Kursutvärderingar

Vi har sedan 1995 samlat sammanfattningar av kursvärderingar på våra kurser på webben.

Numera finns det även ett kursrapportsystem som samlar kursrapporter från fakultetens alla kurser. Du finner rapporterna här.

Våren 2017

I tabellen nedan finns länkar till kursrapporterna för de olika kurserna. Notera att genomströmningsstatistiken inte alltid är korrekt eftersom vissa kurser har flera anmälningskoder och statistiken som då genereras blir felaktig pga att omregistrerade studenter räknas dubbelt. Please note that the statistics might be inaccurate because some courses have several application codes. Statistics will be incorrect due to re-registered students are counted twice and some students are missing from the statistics.

Våren 2017
Kurser på grundläggande nivå
Namn Kod
Applikationsprogrammering i Python 5DA000
Datastrukturer och algoritmer (C) LP3 5DV149
Datastrukturer och algoritmer (C) LP4 5DV149
Datastrukturer och algoritmer (Python) 5DV150
Datavetenskapens grunder 5DV037
DV2: Algoritmer och problemlösning 5DV169
DV5: Metoder och aktuell kunskap 5DV164
Interaktionsteknik 5DV132
Introduktion till databashantering
[E]Introduction to Database Management
5DV119
Objektorienterad programmeringsmetodik 5DV133
Parallell programmering för multicore-baserade system
[E]Parallell programming for multicore-based systems
5DV152
Programspråk 5DV086
Programvaruteknik 5DV151

Utveckling av mobila applikationer

Sommarkursen Utveckling av mobila applikationer

5DV155
Kurser på avancerad nivå
Namn Kod
Avancerad datorgrafik och tillämpningar
[E] Advanced Computer Graphics and Applications
5DV051
Databasteknik
[E] Database System Principles
5DV120
Datormoln
[E] Cloud computing
5DV131
Emergenta system
[E] Emergent Systems
5DV017
Finansiell IT 5DV168
Människa-datorinteraktion, fördjupningskurs
[E]Human Computer Interaction, Advanced Course
5DV048
Människa-robotinteraktion
[E] Human Robot Interaction
5DV173
Projektkurs i datorseende
[E] Project course in machine vision
5DV115
Teoretiska perspektiv inom kognitionsvetenskap
[E] Theoretical Perspectives in Cognitive Science
5DV113
Visuell interaktiv simulering
[E] Visual Interactive Simulation
5DV058


Contact Information

Lena Kallin Westin, Director of Undergraduate Studies
Dept. of Computing Science
SE-901 87 Umeå 

Visiting Address
MIT-building, 4th floor, C448

Tel:  +46 90 786 68 33

Contact Form