Courses

Here you will find information on course offering for the current semester, but also information on both upcoming semesters and course offerings from previous years.

Upcoming semesters

Information about courses planned for upcoming semesters can be found in the course catalog.

This semester:

Våren 2016 / Spring 2016

[E]-märkta kurser undervisas på engelska [E]-marked courses will be given in English

  • Information om kurslitteratur finns under Kurskod-länkarna i tabellen.
  • Information about text books are available through the Course code links in the table.
Kursens namn/
Course name
Kurskod/
Course code
Kommentar/
Comments
Grundnivåkurser/Basic level courses
Datastrukturer och algoritmer (C) 5DV149 x x
Datastrukturer och algoritmer (Python) 5DV150 x x
Datavetenskapens grunder
[E] Fundamentals of Computer Science
5DV037 x x
DV2: Algoritmer och problemlösning 5DV169 x x Programkurs
Programspråk 5DV086 x x
Utveckling av mobila applikationer 5DV155 x x Programkurs + nätkurs
Datastrukturer och algoritmer (C) 5DV149 x x Programkurs
Applikationsprogrammering i Python 5DA000 x x Programkurs
Interaktionsteknik 5DV132 x x
Objektorienterad programmeringsmetodik 5DV133 x x
Grundnivåkurser - kandidatexamensnivåBasic level courses demanding at least 60 ECTS-credits or two years completed studies
Introduktion till databashantering
[E] Introduction to Database Management
5DV119 x x
Parallell programmering för multicore-baserade system
[E] Parallel programming for multicore-based systems
5DV152 x x
Examensarbete för kandidatexamen i datavetenskap 5DV129 x x
Programvaruteknik 5DV151 x x
Kurser avancerad nivå/Advanced level courses
Examensarbete för civilingenjörer 5DV028 x x x x
Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap 5DV097 x x x x
Examensarbete för masterexamen i datavetenskap (generell och inriktning datalogi)
[E] Degree Project: Master of Science (two years) in Computing Science (General degree and specialization: computer science)
5DV136 x x x x
Examensarbete för masterexamen i beräkningsteknik
[E] Degree Project: Master of Science (two years) in Computational Science and engineering
5DV137 x x x x
Examensarbete för magisterexamen i datavetenskap
[E] Degree Project: Master of Science (one year) in Computing Science
5DV138 x x
Examensarbete för magisterexamen i beräkningsteknik
[E] Degree Project: Master of Science (one year) in Computational Science and engineering
5DV140 x x
Avancerad datorgrafik och tillämpningar
[E] Advanced Computer Graphics and Applications
5DV051 x x
Datormoln
[E] Cloud computing
5DV131 x x
Emergenta system
[E] Emergent Systems
5DV017 x x
Människa-dator interaktion, fördjupningskurs
[E] Human-Computer Interaction, Advanced Course
5DV048 x x
Teoretiska perspektiv inom Kognitionsvetenskap
[E] Theoretical Perspectives in Cognitive Science
5DV113 x x
Databasteknik
[E] Database System Principles
5DV120 x x
Design och analys av algoritmer för Parallelldatorsystem
[E] Design and Analysis of Parallel Algorithms
5DV050 x x
Projektkurs i datorseende
[E] Project course in Machine Vision
5DV115 x x
Visuell interaktiv simulering
[E] Visual Interactive Simulation
5DV058 x x


Page Editor: Lena Kallin Westin
2015-01-16

Print page

Contact Information

Yvonne Löwstedt, Student service desk
Dept. of Computing Science
901 87 Umeå 

Visiting Address
MIT-building, 4th floor, C420

Tel:  +46 90 786 55 98

Fax:  +46 90 786 61 26

Contact Form

Contact Information

Lena Kallin Westin, Director of Undergraduate Studies
Dept. of Computing Science
SE-901 87 Umeå 

Visiting Address
MIT-building, 4th floor, C448

Tel:  +46 90 786 68 33

Contact Form