Till umu.se

Hösten 2017 / Fall 2017

[E]-märkta kurser undervisas på engelska [E]-marked courses will be lectured in English

Kursens namn/
Course name
Schema/
Schedule
Kommentar/
Comments
Grundnivåkurser/Basic level courses
5DV198 Datakommunikation och internet Schema x x
5DV150 Datastrukturer och algoritmer (Python) Schema x x Endast sökbar för TYCBT (Bioteknik)
5DV159 DV0: Komputationellt tänkande Schema x x
5DV162 DV3: Beräkningar och språk Schema x x Endast sökbar för TGDAV (DV-kand)
5DV102 Grundläggande logik och modellteori Schema x x
5DV107 Metoder och verktyg för datavetare Schema x
5DV060 Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare Schema x x Endast sökbar för SGKOG (KV-kand)
5DV045 Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design Schema x x
5DV158 Programmering i C Schema x x
5DV157 Programmeringsteknik med C och Matlab Schema x
5DV177 Programmering i Python Schema x
5DV176 Programmeringsteknik med Python och Matlab Schema x
5DV088 Systemnära programmering Schema x x
5DV123 Teknisk beräkningsvetenskap II Schema x x Endast sökbar för TYCFT (TeFy)
5DA000 Applikationsprogrammering i Python Schema x x Endast sökbar för TYCBT (Bioteknik)
5DV135 Applikationsutveckling i Java Schema x x
5DV160 DV1: Datavetenskapens byggstenar Schema x x
5DV163 DV4: Datavetenskaplig logik Schema x x Endast sökbar för TGDAV (DV-kand)
5DV148 Python för C-programmerare Nätkurs x x Endast sökbar för TYCBT, TYCBM och TYCIE (civing som gått öppen ingång och sen bytt till program som har Python på kurserna)
5DV175 Resonerande och informationsbehandling Schema x Endast sökbar för SGKOG (KV-kand)
5DV154 Teknisk beräkningsvetenskap I Schema x x Endast sökbar för TYCFT (TeFy) och TYCEN (Energiteknik)
5DV005 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Schema x x
Grundnivåkurser - kandidatexamensnivåBasic level courses demanding at least 60 ECTS-credits or two years completed studies
5DV121 Artificiell intelligens - grunderna
[E] Fundamentals of Artificial Intelligence
KursutbudH17
Schedule x x
5DV201 Artificiell intelligens för kognitionsvetare
[E] Artificial Intelligence in Cognitive Science
Schedule x x Endast sökbar för SGKOG (KV-kand)
5DV197 Datakommunikation och datornät Schema x x
5DV171 Operativsystem
[E] Operating systems
Schedule x x
5DV179 Datorgrafik
[E] Computer Graphics
Schedule x x
Kurser avancerad nivå/Advanced level courses
5DV187 Databasteknik
[E] Database System Principles
Schedule x x
5DV182 Effektiva algoritmer
[E] Efficient Algorithms
Schedule x x
5DV188 Kognitiv interaktionsdesign
[E] Cognitive Interaction Design
Schedule x x
5DA003 Matrisberäkningar och tillämpningar
[E] Matrix Computations and Applications
Schedule x x
5DV184 Student Conference in Computing Science Schedule x x x x
5DV181 Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar
[E] Artificial Intelligence - Methods and Applications
Schedule x x
5DV193 Datorers uppbyggnad och arkitektur
[E] Computer Organization and Architecture
Schedule x x
5DV186 Distribuerade system
[E] Distributed Systems
Schedule x x
5DV189 Examensarbete för civilingenjörsexamen i interaktion och design Schema x x x x
5DV143 Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap Schema x x x x
5DV137 Examensarbete för masterexamen i beräkningsteknik
[E] Degree Project: Master of Science (two years) in Computational Science and engineering
Schedule x x x x
5DV136 Examensarbete för masterexamen i datavetenskap (generell och inriktning datalogi)
[E] Degree Project: Master of Science (two years) in Computing Science (General degree and specialization: computer science)
Schedule x x x x
5DV185 Interaktivitet i smarta miljöer
[E] Interactivity in smart environments
Schedule x x
5DA004 Optimering med tillämpningar
[E] Engineering Oprimization
Schedule x x