Kursutbud

Här finner du information om kursutbudet för den aktuella terminen men också information om både kommande terminer och kursutbud från tidigare år.

Kommande terminer

Information om kurser som institutionen planerar ge under kommande terminer finns i utbildningskatalogen.

Aktuell termin:

Våren 2018 / Spring 2018

[E]-märkta kurser undervisas på engelska [E]-marked courses will be given in English

  • Information om kurslitteratur finns under Kurskod-länkarna i tabellen.
  • Information about text books are available through the Course code links in the table.
Kursens namn/
Course name
Schema/
Schedule
Kommentar/
Comments
Grundnivåkurser/Basic level courses
5DV149 Datastrukturer och algoritmer (C) Schema x x
5DV150 Datastrukturer och algoritmer (Python) Schema x x
5DV037 Datavetenskapens grunder Schema x x
5DV204 DV2: Algoritmer och problemlösning Schema x x Programkurs för DV-kandidater TGDAV
5DV086 Programspråk Schema x x
5DV155 Utveckling av mobila applikationer Schema x x Notera att det finns en nätkurs utan obligatoriska träffar och en campuskurs med ett antal träffar (ej obligatoriska)
5DA000 Applikationsprogrammering i Python Schema x x Programkurs för KV-kandidater SGKOG och Industriell ekonomi TYCIE
5DV149 Datastrukturer och algoritmer (C) Schema x x Programkurs för Teknisk fysik TYCFT
5DV132 Interaktionsteknik Schema x x
5DV133 Objektorienterad programmeringsmetodik Schema x x
Grundnivåkurser - kandidatexamensnivåBasic level courses demanding at least 60 ECTS-credits or two years completed studies
5DV164 DV5: Metoder och aktuell kunskap Schema x x Programkurs för DV-kandidater TGDAV
5DV202 Introduktion till databashantering
[E] Introduction to Database Management
Schedule x x
5DV171 Operativsystem
[E] Operating systems
Schedule x x
5DV152 Parallell programmering för multicore-baserade system
[E] Parallel programming for multicore-based systems
Schedule x x
5DV151 Programvaruteknik Schema x x
5DV199 Examensarbete för kandidatexamen i datavetenskap Schema x x
Kurser avancerad nivå/Advanced level courses
5DV180 Avancerad Datorgrafik och tillämpningar
[E] Advanced Computer Graphics and Applications
Schedule x x
5DV189 Examensarbete för civilingenjörsexamen i interaktion och design Schema x x
5DV143 Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap Schema x x
5DV137 Examensarbete för masterexamen i beräkningsteknik
[E] Degree Project: Master of Science (two years) in Computational Science and engineering
Schedule x x
5DV136 Examensarbete för masterexamen i datavetenskap (generell och inriktning datalogi)
[E] Degree Project: Master of Science (two years) in Computing Science (General degree and specialization: computer science)
Schedule x x
5DV141 Examensarbete för masterexamen i datavetenskap (inriktning Robotik och reglerteknik)
[E] Degree Project: Master of Science (two years) in Computing Science (specialization Robotics and control)
Schedule x x
5DV194 Maskininlärning
[E] Machine learning
Schedule x x
5DV113 Teoretiska perspektiv inom Kognitionsvetenskap
[E] Theoretical Perspectives in Cognitive Science
Schedule x x
5DV186 Distribuerade system
[E] Distributed Systems
Schedule x x
5DV140 Examensarbete för magisterexamen i beräkningsteknik
[E] Degree Project: Master of Science (one year) in Computational Science and engineering
Schedule x x
5DV138 Examensarbete för magisterexamen i datavetenskap
[E] Degree Project: Master of Science (one year) in Computing Science
Schedule x x
5DV168 Finansiell IT Schema x x Programkurs för Teknisk datavetenskap (TYCTD)
5DV183 Människa-robotinteraktion
[E] Human Robot Interaction
Schedule x x
5DV190 Projektkurs i datorseende
[E] Project course in Machine Vision
Schedule x x
5DV191 Visuell interaktiv simulering
[E] Visual Interactive Simulation
Schedule x x

Cancelled courses, this courses are not offered during Spring 2018:

  • 5DV172 Design av högpresterande mjukvara [E] Design of high-performance software
  • 5DV195 Design av interaktiva intelligenta miljöer [E] Design of interactive intelligent environments
  • 5DV196 Trender inom interaktiva intelligenta miljöer [E] Trends in interactive intelligent environments

Kontaktinformation

Yvonne Löwstedt, Studentexpeditionen
Inst. för Datavetenskap
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset, plan 4, rum C420

Tel:  090-786 55 98

Fax:  090-58014

Kontaktformulär

Kontaktinformation

Lena Kallin Westin, Biträdande prefekt med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå
Inst. för datavetenskap
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset, plan 4, rum C444

Tel:  090-786 68 33

Kontaktformulär