Till umu.se

Sommaren 2017

Information om kurslitteratur finns under Kurskod-länkarna i tabellen.

Kursens namn Kurskod Kommentarer
Utveckling av mobila applikationer 5DV155 Nätkurs

Sommarstöd

Under sommaren 2017 erbjuds stöd på följande kurser (för de som tidigare varit registrerade på kurserna):

  • Datastrukturer och algoritmer (C)
  • Datastrukturer och algoritmer (Python)
  • DV1: Datavetenskapens byggstenar
  • DV2: Algoritmer och problemlösning
  • Objektorienterad programmeringsmetodik
  • Programmering i C
  • Programmering i Python
  • Programmeringsteknik med C och Matlab
  • Programmeringsteknik med Python och Matlab

Vill du vara med i sommarstödet men kan inte se information på stödets Cambrosajt? Maila kallin@cs.umu.se och meddela vilka kurser du vill arbeta med i sommar så läggs du in på sajten. På sajten kommer information att läggas upp under sommaren och schemat finns också här.