Till umu.se

Examensarbeten

Vi erbjuder examensarbeteskurser på kandidat-, magister-, master- och civilingenjörsnivå. Alla publicerade examensarbeten sedan 1981 finns samlade i UMNAD-serien och de flesta examensarbeten efter 2002 finns digitalt som pdf-fil.

Ett krav för alla examina i datavetenskap är att studenten genomfört ett examensarbete. Ett examensarbete utförs vanligtvis som den sista kursen på ett utbildningsprogram. Tanken är att studenten genom att utföra ett större självständigt arbete ska visa upp och knyta samman sina kunskaper och färdigheter.

För dig som ska göra ditt examensarbete

Att söka rätt kurs

Det är olika kurser, med olika kurskoder beroende på vilken examen du ska ta ut. I tabellen nedan listas de kurser som ges av institutionen. Du söker kursen i vanlig ordning innan den 15 april respektive 15 oktober.  Du länkas till Universitetes kurskatalog.

De kurser som vi brukar erbjuda är:

Kursnamn Omfattning Kurskod
Examensarbete för kandidatexamen i datavetenskap
Sökbar för programmen TGDAV, TYCTD, TYCID
15 hp 5DV129
Examensarbete för magisterexamen i datavetenskap
Sökbar för programmet TADAM
15 hp 5DV138
Examensarbete för magisterexamen i beräkningsteknik
Sökbar för programmet TABEM
15 hp 5DV140
Examensarbete för masterexamen i datavetenskap (generell och inriktning datalogi)
Sökbar för programmet TADAM
30 hp 5DV136
Examensarbete för masterexamen i beräkningsteknik
Sökbar för programmet TABEM
30 hp 5DV137
Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap
Sökbar för programmet TYCTD
30 hp 5DV097
Examensarbete för civilingenjörer (för ID)
Sökbar för programmet TYCID
30 hp 5DV028
Examensarbete för masterexamen i datavetenskap (inriktning Robotik och reglerteknik)
Sökbar för programmet TAROM, utlyses ej
30 hp 5DV141

TGDAV = Kandidatprogrammet i datavetenskap 
TYCTD = Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap 
TYCID = Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design
TADAM = Masterprogrammet i datavetenskap 
TABEM = Masterprogrammet i beräkningsteknik
TAROM = Masterprogrammet i robotik och reglerteknik

För mer information om kurser som inte utlyses eller information till fristående kurs-studenter kontakta studievägledare.

Att hitta ett projekt

Att hitta ett projekt kan ta tid och kräva viss uppfinningsrikedom. Var gärna ute i god tid. Det ökar dina chanser att hitta något du brinner för. Under länken ovan har vi samlat några förslag och beskriver vägar till andra.

Arbetsgång

Arbetsgången och riktlinjerna skiljer sig åt något beroende på vilken kurs du ska läsa. Nedan finns länkar till sidor med information om vem som är examinator och mer detaljer kring hur ett examensarbete genomförs.

Kandidatnivå För er som ska ta ut en kandidatexamen
Masternivå För er som ska ta ut en magister-, master- eller civilingenjörsexamen.

Tag gärna kontakt med kontaktpersonen för respektive kurs om du har frågor (se menyn till höger).

Tidigare examensarbeten

Nedan listas de examensarbeten vi lagt in i Diva/Opus. Utöver dessa examensarbeten kan man få tag på äldre examensarbeten via denna sida.

Publikationer vid Datavetenskap

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Öberg, Linus

Evaluation of Cross-Platform Mobile Development ToolsDevelopment of an Evaluation Framework

2016

Hämta

Hållström, Mattias

EDL(s) Electronic Driving License(s): To increase traffic safety and improve other functions vital to society by implementing and deploying an electronic driving license (EDL) framework.

2015

Hämta

Sjölander, Emil

Exploring Personalizing Content Density Preference from User Behavior

2015

Hämta

Holmgren, Zack

Creating the Challenge Creator Platform Independent Usability Design Principles and Heuristics for Level Editor Tools in Games

2015

Hämta

Nilsson, Simon

Application modernization: Approaches, problems and evaluation

2015

Hämta

Edmundsson, Niklas

Scaling a Content Delivery system for Open Source Software

2015

Hämta

Astahovs, Ilja

Travel time estimation based on previous experience - Pre-study and prototyping

2015

Hämta

Gabbana, Alessandro

Accelerating the D3Q19 Lattice Boltzmann Model with OpenACC and MPI

2015

Hämta

Spegel, Peter

Detecting behavioural changes when refactoring a web-based legacy system

2015

Hämta

Ahlqvist, Emil

Implementing a Resume Database with Online Learning to Rank

2015

Hämta


Sidansvarig: Jerry Eriksson
2015-09-15

Utskriftsversion

Ett examensbevis visas upp

Bild: Elin Berge

Relaterad information

Examina Efter studierna

Kursansvariga/kontaktpersoner

Kandidatexamen

Pedher Johansson, MIT-huset, plan 4, rum C443, pedher@cs.umu.se

Civ ing Teknisk datavetenskap

Henrik Björklund, MIT-huset, plan 4, rum E445, henrikb@cs.umu.se

Civ ing Interaktion och design

Anders Broberg, MIT-huset, plan 4, rum B419, bopspe@cs.umu.se

Magister/masterexamen Datavetenskap

Frank Drewes, MIT-huset, plan 4, rum E454, drewes@cs.umu.se

Magister/masterexamen Beräkningsteknik

Eddie Wadbro, MIT-huset, plan 2, rum UMIT-lab, eddiew@cs.umu.se

Magister/masterexamen Robotik och reglerteknik

Thomas Hellström, MIT-huset, plan 2, rum C233, thomash@cs.umu.se

Kontaktinformation

Marie Nordström
Programstudievägledare
Datavetenskap och Teknisk datavetenskap 

Besöksadress
MIT-huset, plan 4, rum C450

Tel:  090-786 77 08

Kontaktformulär