Till umu.se

Frank Drewes, professor

Biträdande prefekt Studierektor Programansvarig

Prefekt Pedher Johansson
Biträdande prefekt Frank Drewes
Forskning och forskarutbildning
Lena Kallin Westin
Grundutbildning
Lennart Edblom
Studierektor Frank Drewes
Forskarutbildning, kontaktperson för internationella studenter
Lena Kallin Westin
Grundutbildning
Stefan Holmgren
Grundutbildning
Studievägledare Lena Palmquist
Interaktion och design
Marie Nordström
Kandidatprogrammet i datavetenskap, C-programmet och allmän studievägledning
Programansvarig Eddie Wadbro
Beräkningsteknik
Frank Drewes
Master studenter
Henrik Björklund
Civilingenjörsprogrammet i tekniskt datavetenskap
Jerry Eriksson
Kandidatprogrammet i Datavetenskap
Administratör Anne-Lie Persson
Carina Gustafsson
Tarja Linjamaa
Ulrika Rosenbrand
Yvonne Löwstedt
IT-ansvarig Mats Johansson
Katalogansvarig Anne-Lie Persson
Webbansvarig Tomas Forsman
Arbetsmiljöombud Mats Johansson
Brandskyddsombud Mats Johansson
Företrädare för lika villkor Helena Lindgren
Suna Bensch

Sidansvarig: Anne-Lie Persson

Utskriftsversion

Kontaktinformation