Till umu.se

Nedlagda kurser vid datavetenskap

Här listas de kurser som lagts ned tillsammans med information om hur man kan gå tillväga för att komplettera kursen inom två år efter det att kursen lagts ned. När två år har gått måste en student som inte är klar med en kurs som lagts ned läsa en annan kurs och ta med den i sin examen istället.

OBS! Man kan aldrig nyregistrera sig på en kurs som lagts ned utan denna information rör endast dig som någon gång varit registrerad på kursen men inte blivit godkänd på den.

Tillgodoräknanden görs enbart i samband med att övriga delar på en kurs examineras och endast efter diskussion med studievägledare/studierektor.

Juni 2016

Namn och sista gången den gavs Kommentar
5DV024 Ubiquitous Computing (H15) Under 2016 och 2017:
Kontakta studierektor senast 1/9 om du önskar bli examinerad på kursen i januari 2017 (2018).
5DV027 Resonerande och informationsbehandling (H15) Studenter som inte är klar med denna kan komplettera den under 2016 och 2017 genom att läsa 5DV175 istället.
5DV031 Programmeringsteknisk översiktskurs (H15)

Studenter som inte är klar med denna kan komplettera den under 2016 och 2017 genom att läsa 5DV158 istället. Om man läser 5DV158 så kan man tillgodoräkna

  • Moment 1, Programmeringsteori, 3 hp från 5DV158 som Moment 1, teoridel, 3 hp på 5DV031.
  • Moment 2, Färdighetsövning i programmering, 3 hp och Moment 3, Praktisk tillämpning av programmering, 1,5 hp kan tillsammans tillgodoräknas som Moment 2, färdighetsträning, 4,5 hp.
  • Man får också göra tvärtom, dvs tillgodoräkna moment från 5DV031 till 5DV158
5DV050 Design och analys av algoritmer för Parallelldatorsystem (V16) Under 2017 och 2018:
Kontakta studierektor senast 1/3 om du önskar bli examinerad på kursen under våren 2017 (2018).
5DV117 Effektiva algoritmer och problemkomplexitet (H15) Under 2016 och 2017:
Kontakta studierektor senast 1/9 om du önskar bli examinerad på kursen under hösten 2016 (2017).
5DV129 Examensarbete för kandidatexamen i datavetenskap (V16) Under 2017 och 2018:
Kontakta examinator för kursen 5DV165 senast 1/4 och diskutera hur du kan komplettera kursen.
5DV130 Algoritmisk problemlösning (H14) Under 2016 och 2017:
Kontakta studierektor senast 1/9 om du önskar bli examinerad på kursen under hösten 2016 (2017).
5DV156 DV3: Kompilatorns första faser - automater och grammatik (V14) Under 2016 och 2017:
Kontakta studierektor senast 1/9 om du önskar bli examinerad på kursen under hösten 2016 (2017).
5DV161 DV2: Algoritmer och problemlösning (V15)

Om man har läst kursen 5DV161 och vill tillgodoräkna den till den nya kursen 5DV169 DV2: Algoritmer och problemlösning så gäller detta:

  • Om klarat av Moment 1 på 5DV161  så måste man komplettera med examinerande delar motsvarade FSR4 på 5DV169.
  • Moment 2 kan tillgodoräknas utan ytterligare examination.
  • Om man klarar moment på 5DV169 kan man tillgodoräkna dessa till 5DV151.

Beslutsdatum 150521

Namn och sista gången den gavs Kommentar
5DV013 Datakommunikation och datornät (H14)

Studenter som inte blivit helt klar med kursen kan tillgodoräkna delar av resultat till 5DV166 enligt följande:

  • Moment 1 teoridel 4.5 hp på 5DV013 kan  tillgodoräknas som Moment 1 teoridel 4 hp på 5DV166.
  • Moment 2 laborationsdel 3 hp på kan tillgodoräkna detta som en del av Moment 2 laborationsdel på 5DV166. För att bli helt godkänd på moment 2 på 5DV166 krävs att studenten också kompletterar med examinerande delar som motsvarar FSR 8 och 10.
5DV065 Datakommunikation och internet (H14)

Studenter som inte blivit helt klar med kursen kan tillgodoräkna delar av resultat till 5DV167 enligt följande:

  • Moment 1 teoridel 4.5 hp på 5DV013 kan  tillgodoräknas som Moment 1 teoridel 4 hp på 5DV167.

  • Moment 2 laborationsdel 3 hp på kan tillgodoräkna detta som en del av Moment 2 laborationsdel på 5DV167. För att bli helt godkänd på moment 2 på 5DV167 krävs att studenten också kompletterar med examinerande delar som motsvarar FSR 8 och 10.

Kurser som man inte längre kan examineras på


Kontaktinformation

Lena Kallin Westin, Biträdande prefekt med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå
Inst. för datavetenskap
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset, plan 4, rum C444

Tel:  090-786 68 33

Kontaktformulär

Relaterade länkar

Studievägledning