsexamen i interaktion och design Schema x x
5DV143 Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap Schema x x
5DV137 Examensarbete för masterexamen i beräkningsteknik
[E] Degree Project: Master of Science (two years) in Computational Science and engineering
Schedule x x
5DV136 Examensarbete för masterexamen i datavetenskap (generell och inriktning datalogi)
[E] Degree Project: Master of Science (two years) in Computing Science (General degree and specialization: computer science)
Schedule x x
5DV141 Examensarbete för masterexamen i datavetenskap (inriktning Robotik och reglerteknik)
[E] Degree Project: Master of Science (two years) in Computing Science (specialization Robotics and control)
Schedule x x
5DV194 Maskininlärning
[E] Machine learning
Schedule x x
5DV113 Teoretiska perspektiv inom Kognitionsvetenskap
[E] Theoretical Perspectives in Cognitive Science
Schedule x x
5DV186 Distribuerade system
[E] Distributed Systems
Schedule x x
5DV140 Examensarbete för magisterexamen i beräkningsteknik
[E] Degree Project: Master of Science (one year) in Computational Science and engineering
Schedule x x
5DV138 Examensarbete för magisterexamen i datavetenskap
[E] Degree Project: Master of Science (one year) in Computing Science
Schedule x x
5DV168 Finansiell IT Schema x x Programkurs för Teknisk datavetenskap (TYCTD)
5DV183 Människa-robotinteraktion
[E] Human Robot Interaction
Schedule x x
5DV190 Projektkurs i datorseende
[E] Project course in Machine Vision
Schedule x x
5DV191 Visuell interaktiv simulering
[E] Visual Interactive Simulation
Schedule x x

Cancelled courses, this courses are not offered during Spring 2018:

  • 5DV172 Design av högpresterande mjukvara [E] Design of high-performance software
  • 5DV195 Design av interaktiva intelligenta miljöer [E] Design of interactive intelligent environments
  • 5DV196 Trender inom interaktiva intelligenta miljöer [E] Trends in interactive intelligent environments