Till umu.se

Internorganisation

Prefekt -> Biträdande prefekt, GU-råd, FF-råd

Rådet för grundutbildning (GU-rådet)

Under 2015 består rådet av följande medlemmar:

 • Lena Kallin Westin, sammankallande
 • Eddie Wadbro
 • Marie Nordström
 • Ola Ringdal
 • Lars Karlsson
 • Jonny Pettersson
 • Studeranderepresentanter

Rådet för forskning och Forskarutbildning (FF-rådet)

Under 2015 består rådet av följande medlemmar:

 • Frank Drewes, sammankallande
 • Martin Berggren
 • Thomas Hellström
 • Bo Kågström
 • Helena Lindgren
 • Olumuyiwa Ibidunmoye (doktorandrepresentant)  

Studierektorer, Programansvariga och övriga roller

En förteckning över olika roller vid institutionen finns på personalsidan.


Prefekt

Pedher Johansson, Prefekt
Institutionen för Datavetenskap
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset, Campustorget 5, vån 4

Tel:  090-786 7707

Kontaktformulär

Biträdande prefekt

Lennart Edblom, Biträdande prefekt
Institutionen för Datavetenskap
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset, Campustorget 5, vån 4

Tel:  090-786 61 37

Kontaktformulär

IT-ansvarig

Mats Johansson, IT-ansvarig
Institutionen för Datavetenskap
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset, Campustorget 5, vån 4

Tel:  090-786 65 07

Kontaktformulär

Informatör

Mikael Hansson, Informatör
Institutionen för Datavetenskap
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset, Campustorget 5, vån 4

Tel:  090-786 79 26

Kontaktformulär