Nedlagda kurser vid datavetenskap

Här listas de kurser som lagts ned tillsammans med information om hur man kan gå tillväga för att komplettera kursen inom två år efter det att kursen lagts ned. När två år har gått måste en student som inte är klar med en kurs som lagts ned läsa en annan kurs och ta med den i sin examen istället.

OBS! Man kan aldrig nyregistrera sig på en kurs som lagts ned utan denna information rör endast dig som någon gång varit registrerad på kursen men inte blivit godkänd på den.

Tillgodoräknanden görs enbart i samband med att övriga delar på en kurs examineras och endast efter diskussion med studievägledare/studierektor.

September 2018

Namn och sista gången den gavs Kommentar
5DV153 Avancerade distribuerade system (HT16) Studenter som inte är klar med denna kan komplettera den under 2017 och 2018 när kursen 5DV205 ges.
5DV159 DV0: Komputationellt tänkande (HT17) Studenter som inte är klar med denna kan komplettera den under 2018 och 2019 när kursen 5DV207 ges.5DV159 hade två moment medan 5DV207 har endast ett. Kontakta kursansvarig i samband med kursstart för att klargöra vad som ska kompletteras.
5DV162 DV3: Beräkningar och språk (HT17) Studenter som inte är klar med denna kan komplettera den under 2018 och 2019 när kursen 5DV208 ges.
5DV169 DV2: Algoritmer och problemlösning (VT17) Studenter som inte är klar med denna kan komplettera den under 2018 och 2019 när kursen 5DV204 ges.

Augusti 2017

Namn och sista gången den gavs Kommentar
5DA001 Icke-linjär Optimering (HT16) Studenter som inte är klar med denna kan komplettera den under 2017 och 2018 när kursen 5DA004 ges.
5DA002 Matrisberäkningar och tillämpningar (HT16) Studenter som inte är klar med denna kan komplettera den under 2017 och 2018 när kursen 5DA003 ges.
5DV017 Emergenta system (VT17) Examination ges juni 2018 samt under 2019 om studierektor kontaktas senast 1/3 2019.
5DV028 Examensarbete för civilingenjörer (VT17) Studenter som inte är klar med denna kan komplettera den under 2017 och 2018 när kursen 5DV189 ges.
5DV048 Människa-dator interaktion, fördjupningskurs (VT17) Studenter som inte är klar med denna kan komplettera den under 2018 och 2019 genom att kontakta studierektor senast 1/6 det år en examination önskas göras (blir då i augusti det året).
5DV051 Avancerad Datorgrafik och tillämpningar (VT17) Studenter som inte är klar med denna kan komplettera den under 2018 och 2019 när kursen 5DV180 ges.
5DV058 Visuell interaktiv simulering (VT17) Studenter som inte är klar med denna kan komplettera den under 2018 och 2019 när kursen 5DV191 ges.
5DV067 Kognitiv interaktionsdesign (HT16) Studenter som inte är klar med denna kan komplettera den under 2017 och 2018 när kursen 5DV188 ges.
5DV097 Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap (VT17) Studenter som inte är klar med denna kan komplettera den under 2017 och 2018 när kursen 5DV143 ges.
5DV105 Programmeringsteknik med Python och Matlab (HT16) Studenter som inte är klar med denna kan komplettera den under 2017 och 2018 när kursen 5DV176 ges.
5DV106 Programmering i Python (HT16) Studenter som inte är klar med denna kan komplettera den under 2017 och 2018 när kursen 5DV177 ges.
5DV111 Datorgrafik och visualisering (HT16) Studenter som inte är klar med denna kan komplettera den under 2017 och 2018 när kursen 5DV179 ges.
5DV115 Projektkurs i datorseende (VT17) Studenter som inte är klar med denna kan komplettera den under 2017 och 2018 när kursen 5DV190 ges.
5DV118 Datorers uppbyggnad och arkitektur (HT16) Studenter som inte är klar med denna kan komplettera den under 2017 och 2018 när kursen 5DV193 ges.
5DV119 Introduktion till databashantering (VT17) Studenter som inte är klar med denna kan komplettera den under 2017 och 2018 när kursen 5DV202 ges.
5DV120 Databasteknik (VT17) Studenter som inte är klar med denna kan komplettera den under 2017 och 2018 när kursen 5DV187 ges.
5DV122 Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar (HT16) Studenter som inte är klar med denna kan komplettera den under 2017 och 2018 när kursen 5DV181 ges.
5DV131 Datormoln (VT17) Studenter som inte är klar med denna kan komplettera den under 2018 och 2019 när kursen 5DV192 ges.
5DV144 Student Conference in Computing Science (HT16) Studenter som inte är klar med denna kan komplettera den under 2017 och 2018 när kursen 5DV184 ges.
5DV147 Distribuerade system (HT16) Studenter som inte är klar med denna kan komplettera den under 2017 och 2018 när kursen 5DV186 ges.
5DV165 Examensarbete för kandidatexamen i datavetenskap (VT17) Studenter som inte är klar med denna kan komplettera den under 2017 och 2018 när kursen 5DV199 ges.
5DV166 Datakommunikation och datornät (HT16) Studenter som inte är klar med denna kan komplettera den under 2017 och 2018 när kursen 5DV197 ges.
5DV167 Datakommunikation och internet (HT16) Studenter som inte är klar med denna kan komplettera den under 2017 och 2018 när kursen 5DV198 ges.
5DV170 Effektiva algoritmer (HT16) Studenter som inte är klar med denna kan komplettera den under 2017 och 2018 när kursen 5DV182 ges.
5DV173 Människa-robotinteraktion (VT17) Studenter som inte är klar med denna kan komplettera den under 2017 och 2018 när kursen 5DV183 ges.
5DV174 Interaktivitet i smarta miljöer (HT16) Studenter som inte är klar med denna kan komplettera den under 2017 och 2018 när kursen 5DV185 ges.

Kurser som man inte längre kan examineras på


Kontaktinformation

Lena Kallin Westin, Biträdande prefekt med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå
Inst. för datavetenskap
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset, plan 4, rum C444

Tel:  090-786 68 33

Kontaktformulär

Relaterade länkar

Studievägledning