Till umu.se

Kursplaner

Här finns länkar till alla aktuella kurser som ingår i institutionens kursutbud. Vissa av de nyaste kurserna har ännu inte fått sin kursplan fastställd men den länkas in när beslut fattats. För äldre kursplaner och kursplaner till nedlagda kurser och/eller kurser som endast ges som programkurs nås via kursplanesök se länk under "relaterad information".

Kurskod Kursnamn
5DA000 Applikationsprogrammering i Python
5DA001 Icke-linjär Optimering
5DA002 Matrisberäkningar och tillämpningar
5DV005 Teknisk-vetenskapliga beräkningar
5DV013 Datakommunikation och datornät
5DV017 Emergenta system
5DV024 Ubiquitous Computing
5DV027 Resonerande och informationsbehandling
5DV028 Examensarbete för civilingenjörer
5DV031 Programmeringsteknisk översiktskurs
5DV037 Datavetenskapens grunder
5DV045 Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design
5DV048 Människa-dator interaktion, fördjupningskurs
5DV050 Design och analys av algoritmer för Parallelldatorsystem
5DV051 Avancerad datorgrafik och tillämpningar
5DV057 Design av samverkande system
5DV058 Visuell interaktiv simulering
5DV060 Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare
5DV065 Datakommunikation och internet
5DV067 Kognitiv interaktionsdesign
5DV086 Programspråk
5DV088 Systemnära programmering
5DV097 Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap
5DV102 Grundläggande logik och modellteori
5DV105 Programmeringsteknik med Python och Matlab
5DV106 Programmering i Python
5DV107 Metoder och verktyg för datavetare
5DV111 Datorgrafik och visualisering
5DV113 Teoretiska perspektiv inom Kognitionsvetenskap
5DV115 Projektkurs i datorseende
5DV117 Effektiva algoritmer och problemkomplexitet
5DV118 Datorers uppbyggnad och arkitektur
5DV119 Introduktion till databashantering
5DV120 Databasteknik
5DV121 Artificiell intelligens - grunderna
5DV122 Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar
5DV123 Teknisk beräkningsvetenskap II
5DV124 Examensarbete II för masterexamen i datavetenskap
5DV126 Visualisering och manipulering av stora datamängder
5DV129 Examensarbete för kandidatexamen i datavetenskap
5DV130 Algoritmisk problemlösning
5DV131 Datormoln
5DV132 Interaktionsteknik
5DV133 Objektorienterad programmeringsmetodik
5DV135 Applikationsutveckling i Java
5DV136

Examensarbete för masterexamen i datavetenskap (generell och inriktning datalogi)

5DV137

Examensarbete för masterexamen i beräkningsteknik

5DV138

Examensarbete för magisterexamen i datavetenskap

5DV139

Examensarbete för magisterexamen i datavetenskap

5DV140

Examensarbete för magisterexamen i beräkningsteknik

5DV141

Examensarbete för masterexamen i datavetenskap (inriktning Robotik och reglerteknik)

5DV142

Examensarbete för masterexamen i datavetenskap (inriktning Människa-dator interaktion)

5DV144

Student Conference in Computing Science

5DV145

Webbprogrammering med HTML5

5DV146

IT-projekt - Utveckla morgondagens digitala tjänst: från idé till produkt

5DV147

Distribuerade system

5DV148

Python för C-programmerare

5DV149

Datastrukturer och algoritmer (C)

5DV150

Datastrukturer och algoritmer (Python)

5DV151 Programvaruteknik
5DV152

Parallell programmering för multicore-baserade system

5DV153 Avancerade distribuerade system
5DV154 Teknisk beräkningsvetenskap I
5DV155

Utveckling av mobila applikationer

5DV156 DV3: Kompilatorns första faser - automater och grammatik
5DV157 Programmeringsteknik med C och Matlab
5DV158 Programmering i C
5DV159 DV0: Komputationellt tänkande
5DV160 DV1: Datavetenskaps byggstenar
5DV161 DV2: Algoritmer och problemlösning


Sidansvarig: Lena Kallin Westin
2014-05-27

Utskriftsversion

Relaterad information

Kursplanearkiv

Kontaktinformation

Lena Kallin Westin, Biträdande prefekt med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå
Inst. för datavetenskap
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset, plan 4, rum C448

Tel:  090-786 68 33

Kontaktformulär