Till umu.se

Information för institutionens doktorander

  • Institutionens allmänna studieplaner för forskarutbildning hittas här.
  • Fakultetsgemensamma mallar för individuella studieplaner
  • Doktorandkurser

Sidansvarig: Frank Drewes
2016-02-11

Utskriftsversion