Nyheter från institutionen

Europa måste satsa på AI menar toppforskare

2018-08-20
Forskning inom artificiell intelligens med människan i centrum måste stärkas i Europa. Det hävdar ledande forskare, däribland Umeåforskaren Helena Lindgren, i ett brev till europeiska politiker.

Forskare från Umeå universitet på konferenser om artificiell intelligens

2018-07-23
I juli var Stockholm och Sverige värd för Federated AI Meeting (FAIM) - världens största vetenskapliga händelse sammankomst om artificiell intelligens. Bland deltagarna fanns flera forskare från Umeå universitet.

Regeringen satsar på kompetensutveckling inom AI

2018-07-04
40 miljoner kronor satsar regeringen under två år på att utveckla en nationell kompetensplattform och vidareutbildning inom artificiell intelligens. Umeå universitet, som har en framstående forskning inom AI som bland annat tillämpas inom hälso-och sjukvård och skogsindustri, är ett av sju lärosäten...

Forskarutbildning i datavetenskap uppfyller inte kvalitetskrav

2018-06-28
Nu har beslut kommit angående Universitetskanslersämbetets, UKÄs, utvärdering av forskarutbildningar i datavetenskap i Sverige. Umeå universitet får det samlade omdömet ifrågasatt kvalitet.

Veckans alumn: Jimmy utvecklar webblösningar på Umeå Energi

2018-06-26
Jimmy Utterström lärde sig programmera och bygga hemsidor på fritiden redan under högstadiet och gymnasiet. Direkt efter examen på högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik fick han jobb på Umeå Energi AB, där han nu jobbar som systemutvecklare.

Får EU-medel mot nedisning

2018-06-18
Projektet noICE, NORDIC Icing Center of Expertise, får EU-stöd med 1,9 miljoner euro från Interreg Botnia-Atlantica för att ta fram bättre metoder mot nedisning, ett problem för många industrier och verksamheter. Forskare inom datavetenskap och matematik vid Umeå universitet deltar i projektet.

Expert på artificiell intelligens får Nordeas vetenskapliga pris

2018-06-14
Datavetaren Helena Lindgrens forskning inom artificiell intelligens-området (AI) är ett viktigt bidrag till hur hälsovården och samhället i stort kommer att utvecklas framöver. Hon prisas nu av Nordeas Norrlandsstiftelse för sina insatser. Prissumman är på 100 000 kronor och delas ut vid Umeå univer...

Yonas Woldemariam har försvarat sin licentiate avhandling

2018-06-12
Yonas Woldemariam har försvarat sin licentiate avhandling med titeln ”Natural Language Processing in Cross-Media Analysis”.

Nyhetsarkiv

Nyheter