Till umu.se

Kursplaner

Här finns länkar till alla aktuella kurser som ingår i institutionens kursutbud. Vissa av de nyaste kurserna har ännu inte fått sin kursplan fastställd men den länkas in när beslut fattats. För äldre kursplaner och kursplaner till nedlagda kurser se länkarna till höger.

Kurskod Kursnamn
5DA000 Applikationsprogrammering i Python
5DA001 Icke-linjär Optimering
5DA002 Matrisberäkningar och tillämpningar
5DV005 Teknisk-vetenskapliga beräkningar
5DV013 Datakommunikation och datornät
5DV017 Emergenta system
5DV024 Ubiquitous Computing
5DV027 Resonerande och informationsbehandling
5DV028 Examensarbete för civilingenjörer
5DV031 Programmeringsteknisk översiktskurs
5DV037 Datavetenskapens grunder
5DV045 Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design
5DV048 Människa-dator interaktion, fördjupningskurs
5DV050 Design och analys av algoritmer för Parallelldatorsystem
5DV051 Avancerad datorgrafik och tillämpningar
5DV052 Avancerade datamodeller och databassystem
5DV057 Design av samverkande system
5DV058 Visuell interaktiv simulering
5DV060 Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare
5DV065 Datakommunikation och internet
5DV067 Kognitiv interaktionsdesign
5DV086 Programspråk
5DV087 Programvaruteknik
5DV088 Systemnära programmering
5DV097 Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap
5DV102 Grundläggande logik och modellteori
5DV104 Programmeringsteknik med C och Matlab
5DV105 Programmeringsteknik med Python och Matlab
5DV106 Programmering i Python
5DV107 Metoder och verktyg för datavetare
5DV111 Datorgrafik och visualisering
5DV113 Teoretiska perspektiv inom Kognitionsvetenskap
5DV114 Programmering i C
5DV115 Projektkurs i datorseende
5DV117 Effektiva algoritmer och problemkomplexitet
5DV118 Datorers uppbyggnad och arkitektur
5DV119 Introduktion till databashantering
5DV121 Artificiell intelligens - grunderna
5DV122 Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar
5DV123 Teknisk beräkningsvetenskap II
5DV124 Examensarbete II för masterexamen i datavetenskap
5DV126 Visualisering och manipulering av stora datamängder
5DV129 Examensarbete för kandidatexamen i datavetenskap
5DV130 Algoritmisk problemlösning
5DV131 Datormoln
5DV132 Interaktionsteknik
5DV133 Objektorienterad programmeringsmetodik
5DV134 Utveckling av mobila applikationer
5DV135 Applikationsutveckling i Java
5DV136

Examensarbete för masterexamen i datavetenskap (generell och inriktning datalogi)

5DV137

Examensarbete för masterexamen i beräkningsteknik

5DV138

Examensarbete för magisterexamen i datavetenskap

5DV139

Examensarbete för magisterexamen i datavetenskap

5DV140

Examensarbete för magisterexamen i beräkningsteknik

5DV141

Examensarbete för masterexamen i datavetenskap (inriktning Robotik och reglerteknik)

5DV142

Examensarbete för masterexamen i datavetenskap (inriktning Människa-dator interaktion)

5DV144

Student Conference in Computing Science

5DV145

Webbprogrammering med HTML5

5DV146

IT-projekt - Utveckla morgondagens digitala tjänst: från idé till produkt

5DV147

Distribuerade system

5DV148

Python för C-programmerare

5DV149

Datastrukturer och algoritmer (C)

5DV150

Datastrukturer och algoritmer (Python)

5DV152

Parallell programmering för multicore-baserade system

5DV155

Utveckling av mobila applikationer


Sidansvarig: Lena Kallin Westin
2013-12-12

Utskriftsversion

Relaterad information

Kursplanearkiv

Kontaktinformation

Lena Kallin Westin, Huvudstudierektor
Inst. för datavetenskap
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset, plan 4, rum C448

Tel:  090-786 68 33

Kontaktformulär