Till umu.se

Nyheter från institutionen

Avhandling om energi-effektiva datacenter

2018-04-17
En avhandling som presenterar metoder för att minska energiåtgången i stora datacenter har presenterats vid Umeå universitet. Det är Selome Kostentinos Tesfatsion som försvarat sin avhandling Energy-efficient cloud computing: autonomic resource provisioning for datacenters.

Matematiken visar väg för skogsmaskinerna

2018-04-16
Effektivare timmerhantering och mindre markskador. Det vill Eddie Wadbro, biträdande universitetslektor vid institutionen för datavetenskap, åstadkomma med hjälp av matematisk optimering i skogsarbetet. Han forskar just nu på hur matematisk optimering kan hjälpa till att ta fram den optimala rutten ...

Ny professor: Kary Främling en pionjär inom Internet of Things

2018-03-29
Professor Kary Främling är en pionjär inom Internet of Things och skrev kanske den allra första forskningsartikeln år 2002 som beskriver ett fungerande Internet of Things-system.

Etik och artificiell intelligens

2018-03-28
Nyligen höll Associated Professor Virginia Dignum en uppskattad presentation vid Umeå universitet om etik och artificiell intelligens.

Meriterade lärare vid Datavetenskap

2018-03-28
Två lärare inom Datavetenskap, Marie Nordström och Lena Palmquist, har utnämnts till meriterade lärare vid Umeå universitet.

Fler pedagogiskt meriterade lärare vid Umeå universitet

2018-03-28
Förra veckan utnämndes 14 meriterade och fyra excellenta lärare i Umeå universitets pedagogiska meriteringsmodell. I dag finns det totalt 139 meriterade eller excellenta lärare vid Umeå universitet vilket placerar universitetet som tvåa i landet.

Föreläser om artificiell intelligens och etiska vägval

2018-03-20
Vad händer när robotar blir våra arbetskollegor? Kommer framtidens maskiner att göra egna moraliska val? Kan artificiella system betraktas som självständiga ”varelser” med etiskt ansvar? Vilka lagliga och etiska konsekvenser kommer med utvecklingen av artificiell intelligens?

NyTeknik: Matematiken visar väg för skogsmaskinerna

2018-03-16
Effektivare timmerhantering och mindre markskador. Det vill Eddie Wadbro, biträdande universitetslektor vid institutionen för datavetenskap, åstadkomma med hjälp av matematisk optimering i skogsarbetet. Han forskar just nu på hur matematisk optimering kan hjälpa till att ta fram den optimala rutten...

Nyhetsarkiv

Nyheter