Examensarbeten

Vi erbjuder examensarbeteskurser på kandidat-, magister-, master- och civilingenjörsnivå. Alla publicerade examensarbeten sedan 1981 finns samlade i UMNAD-serien och de flesta examensarbeten efter 2002 finns digitalt som pdf-fil.

Ett krav för alla examina i datavetenskap är att studenten genomfört ett examensarbete. Ett examensarbete utförs vanligtvis som den sista kursen på ett utbildningsprogram. Tanken är att studenten genom att utföra ett större självständigt arbete ska visa upp och knyta samman sina kunskaper och färdigheter.

För dig som ska göra ditt examensarbete

Att söka rätt kurs

Det är olika kurser, med olika kurskoder beroende på vilken examen du ska ta ut. I tabellen nedan listas de kurser som ges av institutionen. Du söker kursen i vanlig ordning innan den 15 april respektive 15 oktober.  Du länkas till Universitetes kurskatalog.

De kurser som vi brukar erbjuda är:

Kursnamn Omfattning Kurskod
Examensarbete för kandidatexamen i datavetenskap
Sökbar för programmen TGDAV, TYCTD, TYCID
15 hp 5DV165
Examensarbete för magisterexamen i datavetenskap
Sökbar för programmet TADAM
15 hp 5DV138
Examensarbete för magisterexamen i beräkningsteknik
Sökbar för programmet TABEM
15 hp 5DV140
Examensarbete för masterexamen i datavetenskap (generell och inriktning datalogi)
Sökbar för programmet TADAM
30 hp 5DV136
Examensarbete för masterexamen i beräkningsteknik
Sökbar för programmet TABEM
30 hp 5DV137
Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap
Sökbar för programmet TYCTD
30 hp 5DV143
Examensarbete för civilingenjörer (för ID)
Sökbar för programmet TYCID
30 hp 5DV028
Examensarbete för masterexamen i datavetenskap (inriktning Robotik och reglerteknik)
Sökbar för programmet TAROM
30 hp 5DV141

TGDAV = Kandidatprogrammet i datavetenskap 
TYCTD = Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap 
TYCID = Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design
TADAM = Masterprogrammet i datavetenskap 
TABEM = Masterprogrammet i beräkningsteknik
TAROM = Masterprogrammet i robotik och reglerteknik

För mer information om kurser som inte utlyses eller information till fristående kurs-studenter kontakta studievägledare. Tag gärna kontakt med kontaktpersonen för respektive kurs om du har frågor (se menyn till höger).

Tidigare examensarbeten

Nedan listas de examensarbeten vi lagt in i Diva/Opus. Utöver dessa examensarbeten kan man få tag på äldre examensarbeten via denna sida.

Publikationer vid Datavetenskap

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Coyne, Adam Kavanagh

Multi-Modal Teleoperation of a Humanoid Social Robot Initial Evaluation of Control Modalities

2018

Hämta

Shehabeldin, Heba

Radiostereometry Using NURBS Implant Models

2018

Hämta

Uddgren, Fredrik

Extending text categorization with lexica lsemantic resources: A vector space model based on WordNet similarities

2018

-

Mårtensson, Oskar

Semantic Similarity Evaluation using Convolution Kernels and Word Embeddings

2018

-

Watt, Ruaridh

Proof-of-Possession Tokens in Microservice Architectures

2018

Hämta

Nyman, Jonas

Evaluating the mitigating effect on HTTP lood attacks using an application laye Challenge-response approach

2018

Hämta

Kastberg, Joacim

Multi-armed bandit strategies- A comparison on the most popular strategies for solving the multi-armed bandit problem

2018

-

Andersson, Gustav

Classification of Heart Sounds with Deep Learning

2018

Hämta

Häggström, Fredrik

Real-time rendering of volumetric clouds

2018

Hämta

Ingeson, Martin

Long-Term Experience Applications for Augmented Reality - In a Medication Adherence Scenario

2018

Hämta


Sidansvarig: Jerry Eriksson

Utskriftsversion

Ett examensbevis visas upp

Bild: Elin Berge

Relaterad information

Examina

Kursansvariga/kontaktpersoner

Kandidatexamen

Pedher Johansson, MIT-huset, plan 4, rum C443, pedher@cs.umu.se

Civ ing Teknisk datavetenskap

Henrik Björklund, MIT-huset, plan 4, rum E445, henrikb@cs.umu.se

Civ ing Interaktion och design

Ola Ringdahl, MIT-huset, plan 2, rum C421, ringdahl@cs.umu.se

Magisterexamen Datavetenskap

Jerry Eriksson, MIT-huset, plan 4, rum E427, jerry@cs.umu.se

Masterexamen Datavetenskap

Frank Drewes, MIT-huset, plan 4, rum E454, drewes@cs.umu.se

Magister/masterexamen Beräkningsteknik

Eddie Wadbro, MIT-huset, plan 2, rum UMIT-lab, eddiew@cs.umu.se

Magister/masterexamen Robotik och reglerteknik

Thomas Hellström, MIT-huset, plan 2, rum C233, thomash@cs.umu.se

Kontaktinformation

Marie Nordström
Programstudievägledare
Datavetenskap och Teknisk datavetenskap 

Besöksadress
MIT-huset, plan 4, rum C450

Tel:  090-786 77 08

Kontaktformulär