Hösten 2016 / Fall 2016

[E]-märkta kurser undervisas på engelska [E]-marked courses will be lectured in English

Kursens namn/
Course name
Kurskod/
Course code
Kommentar/
Comments
Grundnivåkurser/Basic level courses
Datakommunikation och internet 5DV167 x x
Datastrukturer och algoritmer (Python) 5DV150 x x Endast sökbar för TYCBT (Bioteknik)
DV0: Komputationellt tänkande 5DV159 x x
DV3: Beräkningar och språk 5DV162 x x Endast sökbar för TGDAV (DV-kand)
Grundläggande logik och modellteori 5DV102 x x
Metoder och verktyg för datavetare 5DV107 x x Endast sökbar för TYCTD (C)
Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare 5DV060 x x Endast sökbar för SGKOG (KV-kand)
Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design 5DV045 x x
Programmering i C 5DV158 x x
Programmering i Python 5DV106 x
Programmeringsteknik med C och Matlab 5DV157 x
Programmeringsteknik med Python och Matlab 5DV105 x
Systemnära programmering 5DV088 x x
Teknisk beräkningsvetenskap II 5DV123 x x Endast sökbar för TYCFT (TeFy)
Applikationsprogrammering i Python 5DA000 x x Endast sökbar för TYCBT (Bioteknik)
Applikationsutveckling i Java 5DV135 x x
DV1: Datavetenskapens byggstenar 5DV160 x x
DV4: Datavetenskaplig logik 5DV163 x x Endast sökbar för TGDAV (DV-kand)
Python för C-programmerare 5DV148 x x Endast sökbar för TYCBT, TYCBM och TYCIE (civing som gått öppen ingång och sen bytt till program som har Python på kurserna)
Resonerande och informationsbehandling 5DV175 x Endast sökbar för SGKOG (KV
Teknisk beräkningsvetenskap I 5DV154 x x Endast sökbar för TYCFT (TeFy) och TYCEN (Energiteknik)
Teknisk-vetenskapliga beräkningar 5DV005 x x
Grundnivåkurser - kandidatexamensnivåBasic level courses demanding at least 60 ECTS-credits or two years completed studies
Artificiell intelligens - grunderna
[E] Fundamentals of Artificial Intelligence
5DV121 x x
Datakommunikation och datornät 5DV166 x x
Datorgrafik och visualisering
[E] Computer Graphics and Visualization
5DV111 x x
Operativsystem
[E] Operating systems
5DV171 x x
Kurser avancerad nivå/Advanced level courses
Examensarbete för civilingenjörer 5DV028 x x x x
Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap 5DV097 x x x x
Examensarbete för masterexamen i datavetenskap (generell och inriktning datalogi)
[E] Degree Project: Master of Science (two years) in Computing Science (General degree and specialization: computer science)
5DV136 x x x x
Examensarbete för masterexamen i beräkningsteknik
[E] Degree Project: Master of Science (two years) in Computational Science and engineering
5DV137 x x x x
Distribuerade system
[E] Distributed Systems
5DV147 x x
Effektiva algoritmer
[E] Efficient Algorithms
5DV170 x x
Kognitiv interaktionsdesign
[E] Cognitive Interaction Design
5DV067 x x
Matrisberäkningar och tillämpningar
[E] Matrix Computations and Applications
5DA002 x x
Student Conference in Computing Science 5DV144 x x x x
Artificiell intelligens - metoder och tillämpningar
[E] Artificial Intelligence - Methods and Applications
5DV122 x x
Avancerade distribuerade system
[E] Advanced distributed systems
5DV153 x x
Datorers uppbyggnad och arkitektur
[E] Computer Organization and Architecture
5DV118 x x
Icke-linjär Optimering
[E] Non-linear Optimization
5DA001 x x
Interaktivitet i smarta miljöer
[E] Interactivity in smart environments
5DV174 x x

Inställda kurser:

  • Design av samverkande system/Design for emergence