Till umu.se

Jobba hos oss

Här presenteras lediga anställningar vid Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet. För samtliga anställningar finns mer information bakom respektive länk.

Din ansökan skall åtföljas av meritförteckning och betygskopior. Bilagorna namnger du med de sex första siffrorna i ditt personnummer diarienumret. Söker du mer än en anställning samtidigt måste du skicka kompletta handlingar till varje anställning, eftersom institutionen ska ha möjlighet att bedöma din ansökan i sin helhet. Glöm inte att ange diarienummer.

Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i word- eller pdf-format. Professors-, lektors- och doktorandansökningar ska inkomma per papper och ej elektroniskt. .

Sökbara anställningar

Sökbara anställningar

En position som Professor i Högprestandaberäkningar. Svensk text saknas just nu, se engelska sidan för mer information.

Ansökning senast: 2017-04-24.


Sidansvarig: Christina Igasto

Utskriftsversion