Till umu.se

Nedlagda kurser vid datavetenskap

Här listas de kurser som lagts ned tillsammans med information om hur man kan gå tillväga för att komplettera kursen inom två år efter det att kursen lagts ned. När två år har gått måste en student som inte är klar med en kurs som lagts ned läsa en annan kurs och ta med den i sin examen istället.

OBS! Man kan aldrig nyregistrera sig på en kurs som lagts ned utan denna information rör endast dig som någon gång varit registrerad på kursen men inte blivit godkänd på den.

Tillgodoräknanden görs enbart i samband med att övriga delar på en kurs examineras och endast efter diskussion med studievägledare/studierektor.

Augusti 2017

Namn och sista gången den gavs Kommentar
5DA001 Icke-linjär Optimering (HT16) Studenter som inte är klar med denna kan komplettera den under 2017 och 2018 när kursen 5DA004 ges.
5DA002 Matrisberäkningar och tillämpningar (HT16) Studenter som inte är klar med denna kan komplettera den under 2017 och 2018 när kursen 5DA003 ges.
5DV017 Emergenta system (VT17)
5DV028 Examensarbete för civilingenjörer (VT17) Studenter som inte är klar med denna kan komplettera den under 2017 och 2018 när kursen 5DV189 ges.
5DV048 Människa-dator interaktion, fördjupningskurs (VT17)
5DV051 Avancerad Datorgrafik och tillämpningar (VT17)
5DV058 Visuell interaktiv simulering (VT17)
5DV067 Kognitiv interaktionsdesign (HT16) Studenter som inte är klar med denna kan komplettera den under 2017 och 2018 när kursen 5DV188 ges.
5DV097 Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap (VT17) Studenter som inte är klar med denna kan komplettera den under 2017 och 2018 när kursen 5DV143 ges.
5DV105 Programmeringsteknik med Python och Matlab (HT16) Studenter som inte är klar med denna kan komplettera den under 2017 och 2018 när kursen 5DV176 ges.
5DV106 Programmering i Python (HT16) Studenter som inte är klar med denna kan komplettera den under 2017 och 2018 när kursen 5DV177 ges.
5DV111 Datorgrafik och visualisering (HT16)
5DV115 Projektkurs i datorseende (VT17)
5DV118 Datorers uppbyggnad och arkitektur (HT16)
5DV119 Introduktion till databashantering (VT17)
5DV120 Databasteknik (VT17)
5DV122 Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar (HT16)
5DV131 Datormoln (VT17)
5DV144 Student Conference in Computing Science (HT16)
5DV147 Distribuerade system (HT16)
5DV165 Examensarbete för kandidatexamen i datavetenskap (VT17)
5DV166 Datakommunikation och datornät (HT16)
5DV167 Datakommunikation och internet (HT16)
5DV170 Effektiva algoritmer (HT16)
5DV173 Människa-robotinteraktion (VT17)
5DV174 Interaktivitet i smarta miljöer (HT16)

Juni 2016

Namn och sista gången den gavs Kommentar
5DV027 Resonerande och informationsbehandling (H15) Studenter som inte är klar med denna kan komplettera den under 2016 och 2017 genom att läsa 5DV175 istället.
5DV031 Programmeringsteknisk översiktskurs (H15)

Studenter som inte är klar med denna kan komplettera den under 2016 och 2017 genom att läsa 5DV158 istället. Om man läser 5DV158 så kan man tillgodoräkna

  • Moment 1, Programmeringsteori, 3 hp från 5DV158 som Moment 1, teoridel, 3 hp på 5DV031.
  • Moment 2, Färdighetsövning i programmering, 3 hp och Moment 3, Praktisk tillämpning av programmering, 1,5 hp kan tillsammans tillgodoräknas som Moment 2, färdighetsträning, 4,5 hp.
  • Man får också göra tvärtom, dvs tillgodoräkna moment från 5DV031 till 5DV158
5DV050 Design och analys av algoritmer för Parallelldatorsystem (V16) Under 2017 och 2018:
Kontakta studierektor senast 1/3 om du önskar bli examinerad på kursen under våren 2017 (2018).
5DV117 Effektiva algoritmer och problemkomplexitet (H15) Under 2016 och 2017:
Kontakta studierektor senast 1/9 om du önskar bli examinerad på kursen under hösten 2016 (2017).
5DV129 Examensarbete för kandidatexamen i datavetenskap (V16) Under 2017 och 2018:
Kontakta examinator för kursen 5DV165 senast 1/4 och diskutera hur du kan komplettera kursen.

Kurser som man inte längre kan examineras på


Kontaktinformation

Lena Kallin Westin, Biträdande prefekt med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå
Inst. för datavetenskap
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset, plan 4, rum C444

Tel:  090-786 68 33

Kontaktformulär

Relaterade länkar

Studievägledning