Till umu.se

Bart De Moor om Machine Learning

[2016-12-07] Under höstterminen 2016 arrangerar Institutionen för datavetenskap en seminarieserie om Machine Learning, maskininlärning. Professor Bart De Moor, KU Leuven, Belgien, har gästat institutionen för att träffa forskare och hålla två öppna föreläsningar.

“Linear Algebra in Machine Learning” och “Back to the roots: Solving polynomial systems with numerical linear algebra tools” var titlarna på hans föreläsningar.

Redaktör: Mikael Hansson

Adress till nyheten:
http://www.cs.umu.se/nyhet//.cid277067


Nyheter i RSS-format

Prenumerera på institutionens rss-flöde Nyheter