Till umu.se

Samverkan

För att aktivt bidra till tillväxt och utveckling i hela regionen, samarbetar vi på Datavetenskap på olika sätt med t ex företag, organisationer, skolor och allmänhet. Ett flertal av våra forskare deltar i ett aktivt samarbete med näringslivet.

Vi samarbetar gärna med företag och organisationer som är intresserade av att erbjuda våra studenter intressanta examensarbeten och praktikplatser. Vi har även en lång erfarenhet av att skräddarsy komptensutveckling för företag.

Ta gärna kontakt med vår huvudstudierektor Lena Kallin Westin för framtida samarbetsprojekt med våra studenter och forskare. 

För forskningssamarbeten kontakta prefekt Erik Elmroth eller berörd forskningsledare.


Kontaktinformation

Lena Kallin Westin, Biträdande prefekt med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå
Inst. för datavetenskap
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset, plan 4, rum C444

Tel:  090-786 68 33

Kontaktformulär