......

 
Till umu.se

Nedlagda kurser vid datavetenskap

Här listas de kurser som lagts ned tillsammans med information om hur man kan gå tillväga för att komplettera kursen inom två år efter det att kursen lagts ned. När två år har gått måste en student som inte är klar med en kurs som lagts ned läsa en annan kurs och ta med den i sin examen istället.

OBS! Man kan aldrig nyregistrera sig på en kurs som lagts ned utan denna information rör endast dig som någon gång varit registrerad på kursen men inte blivit godkänd på den.

Tillgodoräknanden görs enbart i samband med att övriga delar på en kurs examineras och endast efter diskussion med studievägledare/studierektor.

Beslutsdatum
Namn och sista gången den gavs Kommentar
5DV114 Programmering i C Ersätts av 5DV158.
Under 2014 och 2015 gäller detta för studenter som gått 5DV114 men inte klarat den:
 • Om man inte klarat något av momenten på 5DV114 rekommenderar vi att man istället registrerar sig på 5DV158 och examineras på denna i sin helhet.
 • Om man klarat något/några av momenten på 5DV114 kan man examineras på de kvaravarande momenten genom att delta i motsvarande moment på 5DV158.
 • Om man vill kan man också tillgodoräkna sig avklarade moment från 5DV114 till 5DV158. Tillgodoräknanden är inte tidsbegränsade utan möjligt att göra så länge 5DV158 ges.
5DV104 Programmeringsteknik med C och Matlab Ersätts av 5DV157.
Under 2014 och 2015 gäller detta för studenter som gått 5DV104 men inte klarat den:
 • Om man inte klarat något av momenten på 5DV104 rekommenderar vi att man istället registrerar sig på 5DV157 och examineras på denna i sin helhet.
 • Om man klarat något/några av momenten på 5DV104 kan man examineras på de kvaravarande momenten genom att delta i motsvarande moment på 5DV157.
 • Om man vill kan man också tillgodoräkna sig avklarade moment från 5DV104 till 5DV157. Tillgodoräknanden är inte tidsbegränsade utan möjligt att göra så länge 5DV157 ges.

Beslutsdatum 2013-10-16

Namn och sista gången den gavs Kommentar
5DV011 Parallelldatorsystem (VT13) Ersätts av 5DV152
 • Om man inte klarat något av momenten på 5DV011 rekommenderar vi att man registrerar sig på 5DV152 och examineras på den i sin helhet.
 • Om man klarat ett av momenten på 5DV011 kan man examineras på det andra momentet under 2014 och 2015 genom att delta i delar av examinationen på 5DV152. Kontakta kursansvarig vid kursstart för en individuell genomgång av vad som krävs.
5DV087 Programvaruteknik (VT13) Ersätts av 5DV151
 • Om man inte klarat något av momenten på 5DV087 rekommenderar vi att man istället registrerar sig på 5DV151 och examineras på denna i sin helhet.
 • Om man klarat ett av momenten på 5DV087 kan man examineras på det andra momentet genom att delta i motsvarande moment på 5DV151.
 • Om man vill kan man också tillgodoräkna sig avklarade moment från 5DV087 till 5DV151 (se mer under rubriken tillgodoräknande i kursplanen). Tillgodoräknanden är inte tidsbegränsade utan möjligt att göra så länge 5DV151 ges.
5DV127 Datastrukturer och algoritmer (C) (VT13) Ersätts av 5DV149
 • Om man inte klarat något av momenten på 5DV127 rekommenderar vi att man istället registrerar sig på 5DV149 och examineras på denna i sin helhet.
 • Om man klarat ett av momenten på 5DV127 kan man examineras på det andra momentet under 2014 och 2015 genom att delta i motsvarande moment på 5DV149.
 • Om man vill kan man också tillgodoräkna sig avklarade moment från 5DV127 till 5DV149. Ansökan om detta sker via http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.
5DV128 Datastrukturer och algoritmer (Python) (HT13) Ersätts av 5DV150
 • Om man inte klarat något av momenten på 5DV128 rekommenderar vi att man istället registrerar sig på 5DV150 och examineras på denna i sin helhet.
 • Om man klarat ett av momenten på 5DV128 kan man examineras på det andra momentet under 2014 och 2015 genom att delta i motsvarande moment på 5DV150.
 • Om man vill kan man också tillgodoräkna sig avklarade moment från 5DV128 till 5DV150. Ansökan om detta sker via http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Beslutsdatum 2013-06-05

