Till umu.se

Jobba hos oss

Här presenteras lediga anställningar vid Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet. För samtliga anställningar finns mer information bakom respektive länk.

Din ansökan skall åtföljas av meritförteckning och betygskopior. Bilagorna namnger du med de sex första siffrorna i ditt personnummer diarienumret. Söker du mer än en anställning samtidigt måste du skicka kompletta handlingar till varje anställning, eftersom institutionen ska ha möjlighet att bedöma din ansökan i sin helhet. Glöm inte att ange diarienummer.

Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i word- eller pdf-format. Professors-, lektors- och doktorandansökningar ska inkomma per papper och ej elektroniskt. .

Sökbara anställningar

Sökbara anställningar

Autonomous anomaly detection in future cloud computing infrastructures (PI: Erik Elmroth)
Automation for heavy-duty mobile hydraulic cranes with applications in agriculture and forestry (PI: Leonid Freidovich)
Verbal human-robot interaction (PI: Thomas Hellström)
Socially intelligent autonomous systems (PI: Helena Lindgren)
Autonomous systems that recognise, explain, and predict complex human activities (PI: Juan Carlos Nieves)
Autonomous systems’ ability to understand their own limitations (PI: Kai-Florian Richter)
Realtime physics-based computer vision for crane manipulators (PI: Martin Servin)
Autonomous resource allocation for rack-scale systems (PI: Johan Tordsson)

Application deadline: 2017-02-01.


Sidansvarig: Christina Igasto

Utskriftsversion