Till umu.se

Nedlagda kurser vid datavetenskap

Här listas de kurser som lagts ned tillsammans med information om hur man kan gå tillväga för att komplettera kursen inom två år efter det att kursen lagts ned. När två år har gått måste en student som inte är klar med en kurs som lagts ned läsa en annan kurs och ta med den i sin examen istället.

OBS! Man kan aldrig nyregistrera sig på en kurs som lagts ned utan denna information rör endast dig som någon gång varit registrerad på kursen men inte blivit godkänd på den.

Tillgodoräknanden görs enbart i samband med att övriga delar på en kurs examineras och endast efter diskussion med studievägledare/studierektor.

Beslutsdatum

Namn och sista gången den gavs Kommentar
5DV013 Datakommunikation och datornät (H14)
5DV065 Datakommunikation och internet (H14)
5DV139 Examensarbete för magisterexamen i datavetenskap  (V15) Examinationstillfällen under 2015 är 5/6, 28/8 och 6/11. Eventuellt ytterligare tillfälle anordnas i samråd med examinator. Student som inte blivit godkänd på kursen senast den 30/6 2016 kan inte längre examineras på kursen.
5DV145 Webbprogrammering med HTML5 (H13) Ett sista tillfälle till examination ges under sommaren 2015. Alla studenter som inte är klar med kursen har fått mail med mer information kring detta.
5DV146 IT-projekt - Utveckla morgondagens digitala tjänst: från idé till produkt (V13) Under 2014 och 2015:
Kontakta studierektor senast 1/9 om du önskar bli examinerad på kursen under hösten.

Beslutsdatum 2014-06-18

Namn och sista gången den gavs Kommentar
5DV095 Serviceorienterade arkitekturer (V13) Ersatt av 5DV153 Avancerade distribuerade system pga nytt innehåll och nya FSR. Under 2014 och 2015 gäller detta för studenter som gått 5DV095 men inte klarat den:
 • Om man inte klarat något av momenten på 5DV095 rekommenderar vi att man istället registrerar sig på 5DV153 och examineras på denna i sin helhet.
 • Om man vill kan man efter individuell bedömning också  tillgodoräkna sig avklarade moment från 5DV095 till 5DV153. Ansökan om detta sker via  http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.
5DV114 Programmering i C (H13) Ersätts av 5DV158.
Under 2014 och 2015 gäller detta för studenter som gått 5DV114 men inte klarat den:
 • Om man inte klarat något av momenten på 5DV114 rekommenderar vi att man istället registrerar sig på 5DV158 och examineras på denna i sin helhet.
 • Om man klarat något/några av momenten på 5DV114 kan man examineras på de kvaravarande momenten genom att delta i motsvarande moment på 5DV158.
 • Om man vill kan man också tillgodoräkna sig avklarade moment från 5DV114 till 5DV158. Tillgodoräknanden är inte tidsbegränsade utan möjligt att göra så länge 5DV158 ges.
5DV104 Programmeringsteknik med C och Matlab (H13) Ersätts av 5DV157.
Under 2014 och 2015 gäller detta för studenter som gått 5DV104 men inte klarat den:
 • Om man inte klarat något av momenten på 5DV104 rekommenderar vi att man istället registrerar sig på 5DV157 och examineras på denna i sin helhet.
 • Om man klarat något/några av momenten på 5DV104 kan man examineras på de kvaravarande momenten genom att delta i motsvarande moment på 5DV157.
 • Om man vill kan man också tillgodoräkna sig avklarade moment från 5DV104 till 5DV157. Tillgodoräknanden är inte tidsbegränsade utan möjligt att göra så länge 5DV157 ges.
5DV116 Teknisk beräkningsvetenskap I (H13) Ersatt av 5DV154 Teknisk beräkningsvetenskap I pga nya FSR.Under 2014 och 2015 gäller detta för studenter som gått 5DV116 men inte klarat den:
 • Om man inte klarat något av momenten på 5DV116 rekommenderar vi att man istället registrerar sig på 5DV154 och examineras på denna i sin helhet.
 • Om man klarat ett av momenten på 5DV116 kan man examineras på det andra momentet genom att delta i delar av examinationen på 5DV154. Detta måste dock anpassas indivduellt utifrån studentens resultat och studenten måste därför kontakta kursansvarig i samand med kursstart för att diskutera detta.
5DV134 Utveckling av mobila applikationer (V14) Ersätts av 5DV155 Utveckling av mobila applikationer pga nya FSR och ny momentindelning. Under 2014 och 2015 kan man examineras på 5DV134 genom att delta i motsvarande moment på 5DV155.

