Kursplaner

Här finns länkar till alla aktuella kurser som ingår i institutionens kursutbud. Vissa av de nyaste kurserna har ännu inte fått sin kursplan fastställd men den länkas in när beslut fattats. Du kan finna kursplaner för nedlagda kurser antingen via kursplanesök eller vårt egna kursplanearkiv. Se länkar under "Relaterad information".

Kurskod Kursnamn Poäng Nivå Kursplaneversioner
5DA000 Applikationsprogrammering i Python 7.5 G 201006, 201005
5DA003 Matrisberäkningar och tillämpningar 7.5 A
5DA004 Optimering med tillämpningar 7.5 A
5DV005 Teknisk-vetenskapliga beräkningar 7.5 G 201119, 200804
5DV037 Datavetenskapens grunder 7.5 G 201124, 200836
5DV045 Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design 7.5 G 201124, 200701
5DV060 Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare 7.5 G 201305, 200936, 200935, 200701
5DV086 Programspråk 7.5 G 201207, 201201, 201124, 200801
5DV088 Systemnära programmering 7.5 G 201435, 201201, 201124, 200804
5DV102 Grundläggande logik och modellteori 7.5 G 201144, 201124, 200904
5DV107 Metoder och verktyg för datavetare 7.5 G 201222, 201022, 200936
5DV113 Teoretiska perspektiv inom Kognitionsvetenskap 7.5 A 201720, 201102, 201101, 201034
5DV121 Artificiell intelligens - grunderna 7.5 K 201449, 201144, 201139, 201102
5DV123 Teknisk beräkningsvetenskap II 4.5 G 201102, 201720
5DV132 Interaktionsteknik 7.5 G 201435, 201139
5DV133 Objektorienterad programmeringsmetodik 7.5 G 201435, 201003
5DV135 Applikationsutveckling i Java 7.5 G 201435, 201236
5DV136 Examensarbete för masterexamen i datavetenskap (generell och inriktning datalogi) 30.0 A 201245
5DV137 Examensarbete för masterexamen i beräkningsteknik 30.0 A 201245
5DV138 Examensarbete för magisterexamen i datavetenskap 15.0 A 201245
5DV140 Examensarbete för magisterexamen i beräkningsteknik 15.0 A 201245
5DV142 Examensarbete för masterexamen i datavetenskap (inriktning Människa-dator interaktion) 30.0 A 201245
5DV143 Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap 30.0 A
5DV148 Python för C-programmerare 3.0 G 201322
5DV149 Datastrukturer och algoritmer (C) 7.5 G 201334
5DV150 Datastrukturer och algoritmer (Python) 7.5 G 201334
5DV151 Programvaruteknik 15.0 K 201401
5DV152 Parallell programmering för multicore-baserade system 7.5 K 201334
5DV153 Avancerade distribuerade system 7.5 A 201440
5DV154 Teknisk beräkningsvetenskap I 4.5 G 201440
5DV155 Utveckling av mobila applikationer 7.5 G 201601, 201401
5DV157 Programmeringsteknik med C och Matlab 7.5 G 201422
5DV158 Programmering i C 7.5 G 201534, 201533, 201422
5DV159 DV0: Komputationellt tänkande 7.5 G 201431
5DV160 DV1: Datavetenskaps byggstenar 7.5 G 201533, 201431
5DV162 DV3: Beräkningar och språk 7.5 G 201520
5DV163 DV4: Datavetenskaplig logik 7.5 G 201520
5DV164 DV5: Metoder och aktuell kunskap 7.5 K 201601
5DV168 Finansiell IT 7.5 A 201510
5DV169 DV2: Algoritmer och problemlösning 7.5 G 201533
5DV171 Operativsystem 7.5 G 201620
5DV172 Design av högpresterande mjukvara 7.5 A
5DV175 Resonerande och informationsbehandling 7.5 G 201622
5DV176 Programmeringsteknik med Python och Matlab 7.5 G
5DV177 Programmering i Python 7.5 G
5DV178 Emergenta system 7.5 A
5DV179 Datorgrafik 7.5 K
5DV180 Avancerad Datorgrafik och tillämpningar 7.5 A
5DV181 Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar 7.5 A
5DV182 Effektiva algoritmer 7.5 A
5DV183 Människa-robotinteraktion 7.5 A
5DV184 Student Conference in Computing Science 7.5 A
5DV185 Interaktivitet i smarta miljöer 7.5 A
5DV186 Distribuerade system 7.5 A
5DV187 Databasteknik 7.5 A
5DV188 Kognitiv interaktionsdesign 7.5 A
5DV189 Examensarbete för civilingenjörsexamen i interaktion och design 30 A
5DV190 Projektkurs i datorseende 7.5 A
5DV191 Visuell interaktiv simulering 7.5 A
5DV192 Datormoln 7.5 A
5DV193 Datorers uppbyggnad och arkitektur 7.5 A
5DV194 Maskininlärning 7.5 A
5DV195 Design av interaktiva intelligenta miljöer 7.5 A
5DV196 Trender inom interaktiva intelligenta miljöer 7.5 A
5DV197 Datakommunikation och datornät 7.5 K
5DV198 Datakommunikation och internet 7.5 G
5DV199 Examensarbete för kandidatexamen i datavetenskap 15 K
5DV200 Beräkningskomplexitet 7.5 A
5DV201 Artificiell intelligens för kognitionsvetare 7.5 K 201720
5DV203 Programmering i Python för lärare 7.5 G 201730


Relaterad information

Kursplanearkiv Kursplanesök

Kontaktinformation

Lena Kallin Westin, Biträdande prefekt med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå
Inst. för datavetenskap
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset, plan 4, rum C444

Tel:  090-786 68 33

Kontaktformulär