Courses

Here you will find information on course offering for the current semester, but also information on both upcoming semesters and course offerings from previous years.

Upcoming semesters

Information about courses planned for upcoming semesters can be found in the course catalog.

This semester:

Hösten 2013 / Fall 2013

[E]-märkta kurser undervisas på engelska [E]-marked courses will be lectured in English

Kursens namn/
Course name
(Link to course home page)
Kurskod/
Course code
(Link to course syllabus, application, etc)
Kommentar/
Comments
Kurser grundnivå för nybörjare/Basic level courses for beginners
Metoder och verktyg för datavetare, 7.5 hp 5DV107 x
Datastrukturer och algoritmer (Python) 5DV128 x x Programkurs för bioteknik, ej sökbar för andra
Programmering i C 5DV114 x
Programmering i Python 5DV106 x
Programmeringsteknik med C och Matlab, 7.5 hp 5DV104 x
Programmeringsteknik med Python och Matlab, 7.5 hp 5DV105 x
Programmeringsteknisk översiktskurs, 7.5 hp 5DV031 x
Resonerande och informationsbehandling, 7.5 hp 5DV027 x
Applikationsprogrammering i Python 5DA000 x x Programkurs för bioteknik, ej sökbar för andra
Webbprogrammering med HTML5 5DV145 x x Nätkurs och programkurs
Kurser grundnivå, ej nybörjare/Basic level courses
Artificiell intelligens - grunderna, 7.5 hp
[E] Fundamentals of Artificial Intelligence
5DV121
[E] 5DV121
x x Kand-nivå
Datakommunikation och datornät, 7.5 hp 5DV013 x x Kand-nivå
Datakommunikation och internet, 7.5 hp 5DV065 x x
Grundläggande logik och modellteori 5DV102 x x
Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare, 7.5 hp 5DV060 x x
Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design, 7.5 hp 5DV045 x x Samläses med 5DV060
Systemnära programmering, 7.5 hp 5DV088 x x
Teknisk beräkningsvetenskap II, 4.5hp 5DV123 x x x
Applikationsutveckling i Java, 7.5 hp 5DV135 x x
Teknisk beräkningsvetenskap I, 4.5 hp 5DV116 x x
Teknisk-vetenskapliga beräkningar, 7.5 hp 5DV005 x x
Kurser avancerad nivå/Advanced level courses
Examensarbete för civilingenjörer, 30.0 hp 5DV028 x x x x
Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap, 30.0 hp 5DV097 x x x x
Examensarbete för magisterexamen i beräkningsteknik, 15.0 hp
[E] Degree Project; Master of Science (one year) in Computing Science
5DV140
[E] 5DV140
x x
Examensarbete för magisterexamen i datavetenskap, 15.0 hp
[E]
Degree Project; Master of Science (one year) in Computing Science
5DV138
[E] 5DV138
x x
Examensarbete för masterexamen i datavetenskap (generell och inriktning datalogi), 30.0 hp
[E] Degree Project: Master of Science (two years) in Computing Science (General degree and specialization: computer science)
5DV136
[E] 5DV136
x x x x
Examensarbete för masterexamen i beräkningsteknik
[E] Degree Project: Master of Science (two years) in Computational Science and engineering
5DV137
[E] 5DV137
Algoritmisk problemlösning
[E] Algorithmic Problem Solving
5DV130
[E] 5DV130
x x x x Pågår hela året!
Avancerad datorgrafik och tillämpningar, 7.5hp
[E] Advanced Computer Graphics and Applications
5DV051
[E] 5DV051
x x
Effektiva algoritmer och problemkomplexitet, 7.5hp
[E] Efficient Algorithms and Problem Complexity
5DV117
[E] 5DV117
x x
Kognitiv interaktionsdesign, 7.5 hp
[E] Cognitive Interaction Design
5DV067
[E] 5DV067
x x
Matrisberäkningar och tillämpningar, 7.5 hp
[E] Matrix Computations and Applications
5DA002
[E] 5DA002
x x
[E] Student Conference in Computing Science, 7.5 hp 5DV144
[E] 5DV144
x x x x 25%
Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar, 7.5 hp
[E] Artificial Intelligence - Methods and Applications
5DV122
[E] 5DV122
x x
Datorers uppbyggnad och arkitektur, 7.5 hp
[E] Computer Organization and Architecture
5DV118
[E] 5DV118
x x
Distribuerade system, 7.5 hp
[E] Distributed Systems
5DV147
[E] 5DV147
x x
Icke-linjär Optimering, 7.5 hp
[E] Non-linear Optimization
5DA001
[E] 5DA001
x x
Ubiquitous Computing, 7.5 hp
[E] Ubiquitous Computing
5DV024
[E] 5DV024
x x
Visuell interaktiv simulering
[E] Visual Interactive Simulation
5DV058
[E] 5DV058
x x

Inställda kurser/Cancelled courses:


Page Editor: Lena Kallin Westin
2010-01-20

Print page

Contact Information

Yvonne Löwstedt, Student service desk
Dept. of Computing Science
901 87 Umeå 

Visiting Address
MIT-building, 4th floor, C420

Tel:  +46 90 786 55 98

Fax:  +46 90 786 61 26

Contact Form

Contact Information

Lena Kallin Westin, Director of Undergraduate Studies
Dept. of Computing Science
SE-901 87 Umeå 

Visiting Address
MIT-building, 4th floor, C448

Tel:  +46 90 786 68 33

Contact Form