Till umu.se

Examensarbeten

Vi erbjuder examensarbeteskurser på kandidat-, magister-, master- och civilingenjörsnivå. Alla publicerade examensarbeten sedan 1981 finns samlade i UMNAD-serien och de flesta examensarbeten efter 2002 finns digitalt som pdf-fil.

Ett krav för alla examina i datavetenskap är att studenten genomfört ett examensarbete. Ett examensarbete utförs vanligtvis som den sista kursen på ett utbildningsprogram. Tanken är att studenten genom att utföra ett större självständigt arbete ska visa upp och knyta samman sina kunskaper och färdigheter.

För dig som ska göra ditt examensarbete

Att söka rätt kurs

Det är olika kurser, med olika kurskoder beroende på vilken examen du ska ta ut. I tabellen nedan listas de kurser som ges av institutionen. Du söker kursen i vanlig ordning innan den 15 april respektive 15 oktober.  Du länkas till Universitetes kurskatalog.

De kurser som vi brukar erbjuda är:

Kursnamn Omfattning Kurskod
Examensarbete för kandidatexamen i datavetenskap
Sökbar för programmen TGDAV, TYCTD, TYCID
15 hp 5DV165
Examensarbete för magisterexamen i datavetenskap
Sökbar för programmet TADAM
15 hp 5DV138
Examensarbete för magisterexamen i beräkningsteknik
Sökbar för programmet TABEM
15 hp 5DV140
Examensarbete för masterexamen i datavetenskap (generell och inriktning datalogi)
Sökbar för programmet TADAM
30 hp 5DV136
Examensarbete för masterexamen i beräkningsteknik
Sökbar för programmet TABEM
30 hp 5DV137
Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap
Sökbar för programmet TYCTD
30 hp 5DV143
Examensarbete för civilingenjörer (för ID)
Sökbar för programmet TYCID
30 hp 5DV028
Examensarbete för masterexamen i datavetenskap (inriktning Robotik och reglerteknik)
Sökbar för programmet TAROM
30 hp 5DV141

TGDAV = Kandidatprogrammet i datavetenskap 
TYCTD = Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap 
TYCID = Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design
TADAM = Masterprogrammet i datavetenskap 
TABEM = Masterprogrammet i beräkningsteknik
TAROM = Masterprogrammet i robotik och reglerteknik

För mer information om kurser som inte utlyses eller information till fristående kurs-studenter kontakta studievägledare. Tag gärna kontakt med kontaktpersonen för respektive kurs om du har frågor (se menyn till höger).

Tidigare examensarbeten

Nedan listas de examensarbeten vi lagt in i Diva/Opus. Utöver dessa examensarbeten kan man få tag på äldre examensarbeten via denna sida.

Publikationer vid Datavetenskap

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Forsberg, Anton

Shopping for emotion - Evaluating the usefulness of emotion recognition data from a retail perspective

2017

Hämta

Asseffa, Samrawit
Seleshi, Bihil

A Case Study on Differential Privacy

2017

Hämta

Jonzén, Karolina

Designing for diversity: A tablet-based ePRO system to assist stroke rehabilitation

2017

Hämta

Hansson, Pascal

Improved positioning for underground mining

2017

-

Hansson, David

Query Containment: Canonical Database vs Theorem Proving Approaches

2017

-

Nylind, Emil

Automation of ordering and provisioning of resources in a web-hosting service on cloud infrastructure

2017

-

Fries, Niklas

Uneven Image Point Distribution in Camera Pre-Calibration and its Eects on 3D Reconstruction Errors

2017

Hämta

Johansson, Petter

Effcient Communication With Microservices

2017

-

Bågling, Maximilian

Navigating to real life objects in indoor environments using an Augmented Reality headset

2017

Hämta

Frisk, Alexander

Real-Time Vehicle Trails in Deformable Terrain

2017

Hämta


Sidansvarig: Jerry Eriksson

Utskriftsversion

Ett examensbevis visas upp

Bild: Elin Berge

Relaterad information

Examina

Kursansvariga/kontaktpersoner

Kandidatexamen

Pedher Johansson, MIT-huset, plan 4, rum C443, pedher@cs.umu.se

Civ ing Teknisk datavetenskap

Henrik Björklund, MIT-huset, plan 4, rum E445, henrikb@cs.umu.se

Civ ing Interaktion och design

Anders Broberg, MIT-huset, plan 4, rum B419, bopspe@cs.umu.se

Magisterexamen Datavetenskap

Jerry Eriksson, MIT-huset, plan 4, rum E427, jerry@cs.umu.se

Masterexamen Datavetenskap

Frank Drewes, MIT-huset, plan 4, rum E454, drewes@cs.umu.se

Magister/masterexamen Beräkningsteknik

Eddie Wadbro, MIT-huset, plan 2, rum UMIT-lab, eddiew@cs.umu.se

Magister/masterexamen Robotik och reglerteknik

Thomas Hellström, MIT-huset, plan 2, rum C233, thomash@cs.umu.se

Kontaktinformation

Marie Nordström
Programstudievägledare
Datavetenskap och Teknisk datavetenskap 

Besöksadress
MIT-huset, plan 4, rum C450

Tel:  090-786 77 08

Kontaktformulär