Courses

Here you will find information on course offering for the current semester, but also information on both upcoming semesters and course offerings from previous years.

Upcoming semesters

Information about courses planned for upcoming semesters can be found in the course catalog.

This semester:

Hösten 2016 / Fall 2016

[E]-märkta kurser undervisas på engelska [E]-marked courses will be lectured in English

Kursens namn/
Course name
Kurskod/
Course code
Kommentar/
Comments
Grundnivåkurser/Basic level courses
Datakommunikation och internet 5DV167 x x
Datastrukturer och algoritmer (Python) 5DV150 x x Endast sökbar för TYCBT (Bioteknik)
DV0: Komputationellt tänkande 5DV159 x x
DV3: Beräkningar och språk 5DV162 x x Endast sökbar för TGDAV (DV-kand)
Grundläggande logik och modellteori 5DV102 x x
Metoder och verktyg för datavetare 5DV107 x x Endast sökbar för TYCTD (C)
Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare 5DV060 x x Endast sökbar för SGKOG (KV-kand)
Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design 5DV045 x x
Programmering i C 5DV158 x x
Programmering i Python 5DV106 x
Programmeringsteknik med C och Matlab 5DV157 x
Programmeringsteknik med Python och Matlab 5DV105 x
Systemnära programmering 5DV088 x x
Teknisk beräkningsvetenskap II 5DV123 x x Endast sökbar för TYCFT (TeFy)
Applikationsprogrammering i Python 5DA000 x x Endast sökbar för TYCBT (Bioteknik)
Applikationsutveckling i Java 5DV135 x x
DV1: Datavetenskapens byggstenar 5DV160 x x
DV4: Datavetenskaplig logik 5DV163 x x Endast sökbar för TGDAV (DV-kand)
Python för C-programmerare 5DV148 x x Endast sökbar för TYCBT, TYCBM och TYCIE (civing som gått öppen ingång och sen bytt till program som har Python på kurserna)
Resonerande och informationsbehandling 5DV175 x Endast sökbar för SGKOG (KV
Teknisk beräkningsvetenskap I 5DV154 x x Endast sökbar för TYCFT (TeFy) och TYCEN (Energiteknik)
Teknisk-vetenskapliga beräkningar 5DV005 x x
Grundnivåkurser - kandidatexamensnivåBasic level courses demanding at least 60 ECTS-credits or two years completed studies
Artificiell intelligens - grunderna
[E] Fundamentals of Artificial Intelligence
5DV121 x x
Datakommunikation och datornät 5DV166 x x
Datorgrafik och visualisering
[E] Computer Graphics and Visualization
5DV111 x x
Operativsystem
[E] Operating systems
5DV171 x x
Kurser avancerad nivå/Advanced level courses
Examensarbete för civilingenjörer 5DV028 x x x x
Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap 5DV097 x x x x
Examensarbete för masterexamen i datavetenskap (generell och inriktning datalogi)
[E] Degree Project: Master of Science (two years) in Computing Science (General degree and specialization: computer science)
5DV136 x x x x
Examensarbete för masterexamen i beräkningsteknik
[E] Degree Project: Master of Science (two years) in Computational Science and engineering
5DV137 x x x x
Distribuerade system
[E] Distributed Systems
5DV147 x x
Effektiva algoritmer
[E] Efficient Algorithms
5DV170 x x
Kognitiv interaktionsdesign
[E] Cognitive Interaction Design
5DV067 x x
Matrisberäkningar och tillämpningar
[E] Matrix Computations and Applications
5DA002 x x
Student Conference in Computing Science 5DV144 x x x x
Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar
[E] Artificial Intelligence - Methods and Applications
5DV122 x x
Avancerade distribuerade system
[E] Advanced distributed systems
5DV153 x x
Datorers uppbyggnad och arkitektur
[E] Computer Organization and Architecture
5DV118 x x
Icke-linjär Optimering
[E] Non-linear Optimization
5DA001 x x
Interaktivitet i smarta miljöer
[E] Interactivity in smart environments
5DV174 x x

Inställda kurser:

  • Design av samverkande system/Design for emergence

Contact Information

Yvonne Löwstedt, Student service desk
Dept. of Computing Science
901 87 Umeå 

Visiting Address
MIT-building, 4th floor, C420

Tel:  +46 90 786 55 98

Fax:  +46 90 58014

Contact Form

Contact Information

Lena Kallin Westin, Director of Undergraduate Studies
Dept. of Computing Science
SE-901 87 Umeå 

Visiting Address
MIT-building, 4th floor, C448

Tel:  +46 90 786 68 33

Contact Form