Till umu.se

Kursutbud

Här finner du information om kursutbudet för den aktuella terminen men också information om både kommande terminer och kursutbud från tidigare år.

Kommande terminer

Information om kurser som institutionen planerar ge under kommande terminer finns i utbildningskatalogen.

Aktuell termin:

Sommaren 2017

Information om kurslitteratur finns under Kurskod-länkarna i tabellen.

Kursens namn Kurskod Kommentarer
Utveckling av mobila applikationer 5DV155 Nätkurs

Sommarstöd

Under sommaren 2017 erbjuds stöd på följande kurser (för de som tidigare varit registrerade på kurserna):

  • Datastrukturer och algoritmer (C)
  • Datastrukturer och algoritmer (Python)
  • DV1: Datavetenskapens byggstenar
  • DV2: Algoritmer och problemlösning
  • Objektorienterad programmeringsmetodik
  • Programmering i C
  • Programmering i Python
  • Programmeringsteknik med C och Matlab
  • Programmeringsteknik med Python och Matlab

Vill du vara med i sommarstödet men kan inte se information på stödets Cambrosajt? Maila kallin@cs.umu.se och meddela vilka kurser du vill arbeta med i sommar så läggs du in på sajten. På sajten kommer information att läggas upp under sommaren och schemat finns också här.


Kontaktinformation

Yvonne Löwstedt, Studentexpeditionen
Inst. för Datavetenskap
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset, plan 4, rum C420

Tel:  090-786 55 98

Fax:  090-58014

Kontaktformulär

Kontaktinformation

Lena Kallin Westin, Biträdande prefekt med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå
Inst. för datavetenskap
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset, plan 4, rum C444

Tel:  090-786 68 33

Kontaktformulär