Courses

Here you will find information on course offering for the current semester, but also information on both upcoming semesters and course offerings from previous years.

Upcoming semesters

Information about courses planned for upcoming semesters can be found in the course catalog.

This semester:

Hösten 2017 / Fall 2017

[E]-märkta kurser undervisas på engelska [E]-marked courses will be lectured in English

Kursens namn/
Course name
Schema/
Schedule
Kommentar/
Comments
Grundnivåkurser/Basic level courses
5DV198 Datakommunikation och internet Schema x x
5DV150 Datastrukturer och algoritmer (Python) Schema x x Endast sökbar för TYCBT (Bioteknik)
5DV159 DV0: Komputationellt tänkande Schema x x
5DV162 DV3: Beräkningar och språk Schema x x Endast sökbar för TGDAV (DV-kand)
5DV102 Grundläggande logik och modellteori Schema x x
5DV107 Metoder och verktyg för datavetare Schema x
5DV060 Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare Schema x x Endast sökbar för SGKOG (KV-kand)
5DV045 Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design Schema x x
5DV158 Programmering i C Schema x x
5DV157 Programmeringsteknik med C och Matlab Schema x
5DV177 Programmering i Python Schema x
5DV176 Programmeringsteknik med Python och Matlab Schema x
5DV088 Systemnära programmering Schema x x
5DV123 Teknisk beräkningsvetenskap II Schema x x Endast sökbar för TYCFT (TeFy)
5DA000 Applikationsprogrammering i Python Schema x x Endast sökbar för TYCBT (Bioteknik)
5DV135 Applikationsutveckling i Java Schema x x
5DV160 DV1: Datavetenskapens byggstenar Schema x x
5DV163 DV4: Datavetenskaplig logik Schema x x Endast sökbar för TGDAV (DV-kand)
5DV148 Python för C-programmerare Nätkurs x x Endast sökbar för TYCBT, TYCBM och TYCIE (civing som gått öppen ingång och sen bytt till program som har Python på kurserna)
5DV175 Resonerande och informationsbehandling Schema x Endast sökbar för SGKOG (KV-kand)
5DV154 Teknisk beräkningsvetenskap I Schema x x Endast sökbar för TYCFT (TeFy) och TYCEN (Energiteknik)
5DV005 Teknisk-vetenskapliga beräkningar Schema x x
Grundnivåkurser - kandidatexamensnivåBasic level courses demanding at least 60 ECTS-credits or two years completed studies
5DV121 Artificiell intelligens - grunderna
[E] Fundamentals of Artificial Intelligence
KursutbudH17
Schedule x x
5DV201 Artificiell intelligens för kognitionsvetare
[E] Artificial Intelligence in Cognitive Science
Schedule x x Endast sökbar för SGKOG (KV-kand)
5DV197 Datakommunikation och datornät Schema x x
5DV171 Operativsystem
[E] Operating systems
Schedule x x
5DV179 Datorgrafik
[E] Computer Graphics
Schedule x x
Kurser avancerad nivå/Advanced level courses
5DV187 Databasteknik
[E] Database System Principles
Schedule x x
5DV182 Effektiva algoritmer
[E] Efficient Algorithms
Schedule x x
5DV188 Kognitiv interaktionsdesign
[E] Cognitive Interaction Design
Schedule x x
5DA003 Matrisberäkningar och tillämpningar
[E] Matrix Computations and Applications
Schedule x x
5DV184 Student Conference in Computing Science Schedule x x x x
5DV181 Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar
[E] Artificial Intelligence - Methods and Applications
Schedule x x
5DV193 Datorers uppbyggnad och arkitektur
[E] Computer Organization and Architecture
Schedule x x
5DV186 Distribuerade system
[E] Distributed Systems
Schedule x x
5DV189 Examensarbete för civilingenjörsexamen i interaktion och design Schema x x x x
5DV143 Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap Schema x x x x
5DV137 Examensarbete för masterexamen i beräkningsteknik
[E] Degree Project: Master of Science (two years) in Computational Science and engineering
Schedule x x x x
5DV136 Examensarbete för masterexamen i datavetenskap (generell och inriktning datalogi)
[E] Degree Project: Master of Science (two years) in Computing Science (General degree and specialization: computer science)
Schedule x x x x
5DV185 Interaktivitet i smarta miljöer
[E] Interactivity in smart environments
Schedule x x
5DA004 Optimering med tillämpningar
[E] Engineering Oprimization
Schedule x x

Contact Information

Yvonne Löwstedt, Student service desk
Dept. of Computing Science
901 87 Umeå 

Visiting Address
MIT-building, 4th floor, C420

Tel:  +46 90 786 55 98

Fax:  +46 90 58014

Contact Form

Contact Information

Lena Kallin Westin, Director of Undergraduate Studies
Dept. of Computing Science
SE-901 87 Umeå 

Visiting Address
MIT-building, 4th floor, C448

Tel:  +46 90 786 68 33

Contact Form