Namn och sista gången den gavs Kommentar
5DV020 Distribuerade system (HT12) Ersätts av 5DV147
Inga tillgodoräkningar mellan kurserna är möjliga eftersom de har olika momentindelningar.
Om du har ett moment avklarat på 5DV020 kontakta kursansvarig lärare för information kring hur du kan komplettera kursen när 5DV147 ges under 2014 och 2015.
Om inget moment är färdigt på 5DV020 rekommenderar vi att du går 5DV147 i sin helhet.
5DV054 Student Conf in Computing Science (VT13) Ersätts av 5DV144
Om du vill examineras på 5DV054 kontakta studierektor senast 15/4 2014 för en examination under hösten 2014 eller senast 15/4 2015 för en examination under hösten 2015. Efter det kan man inte längre examineras på kursen.
5DV032 Applikationsutveckling för iPhone (Sommar11) Extra examinationer har ordnast 2012 och 2013. Inga ytterligare tillfällen ges.
5DV125 Webbuteckling med HTML5 (HT12)

Ersätts av 5DV145.

Kursernas innehåll är mycket lika, kontakta kursansvarig när kursen ges för information om hur komplettering kan ske under 2013 och 2014.

Beslutsdatum 2012-10-10

Namn och sista gången den gavs Kommentar
5DV079 Examensarbete för masterexamen i datavetenskap

Ersätts av 5DV136, 137, 141
och/eller 142.

Kursen ersätts med någon av kurserna 5DV136, 5DV137, 5DV141 eller 5DV142. För dig som är registrerad på 5DV079 men ännu ej är klar med kursen gäller att du kan redovisa vid något av tillfällena som ges under 2013 (27/3, 7/6, 30/8, 1/11 eller 17/1 2014). Om du efter detta datum fortfarande inte är klar med ditt exjobb måste du söka någon av de nya kurserna och börja om med exjobbskursen (notera dock att förkunskapskraven till dessa kurser har skärpts!)

5DV083 Examensarbete för magisterexamen i datavetenskap

Ersätts av 5DV138/5DV140

Kursen ersätts med någon av kurserna 5DV138 eller 5DV140. För dig som är registrerad på 5DV083 men ännu ej är klar med kursen gäller att du kan redovisa vid något av tillfällena som ges under 2013 (27/3, 7/6, 30/8, 1/11 eller 17/1 2014). Om du efter detta datum fortfarande inte är klar med ditt exjobb måste du söka någon av de nya kurserna och börja om med exjobbskursen (notera dock att förkunskapskraven till dessa kurser har skärpts!)

5DV085 Applikationsprogrammering i Java Ersatt av 5DV135

Möjliga tillgodoräknanden (Gäller fram till och med 2014-10-01):

 • Om man inte är klar med något av momenten på 5DV085 rekommenderar vi starkt att studenten söker och läser 5DV135 i sin helhet.
 • Om man klarat Mom 1 (teoridel) på 5DV085 får man tillgodoräkna det som Mom1 (teori) på 5DV135.
 • Om man klarat Mom 2 (problemlösning) på 5DV085 får man tillgodoräkna det som Mom 2 (problemlösning) på 5DV135.
 • Om man klarat Mom2 (problemlösning) på 5DV085 och sedan klarar Mom 1 (teori) på 5DV135 får man tillgodoräkna det som Mom1 (teoridel) på 5DV085.
 • Inga övriga tillgodoräknanden från 5DV135 till 5DV085 får göras.

Beslutsdatum 2012-07-01

Namn och sista gången den gavs

Kommentar

5DV096 Examensarbete för kandidatexamen i datavetenskap (VT12)

Kursen utgår och ersätts av den nya kursen 5DV129 med samma namn.

Redovisningstillfällen på kursen sker vid följande tillfällen:

 • Ordinarie tillfälle mars 2012.
 • 24-25/5 2012 (anmälan senast 14/5 till kursansvarig).
 • August 2012 (anmälan senast 13/8 till kursansvarig).
 • Ordinarie redovisningstillfälle på 5DV129 i maj 2013 och 2014.

Kurser som man inte längre kan examineras på


Sidansvarig: Lena Kallin Westin
2014-02-25

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Lena Kallin Westin, Huvudstudierektor
Inst. för datavetenskap
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset, plan 4, rum C448

Tel:  090-786 68 33

Kontaktformulär

Relaterade länkar

Studievägledning