Våren 2017 / Spring 2017

[E]-märkta kurser undervisas på engelska [E]-marked courses will be given in English

  • Information om kurslitteratur finns under Kurskod-länkarna i tabellen.
  • Information about text books are available through the Course code links in the table.
Kursens namn/
Course name
Schema/ Schedule Tid/Time Kommentar/
Comments
Grundnivåkurser/Basic level courses
Datastrukturer och algoritmer (C), 5DV149 Schema x x
Datastrukturer och algoritmer (Python), 5DV150 Schema x x
Datavetenskapens grunder
[E] Fundamentals of Computer Science, 5DV037
Schedule x x
DV2: Algoritmer och problemlösning, 5DV169 Schema x x
Utveckling av mobila applikationer 5DV155 Schema x x Notera att det finns en nätkurs utan obligatoriska träffar och en campuskurs med ett antal träffar (ej obligatoriska)
Programspråk, 5DV086 Schema x x
Datastrukturer och algoritmer (C), 5DV149 Schema x x Programkurs för Teknisk fysik TYCFT
Applikationsprogrammering i Python, 5DA000 Schema x x Programkurs för KV-kandidater SGKOG och Industriell ekonomi TYCIE
Interaktionsteknik, 5DV132 Schema x x
Objektorienterad programmeringsmetodik, 5DV133 Schema x x
Grundnivåkurser - kandidatexamensnivåBasic level courses demanding at least 60 ECTS-credits or two years completed studies
DV5: Metoder och aktuell kunskap, 5DV164 Schema x x Programkurs för DV-kandidater TGDAV
Introduktion till databashantering
[E] Introduction to Database Management, 5DV119
Schedule x x
Parallell programmering för multicore-baserade system
[E] Parallel programming for multicore-based systems, 5DV152
Schedule x x
Examensarbete för kandidatexamen i datavetenskap 5DV165 Schema x x
Programvaruteknik 5DV151 Schema x x
Kurser avancerad nivå/Advanced level courses
Examensarbete för civilingenjörer 5DV028 Schema x x x x
Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap 5DV097 Schema x x x x
Examensarbete för masterexamen i datavetenskap (generell och inriktning datalogi)
[E] Degree Project: Master of Science (two years) in Computing Science (General degree and specialization: computer science) 5DV136
Schedule x x x x
Examensarbete för masterexamen i beräkningsteknik
[E] Degree Project: Master of Science (two years) in Computational Science and engineering 5DV137
Schedule x x x x Programkurs för Beräkningsteknik TABEM
Examensarbete för masterexamen i datavetenskap (inriktning Robotik och reglerteknik)
[E] Degree Project: Master of Science (two years) in Computing Science (specialization Robotics and control) 5DV141
x x x x Programkurs för Masterprogrammet i Robotik och reglerteknik (TAROM)
Examensarbete för magisterexamen i datavetenskap
[E] Degree Project: Master of Science (one year) in Computing Science, 5DV138
Schedule x x
Examensarbete för magisterexamen i beräkningsteknik
[E] Degree Project: Master of Science (one year) in Computational Science and engineering 5DV140
Schedule x x
Avancerad datorgrafik och tillämpningar
[E] Advanced Computer Graphics and Applications 5DV051
Schedule x x
Datormoln
[E] Cloud computing, 5DV131
Schedule x x
Emergenta system
[E] Emergent Systems, 5DV017
Schedule x x
Finansiell IT x x Programkurs för Teknisk datavetenskap (TYCTD)
Människa-dator interaktion, fördjupningskurs
[E] Human-Computer Interaction, Advanced Course
Schedule x x
Teoretiska perspektiv inom Kognitionsvetenskap
[E] Theoretical Perspectives in Cognitive Science, 5DV113
Schedule x x
Databasteknik
[E] Database System Principles, 5DV120
Schedule x x
Människa-robotinteraktion
[E] Human Robot Interaction, 5DV173
Schedule x x
Projektkurs i datorseende
[E] Project course in Machine Vision, 5DV115
Schedule x x
Visuell interaktiv simulering
[E] Visual Interactive Simulation, 5DV058
Schedule x x

Inställda kurser

Design av högpresterande mjukvara
[E] Design of high-performance software 5DV172