Beslutsdatum 2013-10-16

Namn och sista gången den gavs Kommentar
5DV011 Parallelldatorsystem (VT13) Ersätts av 5DV152
 • Om man inte klarat något av momenten på 5DV011 rekommenderar vi att man registrerar sig på 5DV152 och examineras på den i sin helhet.
 • Om man klarat ett av momenten på 5DV011 kan man examineras på det andra momentet under 2014 och 2015 genom att delta i delar av examinationen på 5DV152. Kontakta kursansvarig vid kursstart för en individuell genomgång av vad som krävs.
5DV087 Programvaruteknik (VT13) Ersätts av 5DV151
 • Om man inte klarat något av momenten på 5DV087 rekommenderar vi att man istället registrerar sig på 5DV151 och examineras på denna i sin helhet.
 • Om man klarat ett av momenten på 5DV087 kan man examineras på det andra momentet genom att delta i motsvarande moment på 5DV151.
 • Om man vill kan man också tillgodoräkna sig avklarade moment från 5DV087 till 5DV151 (se mer under rubriken tillgodoräknande i kursplanen). Tillgodoräknanden är inte tidsbegränsade utan möjligt att göra så länge 5DV151 ges.
5DV127 Datastrukturer och algoritmer (C) (VT13) Ersätts av 5DV149
 • Om man inte klarat något av momenten på 5DV127 rekommenderar vi att man istället registrerar sig på 5DV149 och examineras på denna i sin helhet.
 • Om man klarat ett av momenten på 5DV127 kan man examineras på det andra momentet under 2014 och 2015 genom att delta i motsvarande moment på 5DV149.
 • Om man vill kan man också tillgodoräkna sig avklarade moment från 5DV127 till 5DV149. Ansökan om detta sker via http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.
5DV128 Datastrukturer och algoritmer (Python) (HT13) Ersätts av 5DV150
 • Om man inte klarat något av momenten på 5DV128 rekommenderar vi att man istället registrerar sig på 5DV150 och examineras på denna i sin helhet.
 • Om man klarat ett av momenten på 5DV128 kan man examineras på det andra momentet under 2014 och 2015 genom att delta i motsvarande moment på 5DV150.
 • Om man vill kan man också tillgodoräkna sig avklarade moment från 5DV128 till 5DV150. Ansökan om detta sker via http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Beslutsdatum 2013-06-05

Namn och sista gången den gavs Kommentar
5DV020 Distribuerade system (HT12) Ersätts av 5DV147
Inga tillgodoräkningar mellan kurserna är möjliga eftersom de har olika momentindelningar.
Om du har ett moment avklarat på 5DV020 kontakta kursansvarig lärare för information kring hur du kan komplettera kursen när 5DV147 ges under 2014 och 2015.
Om inget moment är färdigt på 5DV020 rekommenderar vi att du går 5DV147 i sin helhet.

Kurser som man inte längre kan examineras på


Sidansvarig: Lena Kallin Westin
2015-05-12

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Lena Kallin Westin, Biträdande prefekt med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå
Inst. för datavetenskap
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset, plan 4, rum C448

Tel:  090-786 68 33

Kontaktformulär

Relaterade länkar

Studievägledning