Till umu.se

Kursutbud

Här finner du information om kursutbudet för den aktuella terminen men också information om både kommande terminer och kursutbud från tidigare år.

Kommande terminer

Information om kurser som institutionen planerar ge under kommande terminer finns i utbildningskatalogen.

Aktuell termin:

Våren 2017 / Spring 2017

[E]-märkta kurser undervisas på engelska [E]-marked courses will be given in English

  • Information om kurslitteratur finns under Kurskod-länkarna i tabellen.
  • Information about text books are available through the Course code links in the table.
Kursens namn/
Course name
Schema/ Schedule Tid/Time Kommentar/
Comments
Grundnivåkurser/Basic level courses
Datastrukturer och algoritmer (C), 5DV149 Schema x x
Datastrukturer och algoritmer (Python), 5DV150 Schema x x
Datavetenskapens grunder
[E] Fundamentals of Computer Science, 5DV037
Schedule x x
DV2: Algoritmer och problemlösning, 5DV169 Schema x x
Utveckling av mobila applikationer 5DV155 Schema x x Notera att det finns en nätkurs utan obligatoriska träffar och en campuskurs med ett antal träffar (ej obligatoriska)
Programspråk, 5DV086 Schema x x
Datastrukturer och algoritmer (C), 5DV149 Schema x x Programkurs för Teknisk fysik TYCFT
Applikationsprogrammering i Python, 5DA000 Schema x x Programkurs för KV-kandidater SGKOG och Industriell ekonomi TYCIE
Interaktionsteknik, 5DV132 Schema x x
Objektorienterad programmeringsmetodik, 5DV133 Schema x x
Grundnivåkurser - kandidatexamensnivåBasic level courses demanding at least 60 ECTS-credits or two years completed studies
DV5: Metoder och aktuell kunskap, 5DV164 Schema x x Programkurs för DV-kandidater TGDAV
Introduktion till databashantering
[E] Introduction to Database Management, 5DV119
Schedule x x
Parallell programmering för multicore-baserade system
[E] Parallel programming for multicore-based systems, 5DV152
Schedule x x
Examensarbete för kandidatexamen i datavetenskap 5DV165 Schema x x
Programvaruteknik 5DV151 Schema x x
Kurser avancerad nivå/Advanced level courses
Examensarbete för civilingenjörer 5DV028 Schema x x x x
Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap 5DV097 Schema x x x x
Examensarbete för masterexamen i datavetenskap (generell och inriktning datalogi)
[E] Degree Project: Master of Science (two years) in Computing Science (General degree and specialization: computer science) 5DV136
Schedule x x x x
Examensarbete för masterexamen i beräkningsteknik
[E] Degree Project: Master of Science (two years) in Computational Science and engineering 5DV137
Schedule x x x x Programkurs för Beräkningsteknik TABEM
Examensarbete för masterexamen i datavetenskap (inriktning Robotik och reglerteknik)
[E] Degree Project: Master of Science (two years) in Computing Science (specialization Robotics and control) 5DV141
x x x x Programkurs för Masterprogrammet i Robotik och reglerteknik (TAROM)
Examensarbete för magisterexamen i datavetenskap
[E] Degree Project: Master of Science (one year) in Computing Science, 5DV138
Schedule x x
Examensarbete för magisterexamen i beräkningsteknik
[E] Degree Project: Master of Science (one year) in Computational Science and engineering 5DV140
Schedule x x
Avancerad datorgrafik och tillämpningar
[E] Advanced Computer Graphics and Applications 5DV051
Schedule x x
Datormoln
[E] Cloud computing, 5DV131
Schedule x x
Emergenta system
[E] Emergent Systems, 5DV017
Schedule x x
Finansiell IT x x Programkurs för Teknisk datavetenskap (TYCTD)
Människa-dator interaktion, fördjupningskurs
[E] Human-Computer Interaction, Advanced Course
Schedule x x
Teoretiska perspektiv inom Kognitionsvetenskap
[E] Theoretical Perspectives in Cognitive Science, 5DV113
Schedule x x
Databasteknik
[E] Database System Principles, 5DV120
Schedule x x
Människa-robotinteraktion
[E] Human Robot Interaction, 5DV173
Schedule x x
Projektkurs i datorseende
[E] Project course in Machine Vision, 5DV115
Schedule x x
Visuell interaktiv simulering
[E] Visual Interactive Simulation, 5DV058
Schedule x x

Inställda kurser

Design av högpresterande mjukvara
[E] Design of high-performance software 5DV172


Kontaktinformation

Yvonne Löwstedt, Studentexpeditionen
Inst. för Datavetenskap
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset, plan 4, rum C420

Tel:  090-786 55 98

Fax:  090-58014

Kontaktformulär

Kontaktinformation

Lena Kallin Westin, Biträdande prefekt med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå
Inst. för datavetenskap
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset, plan 4, rum C444

Tel:  090-786 68 33

Kontaktformulär