Till umu.se

Polina Kurtser

Forskarstuderande vid Institutionen för datavetenskap