Om institutionen

Institutionen för datavetenskap startade sin verksamhet 1969, då som en del av den matematiska storinstitutionen. Sedan länge är vi en självständig institution.

Under andra halvan av 80-talet och hela 90-talet växte institutionen kraftigt. Nya utbildningsprogram startades och antalet studenter mångdubblades! Idag är vi omkring 80 anställda, och närmare 700 studenter läser minst en kurs hos oss varje läsår, varav cirka 400 har datavetenskap som huvudämne.

Vårt uppdrag

Våra huvuduppgifter är undervisning, forskning, och samarbete med det omgivande samhället. Datavetenskap är ett huvudämne på det datavetenskapliga utbildningsprogrammet och civilingenjörsprogrammen i teknisk datavetenskap och interaktion och design. Vi ger även kurser på flera av de övriga civilingenjörs- och högskoleingenjörsprogrammen, samt på programmen för kognitionsvetenskap och tillämpad matematik.

Vi har anpassat våra utbildningar till en gemensam europeisk struktur enligt Bolognadeklarationen. Vi erbjuder även internationellt konkurrenskraftiga masterprogram.

Bred forskning

Vid institutionen bedrivs forskning och forskarutbildning inom ett brett spektrum av det datavetenskapliga området. Huvudområdena är parallella och teknisk-vetenskapliga beräkningar, kognitionsvetenskap, datalogi (inkluderande bl a programvaruteknik, databaser och teoribyggnad), intelligenta beräkningar och system, samt datavetenskaplig didaktik. Vi är lokaliserade i Matematik och informationsteknologi-huset (MIT), centralt placerat på universitetsområdet. I huset, som invigdes 1994, finns både arbetsrum för personalen och laborationslokaler väl samlade.