Forskning

Institutionens forskning bedrivs inom ett brett spektrum av områden och motiveras av såväl inomvetenskapliga som tillämpningsinriktade frågeställningar. Flera pågående forskningsprojekt är mångdisciplinära och fakultetsöverskridande.

Forskning bedrivs bland annat inom områdena artificiell intelligens och kognition, datalogi, datavetenskaplig didaktik, grid computing, medicinsk informatik, parallella beräkningar och numeriska metoder, och programvaruteknik. Institutionens forskning är internationellt väletablerad och omfattar grundforskning, metodutveckling och programutveckling samt ger bidrag till olika tillämpningar.

Tillämpad IT

Tillämpad IT är ett av Umeå universitets strategiska utvecklingsområden. För att främja området ska Umeå universitet bl.a. bygga upp UMIT Research Lab i en strategisk satsning på beräkningsteknik, visuell simulering och optimering.

Forskningssamarbeten

Institutionen för datavetenskap spelar en viktig roll i eSSENCE, ett samarbetsprojekt med Uppsala universitet (koordinator) och Lunds universitet inom e-Science-området. Umeå universitets två huvudsökande kommer båda från Institutionen för datavetenskap.

En viktig resurs för institutionens forskning utgörs av HPC2N (High Performance Computing Center North) och dess superdatorsystem som tillhör de kraftfullaste i världen. 

Det här är bara en liten del av våra forskningsrelaterade aktiviteter. För mer information, kolla forskningsgruppernas hemsidor och projektbeskrivningarna.

Bild: Ingela Hjulfors Berg


Sidansvarig: Frank Drewes

Utskriftsversion

Ont om goda exempel för blivande programmerare

Marie Nordström

Exempel är viktiga när man ska lära sig något nytt och det gäller även för programmering. Tyvärr är det ont om bra exempel i läroböcker och i undervisning på gymnasieskolor och universitet. Det visar Marie Nordström, Umeå universitet, i sin avhandling.

Programmering handlar inte bara om att sätta ihop instruktioner till datorer i ett programmeringsspråk. Det handlar också om att lösa problem i en vidare bemärkelse. Flera olika angreppssätt kan användas för att konstruera program som ska lösa ett givet problem. Ett sådant angreppsätt är objektorientering, som ofta används för att utforma stora komplexa program. Marie Nordström har i sin avhandling undersökt kvaliteten i undervisningen av grundläggande objektorientering.

Läs hela artikeln