Till umu.se

Examensarbeten

Vi erbjuder examensarbeteskurser på kandidat-, magister-, master- och civilingenjörsnivå. Alla publicerade examensarbeten sedan 1981 finns samlade i UMNAD-serien och de flesta examensarbeten efter 2002 finns digitalt som pdf-fil.

Ett krav för alla examina i datavetenskap är att studenten genomfört ett examensarbete. Ett examensarbete utförs vanligtvis som den sista kursen på ett utbildningsprogram. Tanken är att studenten genom att utföra ett större självständigt arbete ska visa upp och knyta samman sina kunskaper och färdigheter.

För dig som ska göra ditt examensarbete

Att söka rätt kurs

Det är olika kurser, med olika kurskoder beroende på vilken examen du ska ta ut. I tabellen nedan listas de kurser som ges av institutionen. Du söker kursen i vanlig ordning innan den 15 april respektive 15 oktober.  Du länkas till Universitetes kurskatalog.

De kurser som vi erbjuder under läsåret 13/14 är:

Kursnamn Omfattning Kurskod
Examensarbete för kandidatexamen i datavetenskap
Sökbar för programmen TGDAV, TYCTD, TYCID
15 hp 5DV129
Examensarbete för magisterexamen i datavetenskap
Sökbar för programmet TADAM
15 hp 5DV138
Examensarbete för magisterexamen i beräkningsteknik
Sökbar för programmet TABEM
15 hp 5DV140
Examensarbete för masterexamen i datavetenskap (generell och inriktning datalogi)
Sökbar för programmet TADAM
30 hp 5DV136
Examensarbete för masterexamen i beräkningsteknik
Sökbar för programmet TABEM
30 hp 5DV137
Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap
Sökbar för programmet TYCTD
30 hp 5DV097
Examensarbete för civilingenjörer (för ID)
Sökbar för programmet TYCID
30 hp 5DV028
Examensarbete för masterexamen i datavetenskap (inriktning Robotik och reglerteknik)
Sökbar för programmet TAROM, utlyses ej
30 hp 5DV141
Examensarbete för masterexamen i datavetenskap (inriktning Människa-dator interaktion)
Sökbar för programmet SAMDM, utlyses ej
30 hp 5DV142
Examensarbete för magisterexamen i datavetenskap
Endast för studenter som påbörjat sina studier före 2007-07-01, utlyses ej
30 hp 5DV139

TGDAV = Kandidatprogrammet i datavetenskap 
TYCTD = Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap 
TYCID = Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design
TADAM = Masterprogrammet i datavetenskap 
TABEM = Masterprogrammet i beräkningsteknik
TAROM = Masterprogrammet i robotik och reglerteknik
SAMDM = Masterprogrammet i människa-dator interaktion

För mer information om kurser som inte utlyses eller information till fristående kurs-studenter kontakta studievägledare.

Att hitta ett projekt

Att hitta ett projekt kan ta tid och kräva viss uppfinningsrikedom. Var gärna ute i god tid. Det ökar dina chanser att hitta något du brinner för. Under länken ovan har vi samlat några förslag och beskriver vägar till andra.

Arbetsgång

Arbetsgången och riktlinjerna skiljer sig åt något beroende på vilken kurs du ska läsa. Nedan finns länkar till sidor med information om vem som är examinator och mer detaljer kring hur ett examensarbete genomförs.

Kandidatnivå För er som ska ta ut en kandidatexamen
Masternivå För er som ska ta ut en magister-, master- eller civilingenjörsexamen.

Tag gärna kontakt med kontaktpersonen för respektive kurs om du har frågor (se menyn till höger).

Tidigare examensarbeten

Nedan listas de examensarbeten vi lagt in i Diva/Opus. Utöver dessa examensarbeten kan man få tag på äldre examensarbeten via denna sida.

Publikationer vid Datavetenskap

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Rönnbäck, Emil

Parallel implementation of the projected Gauss-Seidel method on the Intel Xeon Phi processor – Application to granular matter simulation.

2014

Hämta

Granberg, Johan

Testdriven utveckling (TDD) – En metod för att minska underhållskostnader i mjukvaruprojekt?

2014

Hämta

Wärmedal, Linnea

Computational Thinking - A New Approach for Teaching Computer Science to College Freshmen

2014

Hämta

Eliasson, Mattias

A Kalman filter approach to reduce position error for pedestrian applications in areas of bad GPS reception

2014

Hämta

Jonsson, Sandra

MÖJLIGHETERNA MED CLUSTERED COLUMNSTORE INDEXES & IN-MEMORY OLTP

2014

Hämta

Kollberg, Simon

Proposed scheduling algorithm for deployment of fail-safe cloud services

2014

Hämta

Sutherland, Alexander

Command Recognition through keyword analysis

2014

Hämta

Dahlberg, Timoteus

Compact Representation and Efficient Manipulation of Sparse Multidimensional Arrays

2014

Hämta

Loch, Fredrik

Proving liveness properties of concurrent programs using petri-nets

2014

Hämta

Yifter Lindgren, Emanuel

En studie om styrkor och svagheter hos sudokulösande algoritmer

2014

Hämta


Sidansvarig: Jerry Eriksson
2014-03-19

Utskriftsversion

Ett examensbevis visas upp

Bild: Elin Berge

Relaterad information

Examina Efter studierna

Kontaktinformation kandidatexamen

Pedher Johansson
Inst. för datavetenskap
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset, plan 4, rum C443

Tel:  +46 (0)90 786 7707

Kontaktinformation teknisk datavetenskap

Fredrik Georgsson
Inst. för datavetenskap
901 87 Umeå 

Tel:  +46 (0)90 786 5479

Kontaktinformation ID

Anders Broberg
Institutionen för datavetenskap
901 87 Umeå 

Tel:  +46 (0)90 786 5349

Kontaktinformation generella examina

Frank Drewes
Inst. för datavetenskap

Kontaktformulär

Kontaktinformation

Marie Nordström
Programstudievägledare
Datavetenskap och Teknisk datavetenskap 

Besöksadress
MIT-huset, plan 4, rum C450

Tel:  090-786 77 08

Kontaktformulär